شاخص یاب
ارمنستان ارمنستان
ارمنستان
ارمنستان

دلار / درام ارمنستان

510.55
قیمت روز
3 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:14:09
25 (5.21%)
تغییر ۳ ماهه
28 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
27 (5.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ارمنستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/AMD 525.37 520.42 - 520.42 520.42 2.79 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۲۱
RUB/AMD 6.747 7.5175 7.1765 7.1745 7.5175 0.34 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / درام ارمنستان 457.77 510.55 - 510.55 510.55 2.51 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۱۴