شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:21:11
7 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
190 (0.81%)
تغییر ۶ ماهه
136 (0.58%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

59,197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:32:00
15,743 (36.23%)
تغییر ۳ ماهه
42,983 (265.09%)
تغییر ۶ ماهه
58,628 (10,301.28%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.832 - 1.832 2.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 2Y 1.879 - 1.879 2.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 3Y 2.214 - 2.214 2.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 5Y 2.281 - 2.281 2.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 7Y 3.069 - 3.039 3.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 10Y 3.675 - 3.645 3.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۱