کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.575
قیمت روز
0 (0.68%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:55:30
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

575
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
8 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
33 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
83 (12.63%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2404 1.2399 1.2398 1.2515 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
BGN/AUD - 0.8061 0.8063 0.7987 0.8065 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
BGN/CAD - 0.7676 0.7679 0.7643 0.7692 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
BGN/CNY - 3.8579 3.8533 3.8247 3.8579 0.03 0.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
BGN/DKK - 3.8129 3.8086 3.7981 3.8129 0.02 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
BGN/PLN - 2.1874 2.1899 2.1702 2.1899 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.575 0.5751 0.572 0.5752 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۵۵
CAD/BGN - 1.3026 1.3021 1.3 1.3081 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.259 0.2591 0.258 0.2592 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
DKK/BGN 0.2612 0.2621 0.2615 0.2606 0.2621 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
EUR/BGN 1.9483 1.957 1.9522 1.9458 1.957 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/BGN 2.1723 2.2557 2.251 2.2482 2.2557 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.737 1.7374 1.7375 1.7368 1.7409 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۲