شاخص یاب
آروبا آروبا
آروبا
آروبا

AWG/USD

0.5525
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:50:21
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.27%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آروبا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AWG/GBP - 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۸
AWG/USD - 0.5525 - 0.5525 0.5525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۵۰
GBP/AWG - 2.256 - 2.256 2.256 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۸
USD/AWG - 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۲۱