شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:12:11
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,055
قیمت روز
2 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
55 (4.95%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.88%)
تغییر ۶ ماهه
128 (13.81%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:32:12
38 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
46 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
81 (4.24%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.425 - 1.425 1.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 2Y 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 3Y 1.444 - 1.423 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 5Y 1.465 - 1.465 1.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
Thailand 7Y 1.612 - 1.602 1.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Thailand 10Y 1.707 - 1.697 1.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Thailand 12Y 1.763 - 1.723 1.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Thailand 14Y 1.763 - 1.763 1.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Thailand 15Y 1.813 - 1.803 1.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۱
Thailand 16Y 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Thailand 20Y 1.919 - 1.899 1.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱