شاخص یاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی

ALL/USD

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آلبانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۱
ALL/USD - 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۳:۴۱
EUR/ALL 123.05 121.87 - 121.87 121.87 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۱
GBP/ALL 137.19 139.17 - 139.17 139.17 0.62 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۰
دلار / لک آلبانی 109.6 110.05 110.15 110.05 110.56 0.35 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵