بازارهای ارزی / شاخص های اصلی

جفت ارزهای پایه / Ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند 0.8829 - 0.8829 0.8855 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / ین ژاپن 149 - 149 149.13 0.05 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / ین ژاپن 131.87 - 131.87 131.99 0.10 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
بیت کوین / یورو 8646.7 8687.1 8522.2 9199 61.00 0.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
پوند / دلار آمریکا 1.4029 - 1.4014 1.4037 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
پوند / دلار کانادا 1.7629 - 1.7597 1.7629 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / فرانک سوییس 1.3015 - 1.3002 1.3015 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / درهم امارات 1.5696 - 1.5684 1.5696 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار آمریکا 1.2406 - 1.2406 1.2415 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار کانادا 1.5581 - 1.5575 1.5582 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
یورو / فرانک سوییس 1.1514 - 1.1507 1.1515 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
اتریوم / دلار آمریکا 928.83 927.91 919.16 978.99 28.06 3.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
پوند / دلار استرالیا 1.7781 - 1.7722 1.7781 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / دلار نیوزیلند 1.8999 - 1.8969 1.8999 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار نیوزیلند 1.6792 - 1.6789 1.6804 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
دلار آمریکا / ین ژاپن 106.21 - 106.21 106.31 0.17 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار کانادا / ین ژاپن 84.59 - 84.59 84.72 0.11 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 114.52 - 114.52 114.66 0.08 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
بیت کوین / دلار آمریکا 10554 10556 10410 11250 128.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
دلار آمریکا / یوان چین 6.3469 - 6.3464 6.3489 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / کرون سوئد 7.9755 - 7.9661 7.9755 0.01 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / ین ژاپن 83.97 - 83.97 84.12 0.10 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 78.6 - 78.55 78.6 0.08 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۲۵
دلار آمریکا / روپیه هند 64.42 - 64.415 64.42 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
دلار آمریکا / پزوی مکزیک 18.5415 - 18.4969 18.5415 0.02 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / روبل روسیه 56.3906 - 56.3476 56.3906 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
دلار آمریکا / لیره ترکیه 3.7513 - 3.7473 3.7513 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار کانادا 1.2558 - 1.2551 1.2558 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / فرانک سوییس 0.9276 - 0.9272 0.9279 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7388 - 0.7388 0.7391 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ 7.8227 - 7.8227 7.8237 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار سنگاپور 1.3122 - 1.3122 1.3131 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / کرون دانمارک 6.0112 - 6.0024 6.0112 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار آمریکا 0.7906 - 0.7906 0.7915 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9929 - 0.9929 0.9936 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7334 - 0.7334 0.734 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / دلار آمریکا 0.7388 - 0.7388 0.7395 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.9294 - 0.9274 0.9294 0.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6867 - 0.6855 0.6867 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0705 - 1.0703 1.0709 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی 11.6511 - 11.6393 11.6511 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱

جفت ارزهای پایه / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند 0.8828 - 0.8828 0.8853 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / ین ژاپن 148.98 - 148.96 149.09 0.04 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / ین ژاپن 131.85 - 131.84 131.92 0.11 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
بیت کوین / یورو 8646.7 8687.1 8522.2 9197.3 60.30 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
پوند / دلار کانادا 1.7604 - 1.7592 1.7606 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / فرانک سوییس 1.301 - 1.2997 1.301 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / درهم امارات 1.5689 - 1.5681 1.5689 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار کانادا 1.5575 - 1.5573 1.5578 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / فرانک سوییس 1.1511 - 1.1504 1.1512 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
اتریوم / دلار آمریکا 928.82 927.9 919.08 978.98 28.06 3.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
پوند / دلار استرالیا 1.7711 - 1.7711 1.7724 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
پوند / دلار نیوزیلند 1.8984 - 1.8961 1.8984 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار نیوزیلند 1.678 - 1.678 1.6797 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار کانادا / ین ژاپن 84.55 - 84.55 84.69 0.12 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 114.47 - 114.47 114.61 0.13 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
بیت کوین / دلار آمریکا 10539 10580 10410 11224 124.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
دلار استرالیا / ین ژاپن 83.94 - 83.94 84.1 0.10 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 78.3 - 78.3 78.57 0.21 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / روبل روسیه 56.3906 - 56.3476 56.3906 0.01 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7385 - 0.7384 0.739 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9926 - 0.9926 0.9932 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7331 - 0.7331 0.7336 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.9259 - 0.9259 0.9278 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6837 - 0.6837 0.6855 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0699 - 1.0699 1.0704 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
پوند / دلار آمریکا 1.4028 - 1.4012 1.4036 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
یورو / دلار آمریکا 1.2405 - 1.2405 1.2414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / ین ژاپن 106.19 - 106.19 106.3 0.17 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / یوان چین 6.3449 - 6.3444 6.3469 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / روپیه هند 64.39 - 64.39 64.396 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۵
دلار آمریکا / کرون سوئد 7.9581 - 7.9581 7.966 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / پزوی مکزیک 18.5087 - 18.4814 18.5231 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / لیره ترکیه 3.7426 - 3.7426 3.747 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار کانادا 1.2557 - 1.2548 1.2557 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار آمریکا / فرانک سوییس 0.9275 - 0.9269 0.9276 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ 7.8197 - 7.8197 7.821 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / دلار سنگاپور 1.3097 - 1.3097 1.3108 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / کرون دانمارک 5.997 - 5.997 6.0013 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار آمریکا 0.7904 - 0.7904 0.7913 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۸
دلار نیوزیلند / دلار آمریکا 0.7386 - 0.7386 0.7394 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی 11.607 - 11.607 11.6332 0.03 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱