شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9999
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

504
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:05:07
32 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
12 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
20 (4.18%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 -1 -0.95 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
Switzerland 1W -0.92 - -0.75 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Switzerland 1Y -0.71 -0.66 -0.66 -0.71 0.08 -11.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۵
Switzerland 2M -0.86 - -0.86 -0.86 0.03 -3.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۰۵
Switzerland 2Y -0.769 - -0.769 -0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 3M -0.9 -0.82 -0.78 -0.9 0.11 -12.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۵
Switzerland 3Y -0.703 - -0.703 -0.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 4Y -0.64 - -0.64 -0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 5Y -0.572 - -0.572 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 6M -0.87 -0.79 -0.75 -0.87 0.15 -17.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۵
Switzerland 6Y -0.535 - -0.535 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 7Y -0.482 - -0.482 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 8Y -0.428 - -0.422 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 9Y -0.353 - -0.345 -0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 10Y -0.294 - -0.294 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 15Y -0.002 - -0.002 -0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 20Y 0.138 - 0.134 0.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 30Y 0.279 - 0.249 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 50Y 0.352 - 0.352 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland Overnight -0.95 -0.85 -0.85 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۳۴