کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.023
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:26:11
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
2 (6.45%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
5 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3 (10.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

537
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
32 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
85 (18.71%)
تغییر ۶ ماهه
75 (16.22%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.89 -0.95 -0.89 -0.95 0.06 -6.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 1W -1.12 -0.92 -0.75 -1.12 0.20 -17.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 1Y -0.7 -0.71 -0.7 -0.72 0.01 -1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 2M -0.91 -0.93 -0.86 -0.93 0.01 -1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 2Y -0.902 -0.897 -0.888 -0.902 0.00 -0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 3M -0.79 -0.8 -0.75 -0.97 0.11 -12.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 3Y -0.895 -0.892 -0.88 -0.895 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 4Y -0.872 -0.87 -0.868 -0.872 0.01 -1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 5Y -0.837 -0.833 -0.824 -0.837 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 6M -0.79 -0.87 -0.78 -0.95 0.08 -9.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 6Y -0.747 -0.744 -0.744 -0.761 0.02 -2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 7Y -0.713 -0.708 -0.708 -0.713 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 8Y -0.657 -0.653 -0.643 -0.657 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 9Y -0.618 -0.606 -0.606 -0.618 0.02 -3.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Switzerland 10Y -0.525 -0.521 -0.511 -0.525 0.00 -0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 15Y -0.268 -0.263 -0.254 -0.268 0.01 -2.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 20Y -0.124 -0.119 -0.094 -0.124 0.01 -9.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 30Y 0.012 0.018 0.012 0.024 0.01 71.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 50Y 0.091 0.096 0.091 0.099 0.01 9.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland Overnight -0.93 -0.75 -0.75 -0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴