شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا
پوند / دلار
1.3271
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:23:34
13 (90.61%)
تغییر ۳ ماهه
12 (90.07%)
تغییر ۶ ماهه
11 (89.57%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
23 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE 350
20,774
قیمت روز
235 (1.13%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:43
172,420 (89.25%)
تغییر ۳ ماهه
184,036 (89.86%)
تغییر ۶ ماهه
176,076 (89.45%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.514 1.51 1.492 1.543 0.02 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 1M Yield 0.469 0.435 0.435 0.469 0.01 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
UK 1Y Yield 0.68 0.675 0.674 0.744 0.03 3.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 2Y Yield 0.737 0.733 0.732 0.768 0.03 4.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 3M Yield 0.526 0.505 0.505 0.526 0.01 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
UK 3Y Yield 0.754 0.75 0.743 0.778 0.04 4.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 4Y Yield 0.914 0.91 0.906 0.95 0.04 3.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 5Y Yield 1.043 1.038 1.032 1.064 0.03 2.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 6M Yield 0.604 - 0.604 0.604 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
UK 6Y Yield 1.101 1.097 1.086 1.124 0.03 3.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 7Y Yield 1.145 1.149 1.134 1.178 0.03 2.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UK 8Y Yield 1.244 1.24 1.222 1.263 0.03 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 9Y Yield 1.351 1.347 1.332 1.372 0.03 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 10Y Yield 1.294 1.29 1.276 1.315 0.03 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 15Y Yield 1.6 1.595 1.573 1.615 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 20Y Yield 1.768 1.764 1.738 1.783 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 25Y Yield 1.778 1.773 1.745 1.787 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 30Y Yield 1.775 1.771 1.757 1.785 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 40Y Yield 1.66 1.655 1.627 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UK 50Y Yield 1.613 1.606 1.574 1.614 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴