شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23692.9
قیمت روز
337 (1.44%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:09
350 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
804 (3.51%)
تغییر ۶ ماهه
944 (4.15%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

789
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:11
316,697 (99.75%)
تغییر ۳ ماهه
64,100 (98.78%)
تغییر ۶ ماهه
501 (38.84%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.148 - 4.13 4.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Vietnam 2Y 4.278 - 4.278 4.278 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Vietnam 3Y 4.408 - 4.408 4.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Vietnam 5Y 4.542 - 4.542 4.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Vietnam 7Y 4.878 - 4.878 4.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Vietnam 10Y 5.199 - 5.192 5.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۰۱