شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0043
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
1 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

479
قیمت روز
5 (1.03%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 02:02:52
8 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.57%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 -0.95 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳
Switzerland 1W -0.92 - -0.75 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 1Y -0.73 - -0.73 -0.73 0.03 -4.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Switzerland 2M -0.9 - -0.73 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 2Y -0.738 - -0.726 -0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 3M -0.9 - -0.8 -0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 3Y -0.665 - -0.65 -0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 4Y -0.524 - -0.501 -0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 5Y -0.416 - -0.412 -0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 6M -0.87 - -0.8 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 6Y -0.29 - -0.283 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 7Y -0.188 - -0.185 -0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 8Y -0.13 - -0.13 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 9Y -0.065 - -0.057 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 10Y 0.017 - -0.002 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 15Y 0.351 - 0.33 0.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 20Y 0.485 - 0.467 0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Switzerland 30Y 0.601 - 0.587 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 50Y 0.68 - 0.676 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland Overnight -0.95 -0.9 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۰۳