کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:46:03
0 (4.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:01:46
6 (25.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (36.36%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:58
677 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
305 (1.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,623 (7.94%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.535 - 0.535 0.535 0.01 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 1M Yield 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 1Y Yield 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 2Y Yield 0.508 - 0.508 0.508 0.01 2.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 3M Yield 0.744 - 0.744 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 3Y Yield 0.397 - 0.397 0.397 0.01 1.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 4Y Yield 0.404 - 0.404 0.404 0.01 2.54% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 5Y Yield 0.398 - 0.398 0.398 0.01 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 6M Yield 0.76 - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
UK 6Y Yield 0.345 - 0.345 0.345 0.01 2.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 7Y Yield 0.379 - 0.379 0.379 0.01 2.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 8Y Yield 0.404 - 0.404 0.404 0.01 2.80% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 9Y Yield 0.382 - 0.382 0.382 0.01 2.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 10Y Yield 0.468 - 0.468 0.468 0.01 1.96% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 15Y Yield 0.736 - 0.736 0.736 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 20Y Yield 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 25Y Yield 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 30Y Yield 1.01 - 1.01 1.01 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 40Y Yield 0.968 - 0.968 0.968 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UK 50Y Yield 0.959 - 0.865 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲