شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.941 1.9415 1.941 1.9533 0.01 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۹
BMD/CAD - 1.3165 1.3164 1.3154 1.3182 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
BMD/EUR - 0.8839 - 0.8839 0.8839 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
BMD/GBP - 0.7638 0.7635 0.7631 0.7638 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۶
BMD/KYD - 0.8345 - 0.8345 0.8345 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
CAD/BMD - 0.7595 0.7598 0.7585 0.7602 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۶
EUR/BMD - 1.1254 - 1.1254 1.1254 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
GBP/BMD - 1.3089 1.3091 1.3089 1.3104 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
KYD/BMD - 1.1919 - 1.1919 1.1919 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰