شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,603
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:36:55
89 (5.28%)
تغییر ۳ ماهه
470 (22.69%)
تغییر ۶ ماهه
462 (22.39%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Uganda 2Y 13.5 - 13.5 13.5 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Uganda 3M 9.2 - 9.2 9.2 0.05 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Uganda 3Y 15 - 15 15 0.40 2.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.5 - 15.5 15.5 0.25 1.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Uganda 6M 10.3 - 10.3 10.3 0.10 0.97% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Uganda 10Y 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Uganda 15Y 16.9 - 16.9 16.9 0.15 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳