شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5632
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:32:04
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.20%)
نوسان سالیانه

BGBX40

554
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:59
21 (3.69%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
41 (6.96%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2059 - 1.2059 1.2059 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
BGN/AUD - 0.8283 - 0.8283 0.8283 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
BGN/CAD - 0.7471 - 0.7471 0.7471 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
BGN/CNY - 3.954 - 3.954 3.954 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
BGN/DKK - 3.8084 - 3.8084 3.8084 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 36.0273 36.0508 - 36.0186 36.0508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
BGN/USD - 0.5632 - 0.5613 0.5638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
CAD/BGN - 1.338 - 1.338 1.338 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
CHF/BGN 1.7874 1.7883 - 1.7877 1.7884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
CNY/BGN - 0.2523 - 0.2523 0.2523 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
DKK/BGN 0.2617 0.2618 - 0.2618 0.2619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۱۵
EUR/BGN 1.9553 1.9568 - 1.9561 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
GBP/BGN 2.2833 2.285 - 2.2835 2.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
RUB/BGN 0.0277 0.0278 - 0.0277 0.0278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
دلار / لو بلغارستان 1.7691 1.7699 - 1.7694 1.7701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳