کالایاب
شاخص یاب
باربادوس باربادوس
باربادوس
باربادوس

BBD/USD

0.4888
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

61
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (7.02%)
تغییر ۶ ماهه
61 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی باربادوس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/BBD 0.5307 0.5542 - 0.5542 0.5542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ARS/BBD 0.065 0.0679 - 0.0679 0.0679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BBD/EUR - 0.4343 - 0.4343 0.4343 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
BBD/GBP - 0.3756 - 0.3756 0.3756 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
BBD/USD - 0.4888 - 0.4888 0.4888 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
BMD/BBD - 1.9528 - 1.9528 1.9528 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
BRL/BBD 0.4813 0.5026 - 0.5026 0.5083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BBD 0.2847 0.2973 - 0.2973 0.2987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/BBD 2.2563 2.2026 - 2.2026 2.2026 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
GBP/BBD 2.5155 2.5466 - 2.5466 2.5466 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
HKD/BBD 0.2483 0.2593 - 0.2593 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/BBD 0.2321 0.2423 - 0.2422 0.2436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/BBD 0.5197 0.5427 - 0.5427 0.5454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/BBD 0.3207 0.3349 - 0.3347 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/BBD 0.0171 0.0178 - 0.0178 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / دلار باربادوس 1.9801 2.0231 - 2.0231 2.0231 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۰