شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
176 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
439 (20.71%)
تغییر ۶ ماهه
115 (6.41%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۵:۳۲
Uganda 2Y 15.15 - 15 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Uganda 3M 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۵:۳۲
Uganda 3Y 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 16.35 - 16.35 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Uganda 6M 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Uganda 10Y 17 - 17 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Uganda 15Y 17.5 - 17.35 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴