کالایاب
شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.9623 1.9608 1.9571 1.9623 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۲۴
BMD/CAD - 1.3373 1.3375 1.3373 1.3378 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
BMD/EUR - 0.8854 - 0.8854 0.8854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۱
BMD/GBP - 0.792 0.7922 0.792 0.7923 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۲۷
BMD/KYD - 0.8333 - 0.8333 0.8333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
CAD/BMD - 0.7477 0.7476 0.7474 0.7477 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
EUR/BMD - 1.1258 - 1.1258 1.1258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
GBP/BMD - 1.2625 1.2626 1.2621 1.2626 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
KYD/BMD - 1.1968 - 1.1968 1.1968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰