شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0032
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:22:11
0 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:01:24
3 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

489
قیمت روز
4 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 03:03:25
7 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.99%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.88%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.87 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 1W -0.75 - -0.75 -0.75 0.17 -18.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Switzerland 1Y -0.7 - -0.7 -0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 2M -0.9 - -0.9 -0.9 0.05 -5.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Switzerland 2Y -0.757 - -0.752 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Switzerland 3M -0.8 -0.9 -0.8 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Switzerland 3Y -0.666 - -0.652 -0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 4Y -0.494 - -0.494 -0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 5Y -0.457 - -0.449 -0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 6M -0.92 -0.87 -0.77 -0.92 0.05 -5.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Switzerland 6Y -0.365 - -0.356 -0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 7Y -0.267 - -0.267 -0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 8Y -0.244 - -0.225 -0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 9Y -0.197 - -0.177 -0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 10Y -0.103 - -0.096 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 15Y 0.243 - 0.216 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 20Y 0.384 - 0.354 0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 30Y 0.517 - 0.48 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 50Y 0.596 - 0.577 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland Overnight -1.05 -0.95 -0.95 -1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳