شاخص یاب
سوئیس
سوئیس
فرانک سوییس / دلار
1.0134
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:22:30
10 (90.40%)
تغییر ۳ ماهه
9 (89.97%)
تغییر ۶ ماهه
9 (90.17%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه
Swiss All Share Cumulative Dividend
470
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 03:03:53
4,162 (89.86%)
تغییر ۳ ماهه
4,594 (90.72%)
تغییر ۶ ماهه
4,381 (90.31%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 -0.89 -0.89 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 1W -0.92 -0.9 -0.75 -1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 1Y -0.7 -0.69 -0.69 -0.77 0.01 -1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Switzerland 2M -0.9 -0.85 -0.81 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 2Y -0.757 -0.762 -0.752 -0.766 0.01 -1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 3M -0.8 -0.79 -0.79 -0.93 0.10 -11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Switzerland 3Y -0.679 -0.66 -0.66 -0.689 0.02 -2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 4Y -0.574 -0.562 -0.552 -0.593 0.01 -1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 5Y -0.497 -0.5 -0.497 -0.508 0.01 -1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 6M -0.87 -0.79 -0.78 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 6Y -0.374 -0.376 -0.373 -0.393 0.00 -0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 7Y -0.269 -0.263 -0.261 -0.278 0.00 -0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Switzerland 8Y -0.183 -0.172 -0.172 -0.198 0.01 -4.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 9Y -0.115 -0.117 -0.107 -0.126 0.00 -1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 10Y -0.035 -0.037 -0.032 -0.04 0.01 -18.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 15Y 0.283 0.275 0.258 0.283 0.02 5.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 20Y 0.392 0.403 0.388 0.408 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 30Y 0.55 0.544 0.54 0.555 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 50Y 0.591 0.59 0.579 0.595 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland Overnight -1.05 -0.95 -0.75 -1.05 0.10 -9.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴