کالایاب
شاخص یاب
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0372
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:20:51
0 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

813
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
36 (4.24%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
813 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

533
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:31:29
24 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
27 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
163 (43.89%)
نوسان سالیانه

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ukraine 2Y 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Ukraine 3-Year 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲