شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 2.0087 - 2.0087 2.0087 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
BMD/CAD - 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
BMD/EUR - 0.9063 - 0.9063 0.9063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
BMD/GBP - 0.7721 - 0.7721 0.7721 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
BMD/KYD - 0.8301 - 0.8301 0.8301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
CAD/BMD - 0.7581 - 0.7581 0.7581 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
EUR/BMD - 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
GBP/BMD - 1.2951 - 1.2951 1.2951 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۰۶
KYD/BMD - 1.2043 - 1.2043 1.2043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰