شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5782
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:59:10
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

578
قیمت روز
1 (0.19%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:38
17 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
55 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
114 (16.43%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2353 1.2356 1.2293 1.2356 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
BGN/AUD - 0.8094 0.8092 0.8092 0.8134 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
BGN/CAD - 0.7668 0.7669 0.7645 0.7681 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BGN/CNY - 3.9167 3.9176 3.9018 3.9176 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BGN/DKK - 3.8055 3.8071 3.8001 3.8077 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BGN/PLN - 2.2137 2.214 2.2121 2.2157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5782 0.5783 0.5754 0.5785 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۹
CAD/BGN - 1.304 1.3037 1.3017 1.3079 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.2547 0.2546 0.2546 0.2561 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
DKK/BGN 0.2612 0.2615 0.2616 0.2611 0.2616 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
EUR/BGN 1.9483 1.9513 1.9524 1.9484 1.9524 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/BGN 2.1723 2.2453 2.2461 2.2253 2.2461 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7241 1.7243 1.7245 1.7223 1.7349 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۱