کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1129
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:52:03
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,698
قیمت روز
25 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
430 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
608 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
266 (3.57%)
نوسان سالیانه

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.098 2.095 2.052 2.1 0.05 2.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
US 1Y Yield 1.766 1.776 1.766 1.813 0.03 1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 2Y Yield 1.554 1.574 1.554 1.642 0.05 3.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 3M Yield 1.964 1.971 1.964 2.033 0.03 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 3Y Yield 1.478 1.497 1.478 1.57 0.05 3.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 5Y Yield 1.445 1.465 1.445 1.542 0.04 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 6M Yield 1.878 1.883 1.878 1.914 0.03 1.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 7Y Yield 1.503 1.529 1.503 1.607 0.05 3.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 10Y Yield 1.564 1.591 1.564 1.659 0.03 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
US 30Y Yield 2.074 2.096 2.074 2.154 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲