کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:12
96 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
361 (1.57%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

16,072
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:09
6,584 (69.40%)
تغییر ۳ ماهه
14,812 (1,175.39%)
تغییر ۶ ماهه
57,638 (78.20%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.193 - 3.185 3.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
Vietnam 2Y 3.513 - 3.513 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vietnam 3Y 3.649 - 3.649 3.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vietnam 5Y 3.897 - 3.897 3.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vietnam 7Y 4.202 - 4.191 4.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vietnam 10Y 4.655 - 4.655 4.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴