شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/EUR Bid 0.06 - 0.06 0.0602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/GBP Bid 0.0538 - 0.0538 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/HKD Bid 0.5451 - 0.5447 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/HUF Bid 19.4 - 19.39 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/IDR Bid 993.84 - 1011.7 993.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/ILS Bid 0.2909 - 0.2909 0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ZAR/INR Bid 4.8482 - 4.8474 4.8624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/ISK Bid 7.43 - 7.43 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD Bid 9.33 - 9.32 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JOD Bid 0.0491 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JPY Bid 7.63 - 7.62 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/KES Bid 6.94 - 6.89 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/KRW Bid 77.585 - 77.441 77.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LBP Bid 102.2 - 102.17 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR Bid 10.89 - 10.89 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/LTL Bid 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD Bid 0.6396 - 0.6394 0.6573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/MXN Bid 1.314 - 1.3123 1.3166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/MYR Bid 0.2844 - 0.2843 0.2851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
ZAR/NAD Bid 0.9993 - 0.9991 1.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NOK Bid 0.5828 - 0.5828 0.5843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NPR Bid 7.62 - 7.62 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/NZD Bid 0.1035 - 0.1034 0.1039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/OMR Bid 0.0267 - 0.0266 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/PAB Bid 0.0676 - 0.0676 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP Bid 3.7049 - 3.7041 3.7159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/PKR Bid 8.4564 - 8.4562 8.4939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/PLN Bid 0.2573 - 0.2572 0.2578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/QAR Bid 0.2528 - 0.2528 0.2534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/RON Bid 0.2782 - 0.278 0.2789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/RUB Bid 4.6716 - 4.671 4.6827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SAR Bid 0.2602 - 0.2601 0.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK Bid 0.6312 - 0.631 0.6327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SGD Bid 0.0947 - 0.0947 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/THB Bid 2.2645 - 2.2644 2.2709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/TRY Bid 0.4214 - 0.4187 0.4214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/TWD Bid 2.0621 - 2.0621 2.0621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/VEF Bid 6886.0381 - 6883.3652 6982.4927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF Bid 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD Bid 0.1867 - 0.1867 0.1871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲