شاخص یاب
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0362
قیمت روز
0 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:38:10
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

788
قیمت روز
3 (0.38%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
20 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
788 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

557
قیمت روز
5 (0.88%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:33:25
26 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
103 (22.67%)
تغییر ۶ ماهه
251 (81.84%)
نوسان سالیانه

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Ukraine 2Y 19.09 - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
Ukraine 3-Year 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴