کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
3 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:29:05
190 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
117 (0.50%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

44,677
قیمت روز
121 (0.27%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:32:08
28,939 (183.89%)
تغییر ۳ ماهه
37,710 (541.29%)
تغییر ۶ ماهه
410,264 (90.18%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.78 2.802 2.78 2.802 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 2Y 2.851 2.865 2.851 2.865 0.02 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 3Y 2.951 2.983 2.951 2.983 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 5Y 3.22 3.258 3.22 3.258 0.04 1.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 7Y 3.787 3.834 3.787 3.834 0.05 1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 10Y 4.202 4.26 4.202 4.26 0.06 1.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲