کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5661
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:15:22
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

BGBX40

576
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:04
6 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
58 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.1942 1.1954 1.1941 1.1956 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BGN/AUD - 0.8373 0.8364 0.8362 0.8374 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BGN/CAD - 0.7561 - 0.7552 0.7561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BGN/CNY - 4.0023 - 3.9998 4.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BGN/DKK - 3.8038 - 3.8038 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5661 - 0.5653 0.5665 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۱۵
CAD/BGN - 1.3224 - 1.3224 1.3238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.2497 - 0.2497 0.2497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
DKK/BGN 0.2612 0.2618 - 0.2618 0.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
EUR/BGN 1.9483 1.9517 - 1.9517 1.9518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
GBP/BGN 2.1723 2.1381 - 2.1283 2.1381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7621 1.7629 1.763 1.7616 1.7642 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳