بازارهای ارزی / کلیه شاخص ها

برابری ارزها با دلار / Ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B2X/USD Ask 1135.96 - 1135.96 1402.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۵۹
BTG/USD Ask 189.99 - 189 199.6 9.90 5.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ETP/USD Ask 2.887 - 2.829 2.93 0.05 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۸
پوند / دلار آمریکا 1.4029 - 1.4014 1.4037 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
یورو / دلار آمریکا 1.2406 - 1.2406 1.2415 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
اتریوم / دلار آمریکا 928.83 927.91 919.16 978.99 28.06 3.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
دلار آمریکا / ین ژاپن 106.21 - 106.21 106.31 0.17 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
XEM/USD - نم / دلار آمریکا 0.98 - 0.9739 1.034 0.04 4.18% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
DASH/USD - دش / دلار آمریکا 778.93 - 765.07 778.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
بیت کوین / دلار آمریکا 10485 10514 10410 11250 197.00 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۸
دلار آمریکا / یوان چین 6.3469 - 6.3464 6.3489 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
ANS/USD - نئو / دلار آمریکا 165.59 - 163.71 174.99 0.59 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
USDT/USD - تثر / دلار آمریکا 1.0664 - 1.039 1.0664 0.02 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
دلار آمریکا / کرون سوئد 7.9755 - 7.9661 7.9755 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
EDG/USD - اجلس / دلار آمریکا 1.6406 - 1.6406 1.642 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۱۴
GNT/USD - گولم / دلار آمریکا 0.618 - 0.6142 0.622 0.01 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
LSK/USD - لیسک / دلار آمریکا 23.75 - 23.223 23.75 0.03 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
MLN/USD - ملون / دلار آمریکا 242 - 242 242 18.00 7.44% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۵۷
PAY/USD - تنکس / دلار آمریکا 2.67 - 2.6495 2.8306 0.01 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
REP/USD - اوگر / دلار آمریکا 88.26 - 86.568 88.511 1.29 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/EUR - دلار آمریکا / یورو 0.8061 - 0.8055 0.8062 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
XRP/USD - ریپل / دلار آمریکا 1.229 - 1.2087 1.2887 0.06 4.73% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ZEC/USD - زدکش / دلار آمریکا 452.33 - 452.33 452.33 10.59 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
دلار آمریکا / روپیه هند 64.42 - 64.415 64.42 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
دلار آمریکا / پزوی مکزیک 18.5415 - 18.4969 18.5415 0.02 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / روبل روسیه 56.3906 - 56.3476 56.3906 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
دلار آمریکا / لیره ترکیه 3.7513 - 3.7473 3.7513 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
ADX/USD - ایدکس / دلار آمریکا 1.9248 - 1.8716 1.9492 0.01 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
CVC/USD - سیویک / دلار آمریکا 0.7743 - 0.7743 0.781 0.01 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
WAVES/USD - ویوز / دلار آمریکا 8.6427 - 8.6427 8.7293 0.13 1.51% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XMR/USD - مونرو / دلار آمریکا 319.78 - 319.78 340.2 11.52 3.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
دلار آمریکا / دلار کانادا 1.2558 - 1.2551 1.2558 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / فرانک سوییس 0.9276 - 0.9272 0.9279 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
ANT/USD - آراگون / دلار آمریکا 7.7613 - 7.7613 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
GNO/USD - جنوسیس / دلار آمریکا 255.34 - 255.34 255.34 0.96 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۹
MCO/USD - موناکو / دلار آمریکا 12.777 - 12.2 13.7769 1.00 7.83% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
STX/USD - استوکس / دلار آمریکا 0.8634 - 0.8406 0.8892 0.01 1.46% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
TNT/USD - تیریون / دلار آمریکا 0.2286 - 0.2286 0.2564 0.03 11.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
USD/PEN -دلار آمریکا / سول پرو 3.251 - 3.2397 3.3167 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
WINGS/USD - وینگز / دلار آمریکا 1.0045 - 0.9948 1.0263 0.02 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ 7.8227 - 7.8227 7.8237 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
DSH/USD - دش کوین / دلار آمریکا 337.72 - 303.41 339.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
GAU/USD - گرم طلا / دلار آمریکا 43.327 - 43.327 43.373 0.04 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
GHS/USD - سدی غنا / دلار آمریکا 0.2237 - 0.2237 0.2246 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
PEN/USD - سول پرو / دلار آمریکا 0.3077 - 0.3077 0.3136 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
QTUM/USD - کیوتوم / دلار آمریکا 43.5 - 43.198 43.5 0.12 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
SNT/USD - استاتوس / دلارآمریکا 0.3071 - 0.29 0.323 0.02 5.67% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/GHS - دلار آمریکا / سدی غنا 4.4815 - 4.4759 4.493 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/JPY - دلار آمریکا / ین ژاپن 106.3 - 106.29 106.3 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
دلار آمریکا / دلار سنگاپور 1.3122 - 1.3122 1.3131 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / کرون دانمارک 6.0112 - 6.0024 6.0112 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
EOS/USD - ای او اس / دلار آمریکا 13.144 - 13.144 13.659 0.72 5.49% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
JPY/USD - ین ژاپن / دلار آمریکا 0.0094 - 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
OMG/USD - اومیسگو / دلار آمریکا 18.8229 - 17.39 21.5 1.43 8.23% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/YER -دلار آمریکا / ریال یمن 250.75 - 250.75 250.75 0.15 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
CLP/USD - پزو شیلی / دلار آمریکا 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 6.25% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۹
CNY/USD - یوان چین / دلار آمریکا 0.1576 - 0.1575 0.1576 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DOGE/USD -دوج کوین / دلار آمریکا 0.0073 - 0.0072 0.0075 0.00 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EGP/USD - پوند مصر / دلار آمریکا 0.0568 - 0.0568 0.0568 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۱۳
USD/CLP - دلار آمریکا / پزو شیلی 594 - 594 594 0.10 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/CNH - دلار آمریکا / یوان چین 6.3026 - 6.2958 6.3026 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/CZK - دلار آمریکا / کرونا چک 20.4986 - 20.4274 20.4986 0.05 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/EGP - دلار آمریکا / پوند مصر 17.659 - 17.659 17.6839 0.03 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/QAR - دلار آمریکا / ریال قطر 3.642 - 3.642 3.6425 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
XAU/USD - اونس طلا / دلار آمریکا 1347.43 - 1347.43 1348.92 1.14 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار آمریکا 0.7906 - 0.7906 0.7915 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار نیوزیلند / دلار آمریکا 0.7388 - 0.7388 0.7395 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
CFI/USD - کوفاندیت / دلار آمریکا 0.2019 - 0.1933 0.2149 0.01 2.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ICN/USD - ایکونومی / دلار آمریکا 2.7945 - 2.6871 2.8907 0.08 2.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
USD/OMR -دلار آمریکا / ریال عمان 0.3861 - 0.3861 0.3861 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
ZRX/USD - زیروایکس / دلار آمریکا 2.1795 - 2.1795 2.1798 0.02 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۵۶
1ST/USD - فرست بلود / دلار آمریکا 1.188 - 1.0001 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۹
BCN/USD - بایت کوین / دلار آمریکا 0.0068 - 0.0067 0.0073 0.00 7.35% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
FJD/USD - دلار فیجی / دلار آمریکا 0.4999 - 0.4999 0.4999 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
INR/USD - روپیه هند / دلار آمریکا 0.0155 - 0.0155 0.0157 0.00 1.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
LTC/USD - لایت کوین / دلار آمریکا 200 - 200 200 9.00 4.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۸
MGO/USD - موبایل گو / دلار آمریکا 0.7239 - 0.7167 0.7498 0.02 2.68% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
MXN/USD - پزو مکزیک / دلار آمریکا 0.054 - 0.054 0.0541 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
NOK/USD - کرون نروژ / دلار آمریکا 0.1286 - 0.1286 0.1286 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
SEK/USD - کرون سوئد / دلار آمریکا 0.1256 - 0.1256 0.1256 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
TKN/USD - توکن کارد / دلار آمریکا 3.1098 - 2.8 3.1098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۲۰
TRY/USD - لیر ترکیه / دلار آمریکا 0.267 - 0.2669 0.267 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/ALL - دلار آمریکا / لک آلبانی 106.95 - 106.31 107.99 0.27 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
USD/BZD - دلار آمریکا / دلار بلیز 2.0504 - 2.0446 2.0504 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/FJD - دلار آمریکا / دلار فیجی 2.0206 - 2.0206 2.0206 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/LAK - دلار آمریکا / کیپ لائوس 8320 - 8319 8481.7 1.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/NOK - دلار آمریکا / کرون نروژ 7.7903 - 7.7793 7.7903 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
XAG/USD - اونس نقره / دلار آمریکا 16.671 - 16.671 16.713 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
NXT/USD - ان ایکس تی / دلار آمریکا 0.3348 - 0.32 0.346 0.00 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
STRAT/USD - استراتیس / دلار آمریکا 14.9609 - 14.6679 15.2 0.04 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
IOT/USD - آی او تی ای / دلار آمریکا 2.5702 - 2.477 2.653 0.06 2.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
JOD/USD - دینار اردن / دلار آمریکا 1.4144 - 1.4144 1.4144 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
RUB/USD - روبل روسیه / دلار آمریکا 0.0177 - 0.0177 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
USD/BRL - دلار آمریکا / رئال برزیل 3.2318 - 3.2317 3.2343 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/CHF - دلار آمریکا / فرانک سویس 0.9278 - 0.9274 0.9278 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/COP - دلار آمریکا / پزو کلمبیا 2854.47 - 2851.36 2902.3 2.53 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/ETB - دلار آمریکا / بیر اتیوپی 27.92 - 27.536 27.92 0.02 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD/GNF - دلار آمریکا / فرانک گینه 9095 - 9072.6 9097.7 5.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/IQD - دلار آمریکا / دینار عراق 1186 - 1186 1216.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/JOD - دلار آمریکا / دینار اردن 0.712 - 0.712 0.712 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
USD/KHR - دلار آمریکا / ریل کامبوج 4025 - 4025 4104.5 5.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/KWD - دلار آمریکا / دینار کویت 0.3003 - 0.2996 0.3004 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/LBP - دلار آمریکا / پوند لبنان 1518.8 - 1518.8 1518.8 3.80 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/LSL - دلار آمریکا / لسوتو لوتی 11.655 - 11.655 11.655 0.02 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/LYD - دلار آمریکا / دینار لیبی 1.34 - 1.34 1.3549 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/MAD - دلار آمریکا / درهم مراکش 9.1879 - 9.1855 9.1884 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/NPR - دلار آمریکا / روپیه نپال 104.07 - 103.34 104.07 0.49 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/RON - دلار آمریکا / لئو رومانی 3.7615 - 3.7593 3.7615 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/SCR - دلار آمریکا / روپیه سیشل 14.272 - 14.272 14.276 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/SDG - دلار آمریکا / پوند سودان 7.0684 - 7.0684 7.0684 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۴:۴۵
USD/SYP - دلار آمریکا / پوند سوریه 516 - 516 516 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۱۶
USD/TND - دلار آمریکا / دینار تونس 2.379 - 2.379 2.3842 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
KWD/USD - دینار کویت / دلار آمریکا 4.781 - 3.3462 4.781 1.43 42.74% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۴۵
TWD/USD -دلار تایوان / دلار آمریکا 0.0344 - 0.0344 0.0346 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
USD/BYN -دلار آمریکا / روبل بلاروس 1.9668 - 1.9668 1.9762 0.01 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/THB - دلار آمریکا / بات تایلند 31.31 - 31.3 31.34 0.02 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
AED/USD - درهم امارات / دلار آمریکا 0.2723 - 0.2723 0.2723 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۱۴
CAD/USD - دلار کانادا / دلار آمریکا 0.7965 - 0.7965 0.797 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
CHF/USD - فرانک سوییس / دلار آمریکا 1.0789 - 1.0779 1.0789 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
COP/USD - پزوی کلمبیا / دلار آمریکا 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/BHD - دلار آمریکا / دینار بحرین 0.3794 - 0.3793 0.3824 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD/BND - دلار آمریکا / دلار برونئی 1.3109 - 1.3074 1.3291 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/DOP - دلار آمریکا / پزو دومنیکن 49.13 - 48.88 49.671 0.08 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/GBP - دلار آمریکا / پوند انگلیس 0.7128 - 0.7128 0.7136 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/HRK - دلار آمریکا / کونا کرواسی 5.9765 - 5.9765 5.998 0.02 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/HTG - دلار آمریکا / گورده هایتی 64.898 - 64.66 64.898 0.09 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/ISK - دلار آمریکا / کرون ایسلند 100.74 - 100.67 100.74 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
USD/KES - دلار آمریکا / شیلینگ کنیا 102.98 - 102.98 102.98 0.03 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/MDL - دلار آمریکا / لئو مولداوی 16.897 - 16.897 16.91 0.05 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MUR - دلار آمریکا / روپیه موریس 33.307 - 33.307 33.311 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/NAD - دلار آمریکا / دلار نامبیا 11.6233 - 11.5846 11.6826 0.03 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/PHP - دلار آمریکا / پزو فیلیپین 52.295 - 52.295 52.416 0.12 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/TWD - دلار آمریکا / دلار تایوان 29.078 - 29.078 29.095 0.03 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
USD/VND - دلار آمریکا / دونگ ویتنام 22742.5 - 22742.5 23030 6.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UYU/USD - پزو اروگوئه / دلار آمریکا 0.0347 - 0.0347 0.0354 0.00 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
XPT/USD - اونس پلاتین / دلار آمریکا 1006.4 - 1006.2 1007.5 0.80 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
HKD/USD - دلار هنگ کنگ / دلار آمریکا 0.128 - 0.128 0.128 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
MYR/USD -رینگیت مالزی / دلار آمریکا 0.257 - 0.257 0.257 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/AED - دلار آمریکا / درهم امارات 3.6739 - 3.6731 3.6741 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
USD/KRW - دلار آمریکا / ون کره جنوبی 1068.03 - 1068.03 1068.95 0.58 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
DKK/USD - کرون دانمارک / دلار آمریکا 0.1667 - 0.1666 0.1667 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
MAID/USD - مید سیف کوین / دلار آمریکا 0.654 - 0.6391 0.6798 0.02 3.52% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
PLN/USD - زلوتی لهستان / دلار آمریکا 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
SAR/USD - ریال عربستان / دلار آمریکا 0.2668 - 0.2668 0.2668 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
SGD/USD - دلار سنگاپور / دلار آمریکا 0.7628 - 0.7623 0.7628 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
STORJ/USD - استورج کوین / دلار آمریکا 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
USD/ARS - دلار آمریکا / پزو آرژانتین 19.7655 - 19.7655 19.7735 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/BDT - دلار آمریکا / تاکا بنگلادش 83.4 - 83.4 84.566 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/BGN - دلار آمریکا / لو بلغارستان 1.5865 - 1.5857 1.5866 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/BSD - دلار آمریکا / دلار باهاماس 1.0057 - 1.0028 1.0057 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/DJF - دلار آمریکا / فرانک جیبوتی 177.72 - 177.72 177.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۴۷
USD/GEL - دلار آمریکا / لاری گرجستان 2.4841 - 2.4792 2.4841 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD/GMD - دلار آمریکا / دلاسی گامبیا 48.1 - 47.55 48.1 0.55 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/KZT - دلار آمریکا / تنگ قزاقستان 320.19 - 320.19 323.6 3.41 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MMK - دلار آمریکا / کیات میانمار 1346.8 - 1343.4 1346.8 0.10 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MVR - دلار آمریکا / روفیا مالدیو 15.71 - 15.71 15.71 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/MWK - دلار آمریکا / کواچا مالاوی 735.36 - 726.67 735.61 0.45 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
USD/MYR - دلار آمریکا / رینگیت مالزی 3.8965 - 3.8965 3.8965 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/NGN - دلار آمریکا / نایرا نیجریه 363 - 363 363 2.00 0.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۸
USD/PGK -دلار آمریکا / پاپوا گینه نو 3.245 - 3.24 3.3223 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۷
USD/PLN - دلار آمریکا / زلوتی لهستان 3.3552 - 3.353 3.3554 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/SAR - دلار آمریکا / ریال عربستان 3.7485 - 3.7485 3.7541 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/VUV - دلار آمریکا / وانواتو واتو 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
USD/XAF - دلار آمریکا / فرانک آفریقا 525.55 - 524.49 525.55 0.21 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
XLM/USD - استلار لومنز / دلار آمریکا 0.5539 - 0.5474 0.5881 0.02 4.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BCH/USD - بیت کوین نقدی / دلار آمریکا 1664 - 1664 1664 57.70 3.47% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
KRW/USD - وون کره جنوبی / دلار آمریکا 0.000888 - 0.000888 0.000885 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
USD/PAB -دلار آمریکا / بولبوا پاناما 1.0202 - 1.0173 1.0202 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/SOS -دلار آمریکا / شیلینگ سومالی 602 - 602 602 1.00 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/UYU - دلار آمریکا / پزو اوروئوگه 29 - 28.89 29.199 0.11 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
WTI/USD - نفت وست تگزاس / دلار آمریکا 61.69 - 61.63 61.71 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی 11.6511 - 11.6393 11.6511 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
ARS/USD - پزوی آرژانتین / دلار آمریکا 0.0506 - 0.0506 0.051 0.00 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
ETC/USD - اتریوم کلاسیک / دلار آمریکا 32.432 - 32.432 33.59 0.57 1.76% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
IDR/USD - روپیه اندونزی / دلار آمریکا 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/AMD - دلار آمریکا / درام ارمنستان 480.94 - 480.94 504.22 0.36 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/AUD - دلار آمریکا / دلار استرالیا 1.2662 - 1.2637 1.2662 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/BBD - دلار آمریکا / دلار باربادوس 2.0419 - 2.0365 2.0419 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/BIF - دلار آمریکا / فرانک بوروندی 1791 - 1777.4 1791 1.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
USD/BWP - دلار آمریکا / پوله بوتسوانا 9.5217 - 9.5217 9.5217 0.07 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
USD/DZD - دلار آمریکا / دینار الجزایر 114.102 - 114.043 114.324 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/IDR - دلار آمریکا / روپیه اندونزی 13553 - 13552 13553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/JMD - دلار آمریکا / دلار جامائیکا 126.803 - 126.724 127.45 0.08 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/KGS - دلار آمریکا / سوم قرقیزستان 68.1688 - 68.1688 68.1688 0.12 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
USD/MKD - دلار آمریکا / دینار مقدونیه 49.98 - 49.955 49.985 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/MOP - دلار آمریکا / پاتاکا ماکائو 8.2161 - 8.1952 8.2161 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/NZD - دلار آمریکا / دلار نیوزیلند 1.3535 - 1.3527 1.3536 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/PKR - دلار آمریکا / روپیه پاکستان 110.65 - 110.65 112.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/SZL - دلار آمریکا / لیلانگنی سویس 11.65 - 11.63 11.808 0.02 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/TTD - دلار آمریکا / دلار ترینیداد 6.7627 - 6.7627 6.8509 0.04 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
XPD/USD - اونس پالادیوم / دلار آمریکا 1047.7 - 1047.6 1049.7 2.80 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
DNT/USD - دیستریکت او اس / دلار آمریکا 0.1495 - 0.1482 0.1579 0.01 5.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۸
DGD/USD - دیجیکس دی ای او / دلار آمریکا 268 - 268 268 1.00 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۵
USD/AZN - دلار آمریکا / منات آذربایجان 1.73 - 1.73 1.73 0.03 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/LKR - دلار آمریکا / روپیه سریلانکا 155.31 - 155.1 157.31 0.30 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۴۹
KYD/USD - دلار جزایر کیمن / دلار آمریکا 1.2233 - 1.2233 1.2269 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
RLC/USD - آی اگزک آر ال سی / دلار آمریکا 3.2998 - 3.2993 3.2999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۵۶
USD/CRC - دلار آمریکا / کولن کاستا ریکا 581.66 - 580.18 581.66 0.12 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/PYG -دلار آمریکا / گورانی پاراگوئه 5682 - 5661.4 5682 6.90 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
BNT/USD بانکورنتورک توکن / دلار آمریکا 8.89 - 8.89 8.89 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۸
HUF/USD - فورینت مجارستان / دلار آمریکا 0.004 - 0.0039 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
PYG/USD - گورانی پاراگوئه / دلار آمریکا 0.000177 - 0.000177 0.000175 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UAH/USD - هریونیا اوکراین / دلار آمریکا 0.0376 - 0.0376 0.0377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
USD/GTQ - دلار آمریکا / کوتزال گواتمالی 7.5185 - 7.498 7.5185 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/HUF - دلار آمریکا / فورینت مجارستان 251.3 - 250.96 251.3 0.17 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/MRO - دلار آمریکا / اوگویا موریتانا 358 - 358 358 1.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۹
USD/MZN - دلار آمریکا / متیکال موزامبیک 61.54 - 61.54 61.54 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
USD/SVC - دلار آمریکا / کولن السالوادور 8.944 - 8.9184 8.944 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/TZS - دلار آمریکا / شیلینگ تانزانیا 2257.9 - 2257.1 2285.7 2.30 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
USD/UAH - دلار آمریکا / هریونیا اوکراین 27.0806 - 26.976 27.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/UGX - دلار آمریکا / شیلینگ اوگانادا 3671.6 - 3661.2 3671.6 1.90 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/VEF - دلار آمریکا / بولیوار ونزوئلا 10.2162 - 10.2162 10.2163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۴
VEF/USD - بولیوار ونزوئلا / دلار آمریکا 0.098 - 0.098 0.0997 0.00 2.14% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
BAT/USD - بیسیک اتنشن توکن / دلار آمریکا 0.6672 - 0.6672 0.6681 0.00 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
USD/ANG - دلار آمریکا / آنتیل گیلدر هلند 1.8252 - 1.82 1.8252 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/TJS -دلار آمریکا / سومونی تاجیکستان 8.9172 - 8.8962 8.9172 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
BOB/USD - بولیویانو بولیوی / دلار آمریکا 0.1458 - 0.1458 0.1486 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
SNGLS/USD - سنگولار دی تی وی / دلار آمریکا 0.33 - 0.33 0.33 0.02 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
USD/BOB - دلار آمریکا / بولیویانو بولیوی 6.96 - 6.96 7.071 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/XCD -دلار آمریکا / دلار کارائیب شرقی 2.7169 - 2.7169 2.7169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
ZAR/USD - رند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا 0.0861 - 0.086 0.0862 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/XOF -دلار آمریکا / فرانک آفریقای غربی 526 - 524.49 528 8.00 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
NIO/USD - کوردوبا نیکاراگوئه / دلارآمریکا 0.0324 - 0.0324 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/NIO - دلار آمریکا / کوردوبا نیکاراگوئه 31.59 - 31.421 31.59 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/XPF - دلار آمریکا / فرانک در مستعمرات فرانسه 96.65 - 95.367 96.65 0.48 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
R/USD Ask 3.3798 3.4407 2.915 4.4014 0.47 16.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
42/USD Ask 120000 - 120000 120000 2824.00 2.35% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۴۴
AE/USD Ask 2.8522 - 2.769 3.11 0.20 6.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
EL/USD Ask 0.1126 - 0.111 0.1189 0.01 5.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SC/USD Ask 0.0289 0.0291 0.0284 0.0303 0.00 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ADA/USD Ask 0.378 0.3787 0.3744 0.4113 0.02 6.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ADZ/USD Ask 0.119 - 0.117 0.119 0.00 1.62% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
AGI/USD Ask 0.352 0.353 0.352 0.4003 0.04 11.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AMM/USD Ask 0.8602 - 0.8602 1.1999 0.34 39.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
ARC/USD Ask 0.1284 - 0.1284 0.136 0.01 6.70% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ARK/USD Ask 4.6285 4.6528 4.559 5.0224 0.33 7.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AST/USD Ask 1.1636 - 1.1383 1.2476 0.13 10.85% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ATB/USD Ask 0.54 - 0.43 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۵۶
ATM/USD Ask 0.043 - 0.038 0.043 0.02 63.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۳
AVT/USD Ask 3.7758 - 3.7596 4.0046 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BCC/USD Ask 126 - 115.9 221.9 88.90 70.56% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۰
BCD/USD Ask 38.18 - 36.99 42.69 1.16 3.13% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
BCX/USD Ask 0.0907 - 0.0907 0.0936 0.00 2.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
BLU/USD Ask 0.0102 - 0.0095 0.0102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۳۲
BMC/USD Ask 1.3975 - 1.3685 1.4572 0.07 5.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BNB/USD Ask 12.5943 - 12.3042 13.0496 0.37 2.93% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BOT/USD Ask 0.9864 - 0.962 1.05 0.00 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BTC/USD Ask 10540 10582 10411 11225 128.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTM/USD Ask 0.4155 - 0.4 0.4295 0.01 3.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BTS/USD Ask 0.2606 0.2624 0.2597 0.285 0.02 6.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTX/USD Ask 25.999 - 24 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
CAT/USD Ask 0.2 - 0.2 0.23 0.04 23.46% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۸:۱۴
CDT/USD Ask 0.1397 - 0.1371 0.1464 0.00 3.15% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
CND/USD Ask 0.2392 - 0.2294 0.245 0.01 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
CNX/USD Ask 10.3918 - 10.3918 10.5355 0.15 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
CPC/USD Ask 0.9044 - 0.9044 0.9044 0.03 3.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
CTR/USD Ask 1.9993 - 1.9993 1.9993 0.28 14.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۲۶
DAI/USD Ask 1.005 - 0.9805 1.066 0.03 3.09% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۱۵
DAT/USD Ask 0.071 - 0.0679 0.0719 0.00 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
DCN/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
DCR/USD Ask 90.936 91.895 89.715 97.56 1.46 1.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DFT/USD Ask 1.33 - 1.2498 1.4485 0.02 1.68% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DGB/USD Ask 0.0607 - 0.06 0.0654 0.00 5.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
DMC/USD Ask 0.0045 - 0.0045 0.009 0.00 40.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DMD/USD Ask 20.094 - 19.6626 20.094 0.54 2.78% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
DOT/USD Ask 0.0384 - 0.0375 0.0402 0.00 1.30% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DPY/USD Ask 2.2334 - 2.2 2.47 0.24 10.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EDO/USD Ask 3.1749 - 3.1088 3.3345 0.15 4.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EDR/USD Ask 0.0177 - 0.0174 0.0185 0.00 12.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
ELF/USD Ask 2.1408 - 2.0484 2.3 0.03 1.66% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EMC/USD Ask 5.3498 - 5.3498 5.7806 0.44 8.18% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ENG/USD Ask 4.0772 - 3.9374 4.1717 0.12 3.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ENJ/USD Ask 0.2816 - 0.2816 0.2945 0.00 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ENT/USD Ask 0.0855 - 0.0832 0.0883 0.00 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ETN/USD Ask 0.0918 - 0.0901 0.1011 0.01 10.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
EVX/USD Ask 3.6143 - 3.6136 3.7158 0.10 2.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
FCT/USD Ask 35.707 35.976 34.753 36.844 0.84 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
FIL/USD Ask 24.85 - 24.4 25.28 0.45 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
FNC/USD Ask 0.0592 - 0.0592 0.0593 0.00 7.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۴۴
FST/USD Ask 0.0168 - 0.013 0.0168 0.00 6.55% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
FUN/USD Ask 0.1125 - 0.1125 0.1129 0.00 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
GAS/USD Ask 66.88 - 64.24 73.71 1.15 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
GNX/USD Ask 0.5134 - 0.51 0.5606 0.04 6.90% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
GRS/USD Ask 1.069 - 1.0689 1.069 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
GTC/USD Ask 0.1398 - 0.1336 0.144 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
GUP/USD Ask 0.6226 - 0.6092 0.6329 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
GXS/USD Ask 4.7093 4.748 4.6573 5.0219 0.20 4.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
HDG/USD Ask 12.9999 - 12.9999 12.9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۵۰
HNC/USD Ask 0.01 - 0.01 0.0108 0.00 9.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۸
HPC/USD Ask 0.248 - 0.16 0.248 0.13 106.67% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
HSR/USD Ask 12.4184 12.5226 12.1936 13.5106 1.00 8.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
HST/USD Ask 2.7 - 2.7 2.7 0.32 11.97% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۹
HVN/USD Ask 0.1919 - 0.1919 0.1942 0.00 2.29% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ICX/USD Ask 9.881 - 9.2999 10.7524 0.38 4.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ILS/USD Ask 0.283 - 0.2824 0.283 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
IND/USD Ask 0.1661 - 0.1648 0.1673 0.00 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
INK/USD Ask 0.33 - 0.326 0.352 0.02 6.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ITC/USD Ask 4.05 - 3.7984 4.2625 0.02 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
KCS/USD Ask 9.5 - 9.25 9.9 0.27 2.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
KIN/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۶:۲۷
KMD/USD Ask 4.9221 4.9518 4.8107 5.4158 0.37 7.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
KNC/USD Ask 4.32 - 4 4.32 0.13 3.01% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۳۸
KRB/USD Ask 1.3188 - 1.3187 1.32 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
LEO/USD Ask 0.299 - 0.299 0.3096 0.01 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
LLT/USD Ask 0.1592 - 0.1402 0.1592 0.02 13.23% ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۹
LRC/USD Ask 1.138 - 1.0185 1.138 0.06 5.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LUN/USD Ask 44.702 - 42.801 48.558 2.23 4.98% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
MDA/USD Ask 2.0323 - 1.977 2.2019 0.09 4.31% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
MDS/USD Ask 0.2177 - 0.2108 0.2274 0.01 4.32% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
MED/USD Ask 0.0886 - 0.0859 0.0934 0.00 4.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
MKR/USD Ask 1405 - 1372 1405 30.37 2.16% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۴۴
MNX/USD Ask 21.948 - 21.3 22 0.05 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
MTH/USD Ask 0.2683 - 0.266 0.2806 0.01 4.32% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
MTL/USD Ask 5.3997 - 5.3997 5.3997 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
NAS/USD Ask 13.0129 - 12.67 13.4985 0.08 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
NAV/USD Ask 2.6 - 2.57 2.8 0.15 5.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
NEO/USD Ask 160.7 - 160.2 165 1.90 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NET/USD Ask 5.5555 - 5.479 5.8526 0.10 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
NMC/USD Ask 3.86 - 3.819 3.982 0.12 2.98% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
NVC/USD Ask 5.6 - 5.6 5.781 0.10 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
NXS/USD Ask 2.5276 2.5594 2.494 2.9229 0.30 11.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
NYC/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۲۰
OST/USD Ask 0.5563 - 0.5394 0.6275 0.08 13.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
OTN/USD Ask 10.6846 - 10.68 11.0799 0.58 5.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
OXY/USD Ask 0.269 - 0.269 0.2799 0.01 4.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۲۶
PAC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۲
PAK/USD Ask 0.025 - 0.025 0.025 0.00 5.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۱۴
PND/USD Ask 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۲۶
PPC/USD Ask 4.946 - 4.945 5.199 0.19 3.76% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
PPT/USD Ask 27.377 26.887 26.695 30.809 2.51 9.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PPY/USD Ask 13.6 - 13.6 13.6 1.60 13.34% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۴
PRA/USD Ask 0.4934 - 0.4871 0.6 0.03 5.39% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
PRG/USD Ask 0.4118 - 0.4064 0.4157 0.01 2.06% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۱۴
PRO/USD Ask 0.3385 - 0.3329 0.375 0.02 6.11% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۲۹
PST/USD Ask 0.5889 - 0.5557 0.6287 0.00 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
PUT/USD Ask 0.0244 - 0.023 0.025 0.00 2.46% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
QAU/USD Ask 0.2636 - 0.2636 0.2654 0.00 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۸
QBT/USD Ask 1.48 - 1.48 1.79 0.30 20.27% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۴۵
QSP/USD Ask 0.3801 - 0.3772 0.4129 0.03 7.23% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
QVT/USD Ask 1.346 - 1.3185 1.6249 0.28 21.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
RCN/USD Ask 0.3063 - 0.303 0.3357 0.04 12.28% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
RDD/USD Ask 0.0078 0.0079 0.0078 0.0085 0.00 3.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
RDN/USD Ask 4.49 - 4.4565 4.8775 0.39 8.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
REC/USD Ask 2.049 - 2.049 2.307 0.40 19.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
REE/USD Ask 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
REQ/USD Ask 0.4395 - 0.4327 0.466 0.04 8.44% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
RLT/USD Ask 0.15 - 0.1428 0.15 0.01 4.97% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۵۷
SAN/USD Ask 2.678 - 2.6647 2.725 0.06 2.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SCL/USD Ask 1.95 - 1.95 1.95 0.05 2.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۳۲
SKY/USD Ask 26.98 - 24.681 27 0.28 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SMT/USD Ask 0.0949 - 0.0949 0.1057 0.01 6.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
SNC/USD Ask 0.3737 - 0.3737 0.3737 0.00 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۴۴
SNM/USD Ask 0.3468 - 0.3435 0.3605 0.01 4.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
STU/USD Ask 0.2 - 0.2 0.2 0.10 50.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۳
SUB/USD Ask 0.9949 - 0.9407 1.1416 0.04 4.16% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SYS/USD Ask 0.6699 0.6718 0.6593 0.7397 0.03 4.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
THS/USD Ask 0.6131 - 0.6131 0.6234 0.01 2.19% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۳۲
TRX/USD Ask 0.0651 - 0.065 0.0692 0.00 4.92% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
TSL/USD Ask 0.0973 - 0.0951 0.1039 0.00 3.39% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
UNO/USD Ask 129.78 - 129.78 129.78 2.53 1.95% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
UNY/USD Ask 0.0028 - 0.0027 0.003 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۵
UQC/USD Ask 2.0425 - 1.969 2.077 0.04 2.14% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
USD/AOA Ask 209.262 - 209.262 212.08 2.82 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۲۵
USD/BTC Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۳
USD/ETH Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۷
USD/ILS Ask 3.5524 - 3.5485 3.5524 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
VEE/USD Ask 0.1 - 0.0982 0.1103 0.01 7.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
VEN/USD Ask 6.3706 - 6.0789 6.7711 0.39 6.12% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
VIB/USD Ask 0.4943 - 0.4799 0.5344 0.03 5.20% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
VRS/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۳۸
VTC/USD Ask 4.107 4.1339 4.107 4.6143 0.28 6.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WAX/USD Ask 0.0351 0.0355 0.0351 0.0403 0.00 7.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WGR/USD Ask 0.4947 0.4997 0.4934 0.5789 0.05 10.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WTC/USD Ask 38.046 - 37.484 40.111 1.45 3.81% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
XDN/USD Ask 0.0258 - 0.0255 0.0279 0.00 6.98% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XRB/USD Ask 8.9211 8.9898 8.8347 9.6183 0.56 6.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
XRC/USD Ask 0.0442 - 0.0442 0.0442 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۰
XTZ/USD Ask 4.3459 - 3.6871 4.3465 0.28 6.81% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
XUC/USD Ask 8.4715 - 8.4715 8.9279 0.45 5.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
XVG/USD Ask 0.0859 - 0.0859 0.0944 0.01 9.66% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
XWC/USD Ask 0.19 - 0.19 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
YOC/USD Ask 0.0417 - 0.0317 0.0465 0.01 11.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
ZBC/USD Ask 0.0999 - 0.0999 0.1049 0.00 4.80% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۸
ZCL/USD Ask 174.64 176.16 169.77 191.34 4.72 2.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ZIL/USD Ask 0.0647 0.0643 0.0629 0.0718 0.00 4.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ZSC/USD Ask 0.036 - 0.0357 0.0369 0.00 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ZXC/USD Ask 65.167 65.085 64.035 77.549 0.30 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AION/USD Ask 3.4485 3.5222 3.4485 4.1693 0.36 10.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ARDR/USD Ask 0.4807 0.4779 0.4779 0.5282 0.03 6.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۵
BCDN/USD Ask 0.1382 - 0.1337 0.1509 0.01 6.37% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BNTY/USD Ask 0.2444 - 0.2425 0.2547 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BOLI/USD Ask 0.09 - 0.09 0.09 0.03 38.46% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۴۴
BTCA/USD Ask 0.0051 - 0.005 0.0057 0.00 9.80% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BTCM/USD Ask 0.025 - 0.016 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
DATA/USD Ask 0.1587 - 0.1548 0.169 0.00 2.71% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DIBC/USD Ask 0.0499 - 0.043 0.0499 0.00 3.41% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
DIME/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۵۷
DRGN/USD Ask 3.5 - 3.5 3.5 0.50 16.67% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۳۸
EMC2/USD Ask 0.3948 0.3982 0.3912 0.4308 0.03 7.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
FRST/USD Ask 4.9 - 3.95 4.9747 0.90 22.47% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
FUEL/USD Ask 0.1996 - 0.1971 0.2066 0.01 3.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
FUNC/USD Ask 0.2652 - 0.2652 0.2695 0.00 1.62% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
HUSH/USD Ask 8.94 - 8.491 9.3281 0.59 6.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
ICOS/USD Ask 52 - 52 52 3.00 6.12% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۳۸
IETH/USD Ask 0.0807 - 0.0807 0.0855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۳۲
IFLT/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۲
INSN/USD Ask 0.1683 - 0.1648 0.1687 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
KICK/USD Ask 0.0854 - 0.0853 0.0854 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۳۸
LBTC/USD Ask 595 - 580 629.21 16.13 2.71% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LEND/USD Ask 0.17 - 0.1636 0.1773 0.01 3.94% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LINK/USD Ask 0.7144 - 0.6865 0.7289 0.01 1.58% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
MANA/USD Ask 0.1343 - 0.132 0.1407 0.01 4.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
MONA/USD Ask 5.9808 5.9215 5.8184 6.5601 0.39 6.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
MSCN/USD Ask 0.0029 - 0.0029 0.0034 0.00 17.24% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۰
MYST/USD Ask 0.7605 - 0.7197 0.7605 0.02 2.91% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NEBL/USD Ask 15.797 16.187 15.661 17.748 1.62 10.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
NULS/USD Ask 4.4356 - 4.4356 4.6219 0.18 4.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ORME/USD Ask 1.963 - 1.793 1.9665 0.03 1.38% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
PART/USD Ask 26.13 26.326 25.87 28.174 0.07 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PIVX/USD Ask 5.9277 5.9727 5.9277 6.533 0.44 7.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PLBT/USD Ask 5.6 - 5.6 5.6 0.40 7.14% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۰۸
POLY/USD Ask 1.1573 1.1625 1.1382 1.2061 0.01 1.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
POSW/USD Ask 0.9122 - 0.9118 0.9405 0.03 3.33% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
POWR/USD Ask 0.7686 0.7714 0.7617 0.8427 0.04 5.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PTOY/USD Ask 0.3644 - 0.3601 0.3803 0.02 4.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
QASH/USD Ask 1.4019 - 1.188 1.4821 0.07 4.90% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
RHOC/USD Ask 2.291 2.308 2.17 2.3228 0.09 4.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
SALT/USD Ask 7.5451 - 7.3997 7.8979 0.26 3.39% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
SBTC/USD Ask 75 - 75 75 10.00 15.38% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۵
SNOV/USD Ask 0.31 - 0.31 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
TAAS/USD Ask 8.9699 - 8.9699 8.9699 0.03 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۰۲
TRST/USD Ask 0.7 - 0.7 0.8986 0.10 14.29% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
UBTC/USD Ask 313 - 313 313 1.02 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۸
UNRC/USD Ask 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 10.71% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
USDE/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۲۶
VERI/USD Ask 435.06 - 434.89 435.06 0.06 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
XIOS/USD Ask 0.398 - 0.398 0.398 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
BLOCK/USD Ask 34.4875 - 31.9317 36.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
CLOAK/USD Ask 20.9979 - 20.9974 20.9991 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۳
ETHOS/USD Ask 5.6854 - 5.6854 5.97 0.21 3.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
GBYTE/USD Ask 691.13 685.1 673.38 732.9 1.22 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
OBITS/USD Ask 1.25 - 1.25 1.25 0.05 4.17% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۰۸
SHIFT/USD Ask 6.4656 - 6.4656 6.4791 0.03 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
SMART/USD Ask 0.3016 0.2765 0.2754 0.3182 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
STEEM/USD Ask 4.1538 4.1814 4.1204 4.5561 0.21 5.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
UNIFY/USD Ask 0.2789 - 0.2789 0.2885 0.01 3.72% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۸:۵۷
VOISE/USD Ask 0.0737 - 0.0737 0.0769 0.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
YOYOW/USD Ask 0.2285 - 0.225 0.2396 0.01 5.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ASAFE2/USD Ask 0.086 - 0.0516 0.1249 0.03 66.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
BTCRED/USD Ask 0.0705 - 0.0705 0.0799 0.01 13.48% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
CARBON/USD Ask 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
USD/CUP - دلار آمریکا / پزو کوبا 1.024 - 1.0211 1.024 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
BRL/USD - رئال برزیل / دلار آمریکا 0.3097 - 0.3097 0.3097 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
USD/IRR - دلار آمریکا / ریال ایران 37275 - 37275 37275 37.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۱۹
USD/ZMK -دلار آمریکا / کواچا زامبیا 9.92 - 9.78 9.92 0.09 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/KMF - دلار آمریکا / فرانک کامرون 396 - 396 396 1.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/RWF - دلار آمریکا / فرانک رواندا 861 - 860 875.42 1.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/UZS - دلار آمریکا / سوم ازبکستان 8228 - 8194.4 8231 3.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
USD/RSD - دلار آمریکا / دینار صربستان 95.78 - 95.7 95.79 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/HNL - دلار آمریکا / لمپیرا هندوراس 23.77 - 23.77 24.043 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/MGA -دلار آمریکا / آریاری ماداسگار 3160 - 3160 3239.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/STD - دلار آمریکا / سائو تومین دوبرا 20502 - 20502 20524 36.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۴۶

برابری ارزها با دلار / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B2X/USD Bid 1101 - 1101 1303.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۵۹
BTG/USD Bid 189.42 - 170.04 195.33 4.58 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
ETP/USD Bid 2.839 - 2.78 2.86 0.04 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
اتریوم / دلار آمریکا 928.82 927.9 919.08 978.98 28.06 3.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
XEM/USD - نم / دلار آمریکا 0.98 - 0.9723 1.03 0.04 4.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
DASH/USD - دش / دلار آمریکا 768.9 - 761.27 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
بیت کوین / دلار آمریکا 10539 10580 10410 11224 124.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ANS/USD - نئو / دلار آمریکا 162.79 - 161.7 171.8 0.29 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
USDT/USD - تثر / دلار آمریکا 1.0615 - 1.0349 1.065 0.02 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EDG/USD - اجلس / دلار آمریکا 1.241 - 1.241 1.241 0.08 6.41% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۱۴
GNT/USD - گولم / دلار آمریکا 0.5536 - 0.5536 0.5709 0.02 2.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۲۶
LSK/USD - لیسک / دلار آمریکا 23.6 - 22.75 23.688 0.02 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
MLN/USD - ملون / دلار آمریکا 175 - 175 175 15.00 8.57% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۵۷
PAY/USD - تنکس / دلار آمریکا 2.66 - 2.6035 2.66 0.06 2.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۲۶
REP/USD - اوگر / دلار آمریکا 81 - 81 81 0.93 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
XRP/USD - ریپل / دلار آمریکا 1.2274 - 1.2072 1.2849 0.06 4.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ZEC/USD - زدکش / دلار آمریکا 446.95 - 446.95 452.24 10.59 2.37% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
دلار آمریکا / روبل روسیه 56.3906 - 56.3476 56.3906 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
ADX/USD - ایدکس / دلار آمریکا 1.9064 - 1.8567 1.9407 0.02 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
CVC/USD - سیویک / دلار آمریکا 0.7001 - 0.7 0.7001 0.02 2.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۳۲
WAVES/USD - ویوز / دلار آمریکا 8.5722 - 8.5722 8.6365 0.09 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XMR/USD - مونرو / دلار آمریکا 315 - 315 329 12.26 3.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ANT/USD - آراگون / دلار آمریکا 6.7069 - 6.7069 8.4 0.47 7.51% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
GNO/USD - جنوسیس / دلار آمریکا 218.12 - 217.78 218.12 1.12 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۹
MCO/USD - موناکو / دلار آمریکا 12 - 12 12.2001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۹
STX/USD - استوکس / دلار آمریکا 0.8336 - 0.8278 0.8506 0.00 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
TNT/USD - تیریون / دلار آمریکا 0.2269 - 0.2253 0.2544 0.02 8.64% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
USD/PEN -دلار آمریکا / سول پرو 3.25 - 3.1888 3.25 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
WINGS/USD - وینگز / دلار آمریکا 0.9945 - 0.9859 1.0199 0.03 2.54% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
GAU/USD - گرم طلا / دلار آمریکا 43.307 - 43.307 43.353 0.04 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
PEN/USD - سول پرو / دلار آمریکا 0.3076 - 0.3015 0.3086 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
QTUM/USD - کیوتوم / دلار آمریکا 40.612 - 40.612 43.078 2.39 5.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SNT/USD - استاتوس / دلارآمریکا 0.28 - 0.28 0.295 0.01 3.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/JPY - دلار آمریکا / ین ژاپن 106.3 - 106.29 106.3 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
EOS/USD - ای او اس / دلار آمریکا 13 - 13 13.518 0.62 4.78% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
OMG/USD - اومیسگو / دلار آمریکا 17.1233 - 16.271 18 0.32 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/YER -دلار آمریکا / ریال یمن 249.75 - 249.75 249.8 0.10 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
CLP/USD - پزو شیلی / دلار آمریکا 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 6.25% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۹
CNY/USD - یوان چین / دلار آمریکا 0.1575 - 0.1574 0.1576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DOGE/USD -دوج کوین / دلار آمریکا 0.0072 - 0.0072 0.0075 0.00 2.78% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
EGP/USD - پوند مصر / دلار آمریکا 0.0566 - 0.0566 0.0566 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
USD/CNH - دلار آمریکا / یوان چین 6.2956 - 6.2941 6.2983 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/QAR - دلار آمریکا / ریال قطر 3.64 - 3.64 3.6415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
CFI/USD - کوفاندیت / دلار آمریکا 0.7167 - 0.7098 0.7432 0.02 2.76% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
CFI/USD - کوفاندیت / دلار آمریکا 0.2011 - 0.1914 0.2144 0.00 2.24% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ICN/USD - ایکونومی / دلار آمریکا 2.7754 - 2.6638 2.8666 0.10 3.65% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
USD/OMR -دلار آمریکا / ریال عمان 0.3837 - 0.3837 0.3837 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
ZRX/USD - زیروایکس / دلار آمریکا 1.8302 - 1.8301 2.1795 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۲
1ST/USD - فرست بلود / دلار آمریکا 1.0001 - 1.0001 1.0001 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۰۸
BCN/USD - بایت کوین / دلار آمریکا 0.0068 - 0.0067 0.0073 0.00 7.35% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
INR/USD - روپیه هند / دلار آمریکا 0.0155 - 0.0155 0.0157 0.00 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵
LTC/USD - دلار آمریکا / لایت کوین 181 - 181 181 1.00 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۸
MXN/USD - پزو مکزیک / دلار آمریکا 0.054 - 0.054 0.0541 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
NOK/USD - کرون نروژ / دلار آمریکا 0.1285 - 0.1285 0.1285 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
SEK/USD - کرون سوئد / دلار آمریکا 0.1255 - 0.1255 0.1256 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
TKN/USD - توکن کارد / دلار آمریکا 2.06 - 2.06 2.8 1.05 50.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۲۶
TRY/USD - لیر ترکیه / دلار آمریکا 0.2668 - 0.2667 0.2669 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
NXT/USD - ان ایکس تی / دلار آمریکا 0.333 - 0.3156 0.3423 0.00 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
STRAT/USD - استراتیس / دلار آمریکا 14.19 - 14.05 15.0785 0.15 1.10% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
USD/SYP - دلار آمریکا / پوند سوریه 514 - 514 514 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۲۰
IOT/USD - آی او تی ای / دلار آمریکا 2.4762 - 2.4618 2.645 0.08 3.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
JOD/USD - دینار اردن / دلار آمریکا 1.4045 - 1.4045 1.4045 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
KWD/USD - دلار آمریکا / دینار کویت 4.7474 - 3.3227 4.7474 1.42 42.74% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۴۵
RUB/USD - روبل روسیه / دلار آمریکا 0.0177 - 0.0177 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
USD/CHF - دلار آمریکا / فرانک سویس 0.9278 - 0.9274 0.9278 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/MAD - دلار آمریکا / درهم مراکش 9.1379 - 9.1355 9.1384 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/NPR - دلار آمریکا / روپیه نپال 101.34 - 100.62 101.34 0.48 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/RON - دلار آمریکا / لئو رومانی 3.7515 - 3.7493 3.7515 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/SCR - دلار آمریکا / روپیه سیشل 12.66 - 12.66 12.664 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/SDG - دلار آمریکا / پوند سودان 6.9879 - 6.9879 6.9879 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۴:۴۵
USD/TND - دلار آمریکا / دینار تونس 2.369 - 2.369 2.3742 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
TWD/USD -دلار تایوان / دلار آمریکا 0.0344 - 0.0344 0.0344 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
USD/BYN -دلار آمریکا / روبل بلاروس 1.9587 - 1.9587 1.9682 0.01 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
AED/USD - درهم امارات / دلار آمریکا 0.2722 - 0.2722 0.2722 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۳:۳۲
COP/USD - پزوی کلمبیا / دلار آمریکا 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/PHP - دلار آمریکا / پزو فیلیپین 52.235 - 52.102 52.235 0.07 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/TWD - دلار آمریکا / دلار تایوان 29.073 - 29.06 29.073 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
USD/VND - دلار آمریکا / دونگ ویتنام 22672.5 - 22326 22672.5 6.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UYU/USD - پرو اروگوئه / دلار آمریکا 0.0345 - 0.0343 0.0346 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
XPT/USD - اونس پلاتین / دلار آمریکا 1004.4 - 1004.4 1006.4 0.10 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
HKD/USD - دلار هنگ کنگ / دلار آمریکا 0.1278 - 0.1278 0.1278 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۱۴
MYR/USD -رینگیت مالزی / دلار آمریکا 0.2566 - 0.2566 0.2566 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
DKK/USD - کرون دانمارک / دلار آمریکا 0.1665 - 0.1665 0.1666 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
MAID/USD - مید سیف کوین / دلار آمریکا 0.647 - 0.6324 0.6716 0.02 3.20% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
PLN/USD - زلوتی لهستان / دلار آمریکا 0.2983 - 0.2981 0.2983 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
SAR/USD - ریال عربستان / دلار آمریکا 0.2668 - 0.2664 0.2668 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
STORJ/USD - استورج کوین / دلار آمریکا 1.52 - 1.52 1.52 0.01 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
USD/MWK - دلار آمریکا / کواچا مالاوی 716.75 - 713.33 720.27 0.74 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
USD/PGK -دلار آمریکا / پاپوا گینه نو 3.145 - 3.14 3.1696 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۷
USD/UYU - دلار آمریکا / پزو اوروئوگه 28.8 - 28.239 28.8 0.11 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/VUV - دلار آمریکا / وانواتو واتو 113 - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
USD/XAF - دلار آمریکا / فرانک آفریقا 525.55 - 524.49 525.55 0.21 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
WTI/USD - نفت وست تگزاس / دلار آمریکا 61.61 - 61.6 61.64 0.03 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
XLM/USD - استلار لومنز / دلار آمریکا 0.5454 - 0.5432 0.5753 0.03 5.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BCH/USD - بیت کوین نقدی / دلار آمریکا 1625.4 - 1625.4 1663.9 57.80 3.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
KRW/USD - وون کره جنوبی / دلار آمریکا 0.000888 - 0.000888 0.000885 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
USD/PAB -دلار آمریکا / بولبوا پاناما 0.9801 - 0.9773 0.9801 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/SOS -دلار آمریکا / شیلینگ سومالی 562 - 562 562 1.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
ARS/USD - پزوی آرژانتین / دلار آمریکا 0.0506 - 0.0506 0.0509 0.00 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
ETC/USD - اتریوم کلاسیک / دلار آمریکا 32.24 - 32.24 33.5 0.72 2.22% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
IDR/USD - روپیه اندونزی / دلار آمریکا 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/KGS - دلار آمریکا / سوم قرقیزستان 68.1688 - 68.1688 68.1688 0.12 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
USD/MKD - دلار آمریکا / دینار مقدونیه 49.28 - 49.255 49.285 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/NZD - دلار آمریکا / دلار نیوزیلند 1.3528 - 1.3523 1.3533 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/PKR - دلار آمریکا / روپیه پاکستان 110.55 - 109.17 110.555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/SZL - دلار آمریکا / لیلانگنی سویس 11.64 - 11.482 11.64 0.02 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
USD/TTD - دلار آمریکا / دلار ترینیداد 6.7364 - 6.5917 6.7553 0.02 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
XPD/USD - اونس پالادیوم / دلار آمریکا 1044.4 - 1043.7 1046.9 2.30 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
DNT/USD - دیستریکت او اس / دلار آمریکا 0.148 - 0.1478 0.1551 0.01 5.34% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
DGD/USD - دیجیکس دی ای او / دلار آمریکا 175.11 - 175.11 175.11 5.11 3.01% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۴۴
USD/AZN - دلار آمریکا / منات آذربایجان 1.67 - 1.67 1.7001 0.01 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
RLC/USD - آی اگزک آر ال سی / دلار آمریکا 2.41 - 2.41 2.5001 0.09 3.73% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۵۶
USD/PYG -دلار آمریکا / گورانی پاراگوئه 5473.7 - 5453.5 5473.7 6.90 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
BNT/USD بانکورنتورک توکن / دلار آمریکا 7.6 - 7.0001 7.6 0.60 8.57% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۳۸
HUF/USD - فورینت مجارستان / دلار آمریکا 0.004 - 0.0039 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
PYG/USD - گورانی پاراگوئه / دلار آمریکا 0.000177 - 0.000177 0.000175 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UAH/USD - هریونیا اوکراین / دلار آمریکا 0.0369 - 0.0369 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
USD/MZN - دلار آمریکا / متیکال موزامبیک 60.33 - 60.33 60.33 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
USD/SVC - دلار آمریکا / کولن السالوادور 8.5594 - 8.5345 8.5594 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/TZS - دلار آمریکا / شیلینگ تانزانیا 2247.4 - 2205.8 2250.1 2.30 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
USD/UAH - دلار آمریکا / هریونیا اوکراین 26.5806 - 26.496 26.5806 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/UGX - دلار آمریکا / شیلینگ اوگانادا 3599.5 - 3589.3 3599.5 1.90 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/VEF - دلار آمریکا / بولیوار ونزوئلا 10.2087 - 10.2087 10.2088 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۴
VEF/USD - بولیوار ونزوئلا / دلار آمریکا 0.0979 - 0.0979 0.0993 0.00 2.15% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
BAT/USD - بیسیک اتنشن توکن / دلار آمریکا 0.6226 - 0.6226 0.6226 0.01 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
USD/TJS -دلار آمریکا / سومونی تاجیکستان 8.7168 - 8.6963 8.7168 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
BOB/USD - بولیویانو بولیوی / دلار آمریکا 0.1437 - 0.1414 0.1437 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
SNGLS/USD - سنگولار دی تی وی / دلار آمریکا 0.2785 - 0.2785 0.2785 0.01 3.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۰۸
USD/XCD -دلار آمریکا / دلار کارائیب شرقی 2.6882 - 2.6882 2.6882 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
ZAR/USD - رند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا 0.0858 - 0.0858 0.0858 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
USD/XOF -دلار آمریکا / فرانک آفریقای غربی 519 - 519 525.59 4.00 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
NIO/USD - کوردوبا نیکاراگوئه / دلارآمریکا 0.0317 - 0.0317 0.0318 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/NIO - دلار آمریکا / کوردوبا نیکاراگوئه 30.91 - 30.622 30.91 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/XPF - دلار آمریکا / فرانک در مستعمرات فرانسه 95.95 - 95.367 95.95 0.38 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
R/USD Bid 3.3753 3.4404 2.8971 4.3712 0.47 16.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
42/USD Bid 102500 - 102500 102500 4500.00 4.59% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۳۲
AE/USD Bid 2.843 - 2.76 3.0782 0.14 4.95% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EL/USD Bid 0.1067 - 0.1062 0.111 0.00 3.37% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SC/USD Bid 0.0288 0.0283 0.0283 0.0302 0.00 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۵
ADA/USD Bid 0.3767 0.3773 0.3732 0.4108 0.03 6.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ADZ/USD Bid 0.1076 - 0.1076 0.1076 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۳۲
AGI/USD Bid 0.3492 0.3493 0.3325 0.396 0.04 10.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AMM/USD Bid 0.84 - 0.84 0.8602 0.02 2.40% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
ARC/USD Bid 0.122 - 0.122 0.129 0.01 5.08% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۲۶
ARK/USD Bid 4.5671 4.6045 4.5233 5.0107 0.33 7.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AST/USD Bid 1.1442 - 1.1056 1.2118 0.11 9.41% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ATB/USD Bid 0.43 - 0.3 0.5212 0.17 39.53% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۹
ATM/USD Bid 0.0263 - 0.0263 0.0263 0.02 63.50% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۴:۳۹
AVT/USD Bid 3.68 - 3.648 4 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BCC/USD Bid 110.1 - 110.1 196 96.90 88.01% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۰
BCD/USD Bid 37.8 - 36.81 41.52 0.90 2.44% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
BCX/USD Bid 0.0906 - 0.0906 0.0925 0.00 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
BLU/USD Bid 0.0096 - 0.0095 0.0096 0.00 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
BMC/USD Bid 1.3754 - 1.3469 1.4342 0.07 5.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BNB/USD Bid 12.557 - 12.2505 13.0324 0.40 3.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BOT/USD Bid 0.9767 - 0.9466 1.0499 0.01 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BTM/USD Bid 0.4154 - 0.3993 0.4251 0.01 2.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BTS/USD Bid 0.2605 0.2613 0.2596 0.284 0.02 6.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTX/USD Bid 23.69 - 23.56 25.1 1.31 5.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
CAT/USD Bid 0.17 - 0.162 0.17 0.02 13.33% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۴۴
CDT/USD Bid 0.1378 - 0.137 0.1448 0.00 3.41% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
CND/USD Bid 0.23 - 0.22 0.2439 0.01 2.61% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
CNX/USD Bid 8.8 - 8.8 8.8 1.71 19.46% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۳۲
CPC/USD Bid 0.841 - 0.841 0.841 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
CTR/USD Bid 1.6042 - 1.6042 1.6042 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۲۶
DAI/USD Bid 0.9971 - 0.98 1.06 0.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۱۵
DAT/USD Bid 0.0701 - 0.0676 0.0715 0.00 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
DCN/USD Bid 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۵۰
DCR/USD Bid 90.878 91.562 89.278 97.306 1.46 1.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DFT/USD Bid 1.325 - 1.231 1.4001 0.08 6.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DGB/USD Bid 0.059 - 0.0587 0.0649 0.00 7.80% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
DMC/USD Bid 0.0045 - 0.0044 0.0053 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DMD/USD Bid 18.4557 - 18.4557 18.4557 0.18 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
DOT/USD Bid 0.0367 - 0.0367 0.0396 0.00 4.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
DPY/USD Bid 2.233 - 2.199 2.468 0.17 7.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EDO/USD Bid 3.1511 - 3.0801 3.3022 0.16 5.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EDR/USD Bid 0.0173 - 0.0172 0.0178 0.00 2.89% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۲۶
ELF/USD Bid 2.0872 - 1.9018 2.1646 0.04 2.10% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
EMC/USD Bid 5.01 - 5 5.7805 0.63 12.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ENG/USD Bid 4.0207 - 3.9101 4.1057 0.11 2.83% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ENJ/USD Bid 0.275 - 0.257 0.275 0.02 7.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ENT/USD Bid 0.085 - 0.0823 0.088 0.00 1.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ETN/USD Bid 0.0917 - 0.09 0.1 0.01 8.83% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
EVX/USD Bid 3.53 - 3.5142 3.6077 0.09 2.65% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
FCT/USD Bid 33.703 33.956 33.376 36.025 1.14 3.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
FIL/USD Bid 24.66 - 24.2 25.22 0.52 2.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
FNC/USD Bid 0.0448 - 0.0448 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۳۲
FST/USD Bid 0.0131 - 0.0123 0.014 0.00 12.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
FUN/USD Bid 0.1003 - 0.1003 0.109 0.00 1.69% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
GAS/USD Bid 64.12 - 62.72 73.09 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
GNX/USD Bid 0.5001 - 0.5001 0.5479 0.04 7.58% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
GRS/USD Bid 1.069 - 0.8211 1.069 0.26 32.43% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۴۴
GTC/USD Bid 0.1392 - 0.1334 0.1437 0.00 2.20% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
GUP/USD Bid 0.6213 - 0.6044 0.6294 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
GXS/USD Bid 4.6977 4.7267 4.6375 5.0039 0.20 4.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
HDG/USD Bid 4.2 - 4.2 4.2 0.90 21.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۵
HNC/USD Bid 0.009 - 0.009 0.009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۲۶
HPC/USD Bid 0.248 - 0.248 0.248 0.18 254.29% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
HSR/USD Bid 12.4078 12.5119 12.1832 13.4891 0.99 7.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
HST/USD Bid 2.1 - 2.1 2.1 0.60 28.57% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۹
HVN/USD Bid 0.175 - 0.175 0.1903 0.01 8.40% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۵۰
ICX/USD Bid 9.5 - 9.1682 10.415 0.30 3.26% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ILS/USD Bid 0.2815 - 0.2815 0.2817 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
IND/USD Bid 0.1635 - 0.1626 0.165 0.00 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۰
INK/USD Bid 0.329 - 0.323 0.348 0.02 5.78% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ITC/USD Bid 4 - 3.7655 4.2092 0.02 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
KCS/USD Bid 9.4 - 9.2 9.67 0.26 2.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
KIN/USD Bid 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۶:۲۷
KMD/USD Bid 4.8635 4.8991 4.8016 5.3997 0.43 8.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
KNC/USD Bid 3.5001 - 3.5 3.5001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۸
KRB/USD Bid 1.26 - 1.26 1.2611 0.00 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۰۲
LEO/USD Bid 0.2983 - 0.2983 0.2994 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
LLT/USD Bid 0.1278 - 0.1278 0.1278 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۵۷
LRC/USD Bid 1.1265 - 1.011 1.1301 0.07 6.47% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LUN/USD Bid 43.52 - 42.796 47.566 2.48 5.70% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
MDA/USD Bid 1.96 - 1.96 2.16 0.11 5.52% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
MDS/USD Bid 0.213 - 0.207 0.2248 0.01 4.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
MED/USD Bid 0.0867 - 0.0849 0.093 0.01 6.81% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
MKR/USD Bid 1375.37 - 1336.11 1389.59 41.39 3.01% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۵۶
MNX/USD Bid 21.26 - 20.5 21.26 0.24 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
MTH/USD Bid 0.2605 - 0.2584 0.2742 0.01 5.68% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
MTL/USD Bid 4.7 - 4.7 4.7 0.20 4.44% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۸
NAS/USD Bid 13.0121 - 12.5303 13.4786 0.12 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
NAV/USD Bid 2.55 - 2.55 2.575 0.07 2.80% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
NEO/USD Bid 159.1 - 150 163.42 8.10 5.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NET/USD Bid 5.5069 - 5.4455 5.8014 0.10 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
NMC/USD Bid 3.898 - 3.837 4.039 0.14 3.59% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
NVC/USD Bid 5.716 - 5.602 5.782 0.07 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
NXS/USD Bid 2.5123 2.5285 2.4398 2.9142 0.27 10.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
NYC/USD Bid 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۵۷
OST/USD Bid 0.5245 - 0.524 0.5713 0.04 7.72% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
OTN/USD Bid 10.26 - 10.2501 11.0794 0.49 4.78% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
OXY/USD Bid 0.2401 - 0.24 0.2401 0.03 12.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
PAC/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۲
PAK/USD Bid 0.02 - 0.02 0.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۳
PND/USD Bid 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۱۵
PPC/USD Bid 5.024 - 4.975 5.217 0.18 3.48% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
PPT/USD Bid 27.367 26.849 26.626 30.807 2.41 8.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PPY/USD Bid 8.0032 - 8.0032 8.0032 2.50 31.21% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۴
PRA/USD Bid 0.4871 - 0.4821 0.598 0.03 6.38% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
PRG/USD Bid 0.4042 - 0.4042 0.4111 0.01 2.87% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
PRO/USD Bid 2.01 - 2.01 3.6749 1.31 65.17% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
PST/USD Bid 0.5853 - 0.5505 0.6 0.03 6.23% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
PUT/USD Bid 0.0202 - 0.02 0.0229 0.00 13.86% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
QAU/USD Bid 0.2503 - 0.2503 0.2503 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۸
QBT/USD Bid 1.2 - 1.2 1.2 0.06 5.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۷
QSP/USD Bid 0.3738 - 0.3609 0.4018 0.02 4.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
QVT/USD Bid 1.3278 - 1.3163 1.5933 0.28 21.22% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
RCN/USD Bid 0.3047 - 0.295 0.3257 0.03 10.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
RDD/USD Bid 0.0077 0.0078 0.0077 0.0084 0.00 3.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
RDN/USD Bid 4.4459 - 4.3286 4.7578 0.32 7.22% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
REC/USD Bid 2.0015 - 2.0005 2.1133 0.10 5.12% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
REE/USD Bid 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۵۶
REQ/USD Bid 0.4332 - 0.4275 0.4625 0.03 7.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
RLT/USD Bid 0.1202 - 0.1202 0.1202 0.00 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۴۴
SAN/USD Bid 2.6573 - 2.6573 2.7016 0.05 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
SCL/USD Bid 0.24 - 0.24 0.24 0.29 120.83% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۹
SKY/USD Bid 24.701 - 24.506 25.94 0.90 3.65% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SMT/USD Bid 0.0946 - 0.0943 0.1022 0.01 6.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
SNC/USD Bid 0.25 - 0.25 0.25 0.02 8.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۴
SNM/USD Bid 0.3421 - 0.3389 0.3575 0.02 4.85% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
STU/USD Bid 0.0925 - 0.0925 0.0925 0.01 13.51% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
SUB/USD Bid 0.9778 - 0.9119 1.1155 0.05 4.93% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
SYS/USD Bid 0.6648 0.6696 0.6592 0.7375 0.03 4.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
THS/USD Bid 0.577 - 0.577 0.5811 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۳
TRX/USD Bid 0.0646 - 0.0646 0.0691 0.00 5.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
TSL/USD Bid 0.0949 - 0.0948 0.1021 0.00 4.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
UNO/USD Bid 129 - 129 129.82 1.64 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
UNY/USD Bid 0.0027 - 0.0027 0.0028 0.00 3.70% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۱۴
UQC/USD Bid 1.9767 - 1.966 1.9767 0.03 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
USD/AOA Bid 207.912 - 207.912 210.12 2.82 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۲۵
USD/BTC Bid 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۳
USD/ETH Bid 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۷
USD/ILS Bid 3.5336 - 3.5336 3.5457 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
VEE/USD Bid 0.0986 - 0.0978 0.1093 0.01 8.62% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
VEN/USD Bid 6.3052 - 6.0101 6.645 0.29 4.56% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
VIB/USD Bid 0.43 - 0.4207 0.5071 0.08 18.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۳۸
VRS/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۹
VTC/USD Bid 4.0495 4.1104 4.0353 4.5657 0.33 8.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WAX/USD Bid 0.033 0.0331 0.0328 0.0379 0.00 13.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WGR/USD Bid 0.4707 0.4908 0.4707 0.5518 0.03 6.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
WTC/USD Bid 37.363 - 35.993 39.489 1.40 3.74% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XDN/USD Bid 0.0257 - 0.0255 0.0278 0.00 7.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XRB/USD Bid 8.9181 8.9166 8.8 9.5909 0.56 6.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
XRC/USD Bid 0.0355 - 0.0344 0.0355 0.00 3.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۰
XTZ/USD Bid 4.0973 - 3.5159 4.0985 0.30 8.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
XUC/USD Bid 8.4672 - 8.45 8.8617 0.39 4.66% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
XVG/USD Bid 0.0853 - 0.0853 0.0935 0.01 8.09% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
XWC/USD Bid 0.18 - 0.18 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
YOC/USD Bid 0.0333 - 0.0142 0.0431 0.01 29.13% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
ZBC/USD Bid 0.096 - 0.096 0.0961 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ZCL/USD Bid 173.6 175.1 169.4 191.18 4.10 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ZIL/USD Bid 0.0645 0.064 0.0628 0.0717 0.00 4.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ZSC/USD Bid 0.0359 - 0.0356 0.0365 0.00 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
ZXC/USD Bid 64.841 64.682 63.67 77.237 0.49 0.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
AION/USD Bid 3.4432 3.519 3.4432 4.1682 0.36 10.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ARDR/USD Bid 0.476 0.4798 0.4723 0.5217 0.04 7.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BCDN/USD Bid 0.1302 - 0.1263 0.1503 0.01 10.91% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BNTY/USD Bid 0.2394 - 0.2324 0.2479 0.00 1.53% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
BOLI/USD Bid 0.042 - 0.042 0.042 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۴۴
BTCA/USD Bid 0.005 - 0.005 0.0056 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BTCM/USD Bid 0.016 - 0.016 0.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۵۰
DATA/USD Bid 0.155 - 0.1547 0.1657 0.01 5.10% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
DIBC/USD Bid 0.0356 - 0.035 0.043 0.01 23.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۵۶
DIME/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۵۷
DRGN/USD Bid 2.42 - 2.42 3.319 0.84 34.84% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
EMC2/USD Bid 0.3903 0.3936 0.3875 0.4295 0.03 7.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
FRST/USD Bid 4.5414 - 3.5001 4.8055 0.54 13.52% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۱۴
FUEL/USD Bid 0.1948 - 0.1948 0.2031 0.01 4.72% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
FUNC/USD Bid 0.2112 - 0.2105 0.24 0.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
HUSH/USD Bid 8.2 - 8.2 9 0.57 6.90% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
ICOS/USD Bid 37.802 - 37.802 38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۴
IETH/USD Bid 0.08 - 0.08 0.0807 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۳۲
IFLT/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۲
INSN/USD Bid 0.1361 - 0.1361 0.1361 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۲۶
KICK/USD Bid 0.0781 - 0.078 0.0781 0.00 1.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
LBTC/USD Bid 587 - 550.01 619.14 23.00 3.92% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LEND/USD Bid 0.1643 - 0.1625 0.1703 0.01 5.30% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
LINK/USD Bid 0.6587 - 0.6587 0.7088 0.05 7.59% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
MANA/USD Bid 0.1312 - 0.1292 0.1377 0.01 4.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
MONA/USD Bid 5.9423 5.866 5.7419 6.5163 0.41 6.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
MSCN/USD Bid 0.0027 - 0.0027 0.003 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۰
MYST/USD Bid 0.7496 - 0.7128 0.7496 0.02 2.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NEBL/USD Bid 15.763 16.157 15.646 17.709 1.56 9.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
NULS/USD Bid 4.4323 - 4.4323 4.526 0.10 2.31% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
ORME/USD Bid 1.7 - 1.7 1.9013 0.21 12.36% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۰۲
PART/USD Bid 26.016 26.022 25.73 27.704 0.13 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PIVX/USD Bid 5.8754 5.9197 5.8754 6.4896 0.45 7.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PLBT/USD Bid 5.5 - 5.5 5.5 0.20 3.64% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۰۸
POLY/USD Bid 1.1295 1.1346 1.0968 1.2031 0.01 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
POSW/USD Bid 0.8 - 0.5265 0.8596 0.06 7.35% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۳
POWR/USD Bid 0.7631 0.7667 0.7483 0.8371 0.05 6.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
PTOY/USD Bid 0.3608 - 0.357 0.3769 0.02 4.96% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
QASH/USD Bid 1.4017 - 1.1737 1.4593 0.07 4.72% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
RHOC/USD Bid 2.2593 2.2828 2.1601 2.2992 0.12 5.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
SALT/USD Bid 7.3012 - 7.07 7.7437 0.26 3.63% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
SBTC/USD Bid 55 - 48 55 10.00 18.18% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
SNOV/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
TAAS/USD Bid 8.0042 - 8.004 8.0042 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۰۸
TRST/USD Bid 0.4607 - 0.45 0.5 0.16 34.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۳۲
UBTC/USD Bid 100 - 100 100 30.01 30.01% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۱۴
UNRC/USD Bid 0.0022 - 0.0022 0.0024 0.00 4.55% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
USDE/USD Bid 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۵
VERI/USD Bid 387.94 - 387.9 405 14.06 3.62% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
XIOS/USD Bid 0.254 - 0.254 0.254 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۵۰
BLOCK/USD Bid 34.1658 - 31.4284 35.6656 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
CLOAK/USD Bid 14.0778 - 14.0778 14.0778 0.08 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۳۲
ETHOS/USD Bid 5.11 - 5.0001 5.2741 0.09 1.79% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
GBYTE/USD Bid 674.25 679.19 667.57 731.08 8.86 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
OBITS/USD Bid 1.027 - 1.0265 1.027 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۸
SHIFT/USD Bid 5.8001 - 5.8 5.8001 0.22 3.79% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۲
SMART/USD Bid 0.2819 0.2687 0.2687 0.3158 0.02 6.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
STEEM/USD Bid 4.1166 4.1479 4.0715 4.5143 0.24 5.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
UNIFY/USD Bid 0.1801 - 0.1801 0.1801 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۹
VOISE/USD Bid 0.0661 - 0.0628 0.0661 0.00 5.59% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۲۶
YOYOW/USD Bid 0.226 - 0.222 0.2389 0.01 5.35% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ASAFE2/USD Bid 0.0699 - 0.0437 0.1142 0.03 66.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۵۶
BTCRED/USD Bid 0.0705 - 0.07 0.0724 0.00 3.97% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۵۱
CARBON/USD Bid 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۴۴
پوند / دلار آمریکا 1.4028 - 1.4012 1.4036 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
یورو / دلار آمریکا 1.2405 - 1.2405 1.2414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / ین ژاپن 106.19 - 106.19 106.3 0.17 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / یوان چین 6.3449 - 6.3444 6.3469 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / روپیه هند 64.39 - 64.39 64.396 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
دلار آمریکا / کرون سوئد 7.9581 - 7.9581 7.966 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/EUR - دلار آمریکا / یورو 0.8056 - 0.8054 0.8059 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / پزوی مکزیک 18.5087 - 18.4814 18.5231 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / لیره ترکیه 3.7426 - 3.7426 3.747 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار کانادا 1.2557 - 1.2548 1.2557 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / فرانک سوییس 0.9275 - 0.9269 0.9276 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ 7.8197 - 7.8197 7.821 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
GHS/USD - سدی غنا / دلار آمریکا 0.2217 - 0.2217 0.2226 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
JPY/USD - ین ژاپن / دلار آمریکا 0.0094 - 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
USD/GHS - دلار آمریکا / سدی غنا 4.4735 - 4.453 4.476 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
دلار آمریکا / دلار سنگاپور 1.3097 - 1.3097 1.3108 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / کرون دانمارک 5.997 - 5.997 6.0013 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
XAU/USD - اونس طلا / دلار آمریکا 1347.16 - 1347.16 1348.57 1.17 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/CLP - دلار آمریکا / پزو شیلی 593 - 593 593 0.10 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/CUP - دلار آمریکا / پزو کوبا 0.9759 - 0.9732 0.9759 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/CZK - دلار آمریکا / کرونا چک 20.4014 - 20.3774 20.407 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/EGP - دلار آمریکا / پوند مصر 17.619 - 17.6135 17.6239 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار آمریکا 0.7904 - 0.7904 0.7913 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار نیوزیلند / دلار آمریکا 0.7386 - 0.7386 0.7394 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/NOK - دلار آمریکا / کرون نروژ 7.7728 - 7.7728 7.7773 0.01 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
XAG/USD - اونس نقره / دلار آمریکا 16.646 - 16.637 16.675 0.03 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
FJD/USD - دلار فیجی / دلار آمریکا 0.4949 - 0.4949 0.4949 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/ALL - دلار آمریکا / لک آلبانی 106.35 - 103.99 106.35 0.67 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
USD/BZD - دلار آمریکا / دلار بلیز 1.9703 - 1.9646 1.9703 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/FJD - دلار آمریکا / دلار فیجی 2.0004 - 2.0004 2.0004 0.01 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/LAK - دلار آمریکا / کیپ لائوس 8285 - 8058.4 8285 4.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
BRL/USD - رئال برزیل / دلار آمریکا 0.3094 - 0.3092 0.3094 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/BRL - دلار آمریکا / رئال برزیل 3.2288 - 3.2279 3.2297 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/COP - دلار آمریکا / پزو کلمبیا 2852.46 - 2815.2 2865 1.54 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/ETB - دلار آمریکا / بیر اتیوپی 27.23 - 27.136 27.23 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD/GNF - دلار آمریکا / فرانک گینه 8905 - 8905 8953.5 5.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/IQD - دلار آمریکا / دینار عراق 1180 - 1180 1180 1.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/IRR - دلار آمریکا / ریال ایران 36907 - 36907 36907 37.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۱۹
USD/JOD - دلار آمریکا / دینار اردن 0.707 - 0.707 0.707 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
USD/KHR - دلار آمریکا / ریل کامبوج 3995 - 3924.2 3998 5.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/KWD - دلار آمریکا / دینار کویت 0.2983 - 0.298 0.299 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/LBP - دلار آمریکا / پوند لبنان 1510.7 - 1510.7 1510.7 1.30 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/LSL - دلار آمریکا / لسوتو لوتی 11.645 - 11.645 11.645 0.02 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/LYD - دلار آمریکا / دینار لیبی 1.32 - 1.3031 1.32 0.01 0.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/THB - دلار آمریکا / بات تایلند 31.29 - 31.261 31.32 0.02 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
CAD/USD - دلار کانادا / دلار آمریکا 0.7959 - 0.7959 0.7968 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
CHF/USD - فرانک سوییس / دلار آمریکا 1.0773 - 1.0773 1.0786 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/AED - دلار آمریکا / درهم امارات 3.6719 - 3.6719 3.6729 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
USD/BHD - دلار آمریکا / دینار بحرین 0.3746 - 0.3715 0.3747 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۷
USD/BND - دلار آمریکا / دلار برونئی 1.3099 - 1.2891 1.3112 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/DOP - دلار آمریکا / پزو دومنیکن 49.08 - 48.254 49.08 0.08 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/GBP - دلار آمریکا / پوند انگلیس 0.7124 - 0.7124 0.7136 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/HRK - دلار آمریکا / کونا کرواسی 5.9725 - 5.9725 5.993 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/HTG - دلار آمریکا / گورده هایتی 63.295 - 63.061 63.295 0.09 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/ISK - دلار آمریکا / کرون ایسلند 100.14 - 100.07 100.14 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
USD/KES - دلار آمریکا / شیلینگ کنیا 99.758 - 99.758 99.783 0.03 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/MDL - دلار آمریکا / لئو مولداوی 16.417 - 16.417 16.43 0.05 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MUR - دلار آمریکا / روپیه موریس 30.889 - 30.889 30.894 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
USD/NAD - دلار آمریکا / دلار نامبیا 11.6142 - 11.5767 11.6724 0.03 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
USD/KRW - دلار آمریکا / ون کره جنوبی 1066.03 - 1066.03 1066.95 0.58 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/PLN - دلار آمریکا / زلوتی لهستان 3.3453 - 3.3453 3.3494 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/ZMK -دلار آمریکا / کواچا زامبیا 9.84 - 9.73 9.84 0.09 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
SGD/USD - دلار سنگاپور / دلار آمریکا 0.7622 - 0.762 0.7624 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/ARS - دلار آمریکا / پزو آرژانتین 19.7555 - 19.7555 19.7635 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/BDT - دلار آمریکا / تاکا بنگلادش 83.3 - 81.571 83.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/BGN - دلار آمریکا / لو بلغارستان 1.5665 - 1.5657 1.5666 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/BSD - دلار آمریکا / دلار باهاماس 0.9945 - 0.9916 0.9945 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/DJF - دلار آمریکا / فرانک جیبوتی 177.72 - 177.72 177.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۲:۲۶
USD/GEL - دلار آمریکا / لاری گرجستان 2.4441 - 2.432 2.45 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD/GMD - دلار آمریکا / دلاسی گامبیا 47.45 - 46.9 47.6 0.55 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/KMF - دلار آمریکا / فرانک کامرون 395.18 - 395.18 395.18 0.83 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/KZT - دلار آمریکا / تنگ قزاقستان 319.19 - 316.98 322.6 3.41 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MMK - دلار آمریکا / کیات میانمار 1311.5 - 1308.2 1311.5 0.10 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MVR - دلار آمریکا / روفیا مالدیو 15.21 - 15.21 15.21 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/MYR - دلار آمریکا / رینگیت مالزی 3.8915 - 3.8915 3.8915 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/NGN - دلار آمریکا / نایرا نیجریه 358 - 358 358 1.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/RWF - دلار آمریکا / فرانک رواندا 841 - 840 851.39 1.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/SAR - دلار آمریکا / ریال عربستان 3.7481 - 3.745 3.7481 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
USD/UZS - دلار آمریکا / سوم ازبکستان 8168 - 8138.4 8171 3.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی 11.607 - 11.607 11.6332 0.03 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/AMD - دلار آمریکا / درام ارمنستان 480.94 - 456.24 480.94 0.36 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/AUD - دلار آمریکا / دلار استرالیا 1.2637 - 1.2631 1.2646 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/BBD - دلار آمریکا / دلار باربادوس 1.9618 - 1.9566 1.9618 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/BIF - دلار آمریکا / فرانک بوروندی 1741 - 1732.6 1741 1.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
USD/BWP - دلار آمریکا / پوله بوتسوانا 9.4027 - 9.4027 9.4027 0.07 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
USD/DZD - دلار آمریکا / دینار الجزایر 113.102 - 113.043 113.324 0.04 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/IDR - دلار آمریکا / روپیه اندونزی 13541 - 13540 13541 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
USD/JMD - دلار آمریکا / دلار جامائیکا 125.19 - 124.08 125.19 0.07 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
USD/MOP - دلار آمریکا / پاتاکا ماکائو 7.8956 - 7.8754 7.8956 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/RSD - دلار آمریکا / دینار صربستان 94.78 - 94.7 94.79 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
USD/HNL - دلار آمریکا / لمپیرا هندوراس 23.47 - 23.175 23.47 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
USD/LKR - دلار آمریکا / روپیه سریلانکا 155.13 - 151.71 155.13 0.30 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۴۹
KYD/USD - دلار آمریکا / دلار جزایر کیمن 1.1771 - 1.1771 1.1806 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/CRC - دلار آمریکا / کولن کاستا ریکا 559.22 - 557.79 559.22 0.13 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/MGA -دلار آمریکا / آریاری ماداسگار 3100 - 3095.6 3159.4 15.00 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۷
USD/GTQ - دلار آمریکا / کوتزال گواتمالی 7.1981 - 7.1781 7.1981 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/HUF - فورینت مجارستان / دلار آمریکا 250.4 - 250.4 250.82 0.44 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
USD/MRO - دلار آمریکا / اوگویا موریتانا 352 - 352 352 1.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
USD/ANG - دلار آمریکا / آنتیل گیلدر هلند 1.7451 - 1.7401 1.7451 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
USD/STD - دلار آمریکا / سائو تومین دوبرا 20502 - 20502 20524 36.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۴۶
USD/BOB - دلار آمریکا / بولیویانو بولیوی 6.86 - 6.7315 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷