شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کرون سوئد / دلار 0.1037 - 0.1037 0.1037 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
لیر ترکیه / دلار 0.1726 - 0.1726 0.1726 0.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پوند سوریه 435 - 435 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۷
دلار / بات تایلند 30.28 - 30.28 30.28 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / بیر اتیوپی 29.52 - 29.52 29.52 0.16 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پزو کلمبیا 3424.5 - 3424.5 3424.5 30.50 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پزوی مکزیک 19.1007 - 19.1007 19.1007 0.06 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پوند سودان 45.0002 - 45.0002 45.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پوند لبنان 1505.7 - 1501.48 1508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۴۴
دلار / درهم مراکش 9.5946 - 9.5946 9.5946 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / دینار اردن 0.706 - 0.706 0.706 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / دینار تونس 2.815 - 2.815 2.815 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / دینار عراق 1187.62 - 1186 1189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۲۴
دلار / دینار کویت 0.303 - 0.303 0.303 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / دینار کویت 3.2873 - 3.2873 3.2873 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / دینار لیبی 1.3986 - 1.3986 1.3986 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / رئال برزیل 4.1131 - 4.1131 4.1131 0.04 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / روبل روسیه 63.75 - 63.75 63.75 0.16 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / روپیه سیشل 13.63 - 13.585 13.9159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۷
دلار / روپیه نپال 113.82 - 113.82 113.82 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / ریل کامبوج 4042.84 - 4042.84 4042.84 8.16 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / فرانک سویس 0.9844 - 0.9844 0.9844 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / فرانک گینه 9245 - 9230 9245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۵۱
دلار / لئو رومانی 4.2553 - 4.2553 4.2553 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / لسوتو لوتی 14.7495 - 14.7495 14.7495 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / لیره ترکیه 5.7909 - 5.7909 5.7909 0.09 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دینار اردن / دلار 1.4085 - 1.4085 1.4128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۱۳
رئال برزیل / دلار 0.2431 - 0.2431 0.2431 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
روبل روسیه / دلار 0.0157 - 0.0156 0.0157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۱
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۴۰
پرو اروگوئه / دلار 0.0268 - 0.0268 0.0268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۳
پوند / دلار کانادا 1.6825 - 1.6804 1.6832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
پوند / فرانک سوییس 1.27 - 1.2699 1.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
درهم امارات / دلار 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۳۷
دلار / پزو دومنیکن 52.7 - 52.7 52.7 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پزو فیلیپین 51.24 - 51.24 51.24 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / پوند انگلیس 0.7708 - 0.7708 0.7708 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹
دلار / درهم امارات 3.6728 - 3.6728 3.6729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۵۵
دلار / دلار برونئی 1.3641 - 1.3634 1.3707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۳
دلار / دلار تایوان 30.535 - 30.535 30.535 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۹