کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0314
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:36:15
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:02
3 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
36 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
963 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,948
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:22
104 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
134 (6.45%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.74 - 1.74 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Thailand 2Y 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 3Y 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 5Y 2.12 - 2.12 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 7Y 2.31 - 2.31 2.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 10Y 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Thailand 12Y 2.62 - 2.62 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Thailand 14Y 2.755 - 2.755 2.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 15Y 2.855 - 2.845 2.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Thailand 16Y 2.99 - 2.985 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Thailand 20Y 3.075 - 3.075 3.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱