کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0184
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
4 (12.90%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

539
قیمت روز
5 (0.85%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
17 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
35 (6.92%)
تغییر ۶ ماهه
45 (9.02%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -1 - -0.9 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 1W -0.94 -0.75 -0.75 -1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
Switzerland 1Y -1.01 -1.03 -1.01 -1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Switzerland 2M -1 - -0.94 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 2Y -1.066 - -1.066 -1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M -1 -1.1 -1 -1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۰۲
Switzerland 3Y -1.092 - -1.092 -1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 4Y -1.078 - -1.078 -1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 5Y -1.055 - -1.055 -1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M -1.05 -1.1 -1.05 -1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
Switzerland 6Y -1.031 - -1.026 -1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 7Y -1 - -1 -1.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 8Y -1.051 - -0.994 -1.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 9Y -1.048 - -1.027 -1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 10Y -0.911 - -0.911 -1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 15Y -0.769 - -0.736 -0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 20Y -0.67 - -0.632 -0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 30Y -0.525 - -0.504 -0.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y -0.374 - -0.335 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland Overnight -0.94 -0.75 -0.75 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲