کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0326
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:10:06
0 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,091
قیمت روز
3 (0.27%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
122 (12.59%)
تغییر ۳ ماهه
104 (10.54%)
تغییر ۶ ماهه
164 (17.69%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,879
قیمت روز
18 (0.97%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:32:26
5 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
58 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
113 (5.68%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.52 1.53 1.52 1.53 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 2Y 1.46 1.45 1.45 1.465 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 3Y 1.56 1.55 1.55 1.58 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 5Y 1.48 1.475 1.47 1.5 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 7Y 1.58 1.6 1.58 1.61 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Thailand 10Y 1.545 1.55 1.545 1.59 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Thailand 12Y 1.56 1.58 1.56 1.6 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Thailand 14Y 1.56 1.57 1.56 1.61 0.02 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 15Y 1.585 1.595 1.585 1.63 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 16Y 1.65 1.67 1.65 1.72 0.02 1.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 20Y 1.7 1.71 1.7 1.74 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲