کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2593
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:21:26
0 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:01:57
1 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.35%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:15
373 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,701 (9.77%)
تغییر ۶ ماهه
1,887 (8.98%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.936 - 0.936 0.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 1M Yield 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UK 1Y Yield 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 2Y Yield 0.609 - 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 3M Yield 0.706 - 0.706 0.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UK 3Y Yield 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 4Y Yield 0.608 - 0.608 0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 5Y Yield 0.637 - 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 6M Yield 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UK 6Y Yield 0.645 - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 7Y Yield 0.692 - 0.692 0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 8Y Yield 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 9Y Yield 0.733 - 0.733 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 10Y Yield 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 15Y Yield 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UK 20Y Yield 1.322 - 1.322 1.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 25Y Yield 1.431 - 1.431 1.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
UK 30Y Yield 1.438 - 1.438 1.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
UK 40Y Yield 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
UK 50Y Yield 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳