کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1234
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:56:11
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:51
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,690
قیمت روز
2 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
905 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
576 (8.10%)
تغییر ۶ ماهه
915 (13.51%)
نوسان سالیانه

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.413 - 2.411 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 1Y Yield 2.445 - 2.44 2.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
US 2Y Yield 2.38 - 2.376 2.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 3M Yield 2.422 - 2.422 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
US 3Y Yield 2.345 - 2.343 2.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 5Y Yield 2.369 - 2.364 2.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 6M Yield 2.464 - 2.462 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
US 7Y Yield 2.462 - 2.452 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 10Y Yield 2.56 - 2.552 2.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
US 30Y Yield 2.959 - 2.959 2.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲