کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2998
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:03
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
1,071 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
1,040 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
385 (1.90%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.299 - 1.299 1.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 1M Yield 0.767 - 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
UK 1Y Yield 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 2Y Yield 0.763 - 0.763 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 3M Yield 0.758 - 0.749 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 3Y Yield 0.789 - 0.789 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 4Y Yield 0.852 - 0.852 0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 5Y Yield 0.906 - 0.906 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 6M Yield 0.79 - 0.783 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 6Y Yield 0.945 - 0.945 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 7Y Yield 1.001 - 1 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
UK 8Y Yield 1.084 - 1.084 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 9Y Yield 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 10Y Yield 1.189 - 1.189 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 15Y Yield 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 20Y Yield 1.639 - 1.639 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 25Y Yield 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
UK 30Y Yield 1.706 - 1.706 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 40Y Yield 1.621 - 1.621 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
UK 50Y Yield 1.598 - 1.598 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱