کالایاب
شاخص یاب
آروبا آروبا
آروبا
آروبا

AWG/USD

0.5525
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آروبا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AWG/GBP - 0.4248 - 0.4247 0.4248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
AWG/USD - 0.5525 - 0.5525 0.5525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
GBP/AWG - 2.3285 - 2.3285 2.3288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
USD/AWG - 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵