کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0326
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:12:18
0 (3.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
22 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
26 (2.62%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,985
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:03
63 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
132 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
97 (5.13%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.79 - 1.77 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۱
Thailand 2Y 1.85 - 1.84 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Thailand 3Y 1.825 - 1.795 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
Thailand 5Y 1.88 1.9 1.88 1.9 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 7Y 2.01 2.04 2.01 2.04 0.02 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 10Y 2.18 2.21 2.18 2.21 0.03 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 12Y 2.23 - 2.23 2.23 0.03 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 14Y 2.31 2.36 2.31 2.36 0.04 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 15Y 2.4 2.45 2.4 2.45 0.03 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 16Y 2.43 2.48 2.43 2.48 0.04 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Thailand 20Y 2.51 2.58 2.51 2.58 0.05 1.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴