کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,625
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
155 (8.71%)
تغییر ۳ ماهه
24 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
498 (23.45%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 - 10.27 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Uganda 2Y 12.75 - 12.6 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Uganda 3M 9 - 8.9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Uganda 3Y 13.77 - 13.75 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14.9 - 14.85 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
Uganda 6M 10.13 - 10.13 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱
Uganda 10Y 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Uganda 15Y 16.05 - 16 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱