شاخص یاب
بنگلادش بنگلادش
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,676
قیمت روز
20 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:01:46
262 (10.85%)
تغییر ۳ ماهه
314 (13.29%)
تغییر ۶ ماهه
2,676 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,997
قیمت روز
2 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:05:29
128 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
49 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
177 (8.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بنگلادش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDT/GBP - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BDT/JPY - 1.292 - 1.292 1.292 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
BDT/USD - 0.0117 - 0.0117 0.0117 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BDT 94.762 93.103 - 93.103 93.103 0.36 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
GBP/BDT 105.65 106.62 - 106.62 106.62 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
دلار / تاکا بنگلادش 84.1 84.12 - 84.12 84.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۱۳