کالایاب
شاخص یاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی

ALL/USD

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آلبانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۹
ALL/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۲۱
ALL/USD - 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۴۱
EUR/ALL 123.05 121.46 - 121.46 121.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/ALL 137.19 140.43 - 140.43 140.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
دلار / لک آلبانی 109.58 111.14 - 111.11 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۰