شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2947
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:24
0 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
2 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,288
قیمت روز
187 (0.92%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
1,081 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
852 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
1,704 (9.17%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.887 0.882 0.877 0.887 0.01 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 1M Yield 0.697 - 0.697 0.697 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
UK 1Y Yield 0.681 0.674 0.674 0.681 0.01 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
UK 2Y Yield 0.565 0.563 0.554 0.565 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 3M Yield 0.723 - 0.723 0.723 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
UK 3Y Yield 0.52 0.515 0.508 0.52 0.01 1.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 4Y Yield 0.533 0.527 0.52 0.533 0.01 1.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 5Y Yield 0.529 0.524 0.519 0.529 0.01 2.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 6M Yield 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
UK 6Y Yield 0.493 0.485 0.479 0.493 0.01 2.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 7Y Yield 0.518 0.511 0.505 0.518 0.01 1.77% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 8Y Yield 0.573 0.567 0.562 0.573 0.01 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 9Y Yield 0.64 0.637 0.63 0.64 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 10Y Yield 0.73 0.726 0.721 0.73 0.01 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 15Y Yield 1.001 0.997 0.99 1.001 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 20Y Yield 1.18 1.176 1.164 1.18 0.02 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 25Y Yield 1.276 1.271 1.26 1.276 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 30Y Yield 1.289 1.283 1.27 1.289 0.02 1.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 40Y Yield 1.213 1.207 1.194 1.213 0.02 1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
UK 50Y Yield 1.201 1.196 1.181 1.201 0.02 1.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱