کالایاب
شاخص یاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی

ALL/USD

0.0092
قیمت روز
0 (1.1%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:23:07
0 (3.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.10%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آلبانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL/EUR - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
ALL/GBP - 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷:۲۱
ALL/USD - 0.0092 0.009 0.009 0.0092 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۲۳
EUR/ALL 123.05 119.44 - 119.44 119.44 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
GBP/ALL 137.19 134.11 - 134.11 134.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۴۸
دلار / لک آلبانی 106.55 107.35 107.3 107.05 107.64 0.65 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۱۵