شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1406
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:34:17
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

6,599
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:32:02
846 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
554 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
254 (4.01%)
نوسان سالیانه

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.339 - 2.339 2.339 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۳۲
US 1Y Yield 2.689 2.683 2.678 2.689 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 2Y Yield 2.725 2.729 2.697 2.729 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 3M Yield 2.391 2.396 2.391 2.396 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 3Y Yield 2.724 2.738 2.699 2.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 5Y Yield 2.704 2.711 2.674 2.711 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 6M Yield 2.54 2.543 2.54 2.546 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 7Y Yield 2.763 2.781 2.741 2.781 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 10Y Yield 2.849 2.863 2.825 2.863 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
US 30Y Yield 3.12 3.14 3.119 3.143 0.03 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲