کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.572
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP - 0.4403 - 0.4403 0.4403 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
BAM/USD - 0.572 - 0.572 0.572 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۴۱
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
GBP/BAM - 2.2482 - 2.2482 2.2482 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
USD/BAM - 1.7305 - 1.7305 1.7305 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱