کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/TRY Bid 4.4657 - 4.4379 4.4669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/TWD Bid 21.851 - 21.851 21.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/UAH Bid 20.0957 - 20.092 20.2203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF Bid 59203.62 - 59179.68 59379.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF Bid 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD Bid 1.9787 - 1.9774 1.9803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF Bid 417.14 - 417.03 423.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR Bid 10.5944 - 10.5735 10.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AZN/RUB Bid 39.5327 - 39.4613 39.5393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/RUB Bid 39.8476 - 39.7756 39.8476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BHD/EUR Bid 2.2748 - 2.2748 2.2758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BHD/INR Bid 185.1199 - 184.9314 185.1356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BHD/PKR Bid 324.44 - 324.44 328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BND/GBP Bid 0.5673 - 0.5671 0.5676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/ARS Bid 4.3587 - 4.337 4.3587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL Bid 0.5883 - 0.582 0.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP Bid 96.46 - 94.99 96.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP Bid 432.8 - 430.77 432.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/MXN Bid 2.7507 - 2.7298 2.7518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN Bid 0.4689 - 0.4689 0.4689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG Bid 819.91 - 819.91 819.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU Bid 4.4969 - 4.4969 4.4969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF Bid 11565.1336 - 11565.1336 11566.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/AED Bid 0.9067 - 0.9067 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/ARS Bid 7.4025 - 7.4015 7.4532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/AUD Bid 0.3352 - 0.3349 0.3371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BBD Bid 0.4813 - 0.4813 0.4867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BHD Bid 0.0925 - 0.0925 0.0931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
BRL/BOB Bid 1.6557 - 1.6557 1.6744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CAD Bid 0.3216 - 0.3216 0.3239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CHF Bid 0.2428 - 0.2428 0.2443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/CLP Bid 163.89 - 163.88 165.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CNY Bid 1.6905 - 1.6901 1.7014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/COP Bid 735.07 - 735.01 741.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/CZK Bid 5.48 - 5.48 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/DKK Bid 1.59 - 1.5897 1.6011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP Bid 4.4045 - 4.4038 4.4331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EUR Bid 0.2132 - 0.2132 0.2147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/GBP Bid 0.1913 - 0.1912 0.1922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/HKD Bid 1.9368 - 1.9365 1.9501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷