کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,785
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:21
182 (11.35%)
تغییر ۳ ماهه
46 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
425 (19.25%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.3 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 2Y 12.6 - 12.6 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Uganda 3M 9.3 - 9.3 9.3 0.10 1.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 3Y 13.9 - 13.9 13.9 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14.65 - 14.65 14.65 0.10 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 6M 10.1 - 10.07 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Uganda 10Y 15.3 - 15.3 15.3 0.15 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 15Y 15.9 - 15.9 15.9 0.15 0.95% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲