شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UYU/COP Bid 94.66 - 94.21 94.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/MXN Bid 0.6016 - 0.5971 0.6016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/PEN Bid 0.1025 - 0.1025 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/PYG Bid 179.32 - 179.32 179.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
UYU/VEF Bid 2521.9246 - 2518.3432 2521.9246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۵۳
UZS/RUB Bid 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/AED Bid 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/ARS Bid 0.2435 - 0.2434 0.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
VEF/AUD Bid 0.0117 - 0.0117 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BBD Bid 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BHD Bid 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BOB Bid 0.0587 - 0.0587 0.0587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BRL Bid 0.0337 - 0.0337 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
VEF/CAD Bid 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/CHF Bid 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/CLP Bid 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
VEF/CNY Bid 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/COP Bid 1.16 - 1.16 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
VEF/CZK Bid 0.1922 - 0.1922 0.1922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
VEF/DKK Bid 0.0553 - 0.0553 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
VEF/EGP Bid 0.1557 - 0.1557 0.1558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
VEF/EUR Bid 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/GBP Bid 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/HKD Bid 0.0684 - 0.0684 0.0684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/HUF Bid 2.4 - 2.39 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
VEF/IDR Bid 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/ILS Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
VEF/INR Bid 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/ISK Bid 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/JMD Bid 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/JOD Bid 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/JPY Bid 1078.3784 - 1076.9231 1079.3508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۱۹
VEF/KES Bid 0.87 - 0.86 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
VEF/KRW Bid 0.45 - 0.45 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
VEF/LBP Bid 0.59 - 0.59 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
VEF/LKR Bid 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/MAD Bid 0.082 - 0.082 0.0821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
VEF/MXN Bid 0.1663 - 0.1662 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
VEF/MYR Bid 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/NAD Bid 0.1178 - 0.1178 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱