کالایاب
شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.9528 - 1.9528 1.9528 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
BMD/CAD - 1.3336 1.3335 1.3333 1.3351 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
BMD/EUR - 0.8862 - 0.8862 0.8862 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
BMD/GBP - 0.7673 0.7674 0.7672 0.7681 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
BMD/KYD - 0.8353 - 0.8353 0.8353 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
CAD/BMD - 0.7495 0.7496 0.7487 0.7498 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
EUR/BMD - 1.1224 - 1.1224 1.1224 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/BMD - 1.3029 1.3027 1.3015 1.3032 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
KYD/BMD - 1.1909 - 1.1909 1.1909 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰