کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23204
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:04:19
2 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
178 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
390 (1.71%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

10,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:55
4,483 (76.81%)
تغییر ۳ ماهه
356,731 (97.19%)
تغییر ۶ ماهه
13,791 (57.20%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.218 - 3.218 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 2Y 3.584 - 3.584 3.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 3Y 3.663 - 3.663 3.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 5Y 3.928 - 3.928 4.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 7Y 4.251 - 4.251 4.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 10Y 4.78 - 4.78 4.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱