شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2574
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:28
0 (3.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

17,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
2,734 (13.52%)
تغییر ۳ ماهه
3,826 (17.95%)
تغییر ۶ ماهه
2,572 (12.82%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.3 - 1.3 1.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 1M Yield 0.713 - 0.713 0.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۱
UK 1Y Yield 0.711 - 0.711 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 2Y Yield 0.696 - 0.696 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 3M Yield 0.757 - 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۱
UK 3Y Yield 0.701 - 0.701 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 4Y Yield 0.742 - 0.742 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 5Y Yield 0.83 - 0.83 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 6M Yield 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۱
UK 6Y Yield 0.883 - 0.883 0.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 7Y Yield 0.926 - 0.926 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 8Y Yield 0.998 - 0.998 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 9Y Yield 1.11 - 1.11 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 10Y Yield 1.214 - 1.214 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 15Y Yield 1.379 - 1.379 1.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 20Y Yield 1.637 - 1.637 1.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 25Y Yield 1.684 - 1.684 1.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UK 30Y Yield 1.716 - 1.716 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 40Y Yield 1.605 - 1.605 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UK 50Y Yield 1.589 - 1.589 1.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲