شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3057
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
737 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,396 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
531 (2.68%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 1M Yield 0.578 - 0.578 0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
UK 1Y Yield 0.751 - 0.751 0.751 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 2Y Yield 0.754 - 0.754 0.754 0.02 2.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 3M Yield 0.635 - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
UK 3Y Yield 0.771 - 0.771 0.771 0.03 4.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 4Y Yield 0.841 - 0.841 0.841 0.08 10.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 5Y Yield 0.896 - 0.896 0.896 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 6M Yield 0.828 - 0.778 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
UK 6Y Yield 0.908 - 0.908 0.908 0.03 3.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 7Y Yield 0.969 - 0.969 0.969 0.07 7.55% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 8Y Yield 1.064 - 1.064 1.064 0.10 10.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 9Y Yield 1.053 - 1.053 1.053 0.01 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 10Y Yield 1.16 - 1.16 1.16 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 15Y Yield 1.48 - 1.48 1.48 0.10 7.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 20Y Yield 1.612 - 1.612 1.612 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 25Y Yield 1.689 - 1.689 1.689 0.04 2.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 30Y Yield 1.685 - 1.685 1.685 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 40Y Yield 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
UK 50Y Yield 1.577 - 1.577 1.577 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵