کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5714
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:46:09
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.17%)
نوسان سالیانه

BGBX40

577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:50:25
9 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
54 (8.52%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۲۱
BGN/AUD - 0.8325 - 0.8325 0.8325 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۲۱
BGN/CAD - 0.7659 - 0.7659 0.7659 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
BGN/CNY - 3.9493 - 3.9485 3.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
BGN/DKK - 3.8141 - 3.8051 3.8141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
BGN/PLN - 2.1775 - 2.1769 2.1784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5714 0.5715 0.5714 0.5717 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۴۶
CAD/BGN - 1.3054 - 1.3054 1.3054 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.253 - 0.2512 0.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
DKK/BGN 0.2612 0.2618 - 0.2611 0.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
EUR/BGN 1.9483 1.9545 - 1.9545 1.9545 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
GBP/BGN 2.1723 2.1922 - 2.1831 2.1922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7469 1.7471 1.7468 1.7467 1.7476 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۱