شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23211
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:02:13
187 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
349 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
436 (1.91%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

6,967
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:05:48
6,450 (1,247.92%)
تغییر ۳ ماهه
412,386 (98.34%)
تغییر ۶ ماهه
1,791 (34.60%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.079 - 3.079 3.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۵
Vietnam 2Y 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Vietnam 3Y 3.425 - 3.396 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۴
Vietnam 5Y 3.838 - 3.838 3.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۴
Vietnam 7Y 4.123 - 4.082 4.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۴
Vietnam 10Y 4.754 - 4.754 4.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۳۴