کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لمپیرا هندوراس 24.5709 24.588 24.5709 24.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار / منات آذربایجان 1.693 1.6905 1.6879 1.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار / دلار جزایر کیمن 1.1976 1.2048 1.1976 1.2048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار / کولن کاستا ریکا 576.05 572.95 572.95 576.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۴۱
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 - 0.000200 0.000200 0.00 0.00% ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بولیوار ونزوئلا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
دلار / آریاری ماداسگار 3723.17 3729.3 3723.17 3729.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار / اوگویا موریتانا 37.065 36.954 36.954 37.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۳۷
دلار / بولیوار ونزوئلا 19839.5671 - 19839.5671 19839.5671 1661.96 8.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۴۵
دلار / شیلینگ اوگانادا 3665 3663 3663 3667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰
دلار / شیلینگ تانزانیا 2294 2293 2293 2300 1.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۱
دلار / کوتزال گواتمالی 7.703 - 7.68 7.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۹
دلار / کولن السالوادور 8.749 8.7228 8.6966 8.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۵۱
دلار / گورانی پاراگوئه 6327 - 6267.53 6346.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۵۳
دلار / متیکال موزامبیک 61.1 - 61.1 61.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۲۵
دلار / هریونیا اوکراین 24.67 24.685 24.67 24.705 0.10 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۹
فورینت مجارستان / دلار 301.1 301.15 300.8 301.56 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۹
فورینت مجارستان / دلار 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۲:۳۴
هریونیا اوکراین / دلار 0.0405 0.0404 0.0404 0.0405 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۷
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.7625 - 1.7625 1.7625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
دلار / سائو تومین دوبرا 21005 - 21005 21005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۳:۰۹
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 - 80.92 81.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 - 73.72 73.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1429 - 0.1429 0.1437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵
دلار / بولیویانو بولیوی 6.85 - 6.84 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۱۷
دلار / سومونی تاجیکستان 9.68 9.686 9.68 9.686 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۵۷
دلار/ دلار کارائیب شرقی 2.7 2.69 2.69 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار آمریکا / ریال ایران 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۵۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0682 0.0681 0.0679 0.0682 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۱۱
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.6556 14.6542 14.6442 14.7083 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۹
دلار / فرانک آفریقای غربی 580.2 592.2 580.2 592.2 12.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 - 0.7545 0.7558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0294 0.0292 0.0292 0.0295 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۴۳
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 33.09 33.47 33.09 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۹
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 - 0.9589 0.9608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 - 0.7238 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 - 0.8723 0.8755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 - 0.6588 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 - 1.0954 1.1008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه 107.31 - 107.18 107.32 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۵