شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.9518 - 1.9518 1.9558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۲۱
BMD/CAD - 1.3346 - 1.3346 1.3354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BMD/EUR - 0.8771 - 0.8765 0.8771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
BMD/GBP - 0.7927 - 0.7927 0.7927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
BMD/KYD - 0.8381 - 0.8381 0.8381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/BMD - 0.7486 - 0.7486 0.7492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
EUR/BMD - 1.1341 - 1.1341 1.1349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/BMD - 1.2613 - 1.2612 1.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
KYD/BMD - 1.1869 - 1.1869 1.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰