کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:32:10
64 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
459 (22.35%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.4 - 10.4 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Uganda 2Y 12.1 - 12.1 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Uganda 3M 8.5 - 8.5 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Uganda 3Y 13.298 - 13.298 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14 - 13.798 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Uganda 6M 9.9 - 10 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Uganda 10Y 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Uganda 15Y 14.35 - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲