کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/HUF Bid 68.98 - 68.96 69.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/IDR Bid 3589.67 - 3589.63 3621.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/ILS Bid 0.9925 - 0.9901 0.9925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
BRL/INR Bid 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
BRL/ISK Bid 26.41 - 26.41 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/JMD Bid 33.16 - 33.16 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/JOD Bid 0.1746 - 0.1745 0.1754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
BRL/JPY Bid 27.187 - 27.163 27.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/KES Bid 24.68 - 24.5 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/KRW Bid 275.86 - 275.31 277.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/LBP Bid 363.34 - 363.32 375.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/LKR Bid 38.73 - 38.72 39.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/LTL Bid 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRL/MAD Bid 2.2742 - 2.274 2.3347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN Bid 4.6707 - 4.6679 4.6881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MYR Bid 1.0111 - 1.011 1.0176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/NAD Bid 3.5531 - 3.5526 3.5759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/NOK Bid 2.0735 - 2.0717 2.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/NPR Bid 27.1 - 27.1 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/NZD Bid 0.3681 - 0.3678 0.3713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/OMR Bid 0.0948 - 0.0947 0.0952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/PAB Bid 0.2405 - 0.2405 0.2431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN Bid 0.7963 - 0.7963 0.8195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/PHP Bid 13.17 - 13.15 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/PKR Bid 29.76 - 29.76 30.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PLN Bid 0.9149 - 0.9142 0.9207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/PYG Bid 1392.54 - 1392.48 1408.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/QAR Bid 0.8988 - 0.8988 0.9046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
BRL/RON Bid 0.9891 - 0.9886 0.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RUB Bid 16.61 - 16.61 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
BRL/SAR Bid 0.925 - 0.9249 0.9321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/SEK Bid 2.2444 - 2.2428 2.2605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/SGD Bid 0.3368 - 0.3368 0.3384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/THB Bid 8.06 - 8.04 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۱۲
BRL/TRY Bid 1.4982 - 1.4883 1.5017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/TWD Bid 7.56 - 7.56 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
BRL/UYU Bid 7.64 - 7.64 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/VEF Bid 24476.6506 - 24461.3321 24701.4213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
BRL/XAF Bid 139.93 - 139.92 141.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/XCD Bid 0.6637 - 0.6637 0.6681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲