شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1346
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,091
قیمت روز
29 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
563 (8.63%)
تغییر ۳ ماهه
342 (4.60%)
تغییر ۶ ماهه
208 (3.03%)
نوسان سالیانه

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.433 - 2.433 2.433 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
US 1Y Yield 2.544 - 2.538 2.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
US 2Y Yield 2.497 2.5 2.497 2.5 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵
US 3M Yield 2.45 2.448 2.448 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
US 3Y Yield 2.464 - 2.464 2.464 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
US 5Y Yield 2.471 2.473 2.469 2.473 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵
US 6M Yield 2.512 - 2.507 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
US 7Y Yield 2.553 2.551 2.551 2.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
US 10Y Yield 2.654 2.655 2.654 2.655 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵
US 30Y Yield 3.017 3.018 3.016 3.02 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵