شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS Bid 8.1629 - 8.1607 8.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/AUD Bid 0.3698 - 0.3695 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/BBD Bid 0.5307 - 0.5307 0.5307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AED/BHD Bid 0.102 - 0.1019 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/BRL Bid 1.1016 - 1.0951 1.1023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CAD Bid 0.3549 - 0.3548 0.3552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CHF Bid 0.2679 - 0.2678 0.2682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CLP Bid 180.63 - 177.87 180.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/CNY Bid 1.8639 - 1.8636 1.8641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CZK Bid 6.0455 - 6.0445 6.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/DKK Bid 1.7531 - 1.7527 1.7546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/EGP Bid 4.8563 - 4.8553 4.8598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/EUR Bid 0.2351 - 0.2351 0.2353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/GBP Bid 0.2109 - 0.2109 0.2111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
AED/HKD Bid 2.1367 - 2.1366 2.1367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AED/HUF Bid 76.05 - 76 76.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/IDR Bid 3957.86 - 3957.86 3968.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/ILS Bid 0.9726 - 0.9723 0.9726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AED/INR Bid 19 - 19 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ISK Bid 29.12 - 29.12 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/JMD Bid 36.56 - 36.56 36.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/JOD Bid 0.1925 - 0.1925 0.1925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AED/JPY Bid 29.974 - 29.974 30.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/KES Bid 27.21 - 27.01 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/KRW Bid 304.15 - 303.66 304.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/KWD Bid 0.0824 - 0.0824 0.0824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
AED/LBP Bid 400.6 - 400.6 411.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LKR Bid 42.7 - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LTL Bid 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD Bid 2.5075 - 2.5072 2.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MXN Bid 5.1519 - 5.1361 5.1614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MYR Bid 1.1148 - 1.1148 1.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NAD Bid 3.9176 - 3.9176 3.9178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NOK Bid 2.2861 - 2.284 2.2881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/NPR Bid 29.88 - 29.88 29.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/NZD Bid 0.4059 - 0.4055 0.4069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/OMR Bid 0.1045 - 0.1045 0.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
AED/PAB Bid 0.2651 - 0.2651 0.2651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/PHP Bid 14.52 - 14.5 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/PKR Bid 33.326 - 33.326 33.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹