شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0306
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:29:08
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

927
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
65 (6.55%)
تغییر ۶ ماهه
927 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,845
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:02:12
197 (9.66%)
تغییر ۳ ماهه
49 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
187 (9.19%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.65 - 1.62 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 2Y 1.92 - 1.89 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 3Y 2.04 - 2.04 2.04 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 5Y 2.17 - 2.17 2.17 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 7Y 2.54 - 2.54 2.54 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 10Y 2.57 - 2.57 2.57 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 12Y 2.78 - 2.78 2.78 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 14Y 2.79 - 2.79 2.79 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 15Y 2.91 - 2.91 2.91 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 16Y 3 - 3 3 0.08 2.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Thailand 20Y 3.12 - 3.12 3.12 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۳