بازارهای ارزی / شاخص های اصلی

جفت ارزهای پایه / Ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند / دلار 1.4002 1.4013 1.4002 1.4017 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / پوند 0.8776 0.8772 0.8763 0.8776 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار 1.2289 1.2291 1.2282 1.2291 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / ین ژاپن 150.77 150.81 150.76 150.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ین ژاپن 107.67 107.61 107.59 107.67 0.09 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / ین ژاپن 132.31 132.26 132.14 132.31 0.18 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
بیت کوین / دلار 8682.9 8650.9 8.000000 8980 169.50 1.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
بیت کوین / یورو 7022.8 7059.2 6924.5 7361 93.90 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
دلار / یوان چین 6.2975 - 6.2837 6.2985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
دلار / کرون سوئد 8.451 8.4445 8.4429 8.4559 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روپیه هند 66.217 66.211 66.211 66.23 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / پزوی مکزیک 18.5359 18.5526 18.5359 18.5857 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روبل روسیه 61.3989 61.3657 61.3657 61.43 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / لیره ترکیه 4.0782 4.0777 4.0757 4.0787 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / دلار کانادا 1.7872 1.787 1.787 1.7875 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / فرانک سوییس 1.3653 1.3662 1.3653 1.3671 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار کانادا 1.2765 1.2755 1.275 1.2765 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / فرانک سوییس 0.9749 0.975 0.9749 0.9756 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / درهم امارات 1.602 1.6025 1.6017 1.6026 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار کانادا 1.5681 1.5675 1.566 1.5681 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / فرانک سوییس 1.198 1.1981 1.1974 1.1981 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار هنگ کنگ 7.847 7.8454 7.8449 7.847 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار سنگاپور 1.3176 1.3171 1.3171 1.3176 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کرون دانمارک 6.0633 6.0628 6.0628 6.0673 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
اتریوم / دلار آمریکا 577.01 581.04 577.01 620.4 16.60 2.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
پوند / دلار استرالیا 1.826 1.8269 1.826 1.8284 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / دلار نیوزیلند 1.9444 1.9436 1.9436 1.9465 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار 0.7673 0.7671 0.7666 0.7673 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.7207 0.7213 0.7203 0.7213 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار نیوزیلند 1.7058 1.7047 1.7045 1.7058 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار کانادا / ین ژاپن 84.41 84.4 84.36 84.42 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
فرانک سوییس / ین ژاپن 110.47 110.41 110.35 110.47 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / ین ژاپن 82.62 82.55 82.46 82.62 0.15 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 77.67 77.63 77.51 77.67 0.15 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / راند آفریقای جنوبی 12.1204 12.1032 12.1032 12.1204 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7641 0.7646 0.7641 0.765 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9791 0.9784 0.9776 0.9791 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.748 0.7479 0.7474 0.7482 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.9208 0.9197 0.9184 0.9208 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.7035 0.7032 0.7024 0.7035 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.065 1.0639 1.0639 1.065 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

جفت ارزهای پایه / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند / دلار 1.4001 1.4012 1.4001 1.4016 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار 1.2288 1.2289 1.228 1.2289 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / پوند 0.8775 0.877 0.8762 0.8775 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
اتریوم / دلار 577 581.03 577 620.39 16.60 2.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
پوند / ین ژاپن 150.75 150.77 150.73 150.84 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ین ژاپن 107.65 107.61 107.59 107.65 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / ین ژاپن 132.29 132.23 132.12 132.29 0.19 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
بیت کوین / دلار 8650.9 8684 8482.3 8971.2 130.50 1.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
بیت کوین / یورو 7022.8 7053.5 6924.5 7361 93.90 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
دلار / یوان چین 6.2955 - 6.2768 6.2965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
دلار / روپیه هند 66.197 66.191 66.191 66.22 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / کرون سوئد 8.4414 8.4386 8.4386 8.4509 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / پزوی مکزیک 18.5179 18.5371 18.5179 18.5833 0.08 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روبل روسیه 61.3989 61.3657 61.3657 61.43 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / لیره ترکیه 4.0743 4.0745 4.0737 4.076 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / دلار کانادا 1.7854 1.7869 1.7854 1.7871 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / فرانک سوییس 1.3648 1.3657 1.3648 1.3668 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار کانادا 1.2763 1.2752 1.2749 1.2763 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / فرانک سوییس 0.9747 0.9748 0.9747 0.9753 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
یورو / درهم امارات 1.6014 1.6021 1.6014 1.6021 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار کانادا 1.5674 1.5673 1.5657 1.5674 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / فرانک سوییس 1.1977 1.1978 1.1972 1.1979 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار هنگ کنگ 7.8415 7.8423 7.8415 7.8425 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار سنگاپور 1.3152 1.3147 1.3147 1.3152 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کرون دانمارک 6.0587 6.0578 6.0578 6.0623 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار 0.7671 0.7669 0.7665 0.7671 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.7205 0.7209 0.72 0.7209 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / دلار استرالیا 1.8242 1.8267 1.8242 1.828 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
پوند / دلار نیوزیلند 1.9419 1.9426 1.9419 1.9459 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / دلار نیوزیلند 1.7046 1.7039 1.7039 1.705 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار کانادا / ین ژاپن 84.36 84.39 84.35 84.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 110.42 110.38 110.33 110.42 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / ین ژاپن 82.58 82.53 82.48 82.58 0.12 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 77.49 77.58 77.46 77.58 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / راند آفریقای جنوبی 12.092 12.0973 12.0916 12.1056 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7638 0.7641 0.7638 0.7647 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9788 0.9781 0.9774 0.9788 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7478 0.7475 0.747 0.7478 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.9182 0.9194 0.9182 0.9194 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.7015 0.7027 0.7015 0.7027 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0643 1.0634 1.0634 1.0645 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷