شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0114
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:47:09
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

460
قیمت روز
10 (2.18%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:01:58
26 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
43 (8.58%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.9 -0.9 0.09 -9.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Switzerland 1W -0.75 - -0.75 -0.75 0.17 -18.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Switzerland 1Y -0.64 -0.73 -0.64 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 2M -0.9 - -0.89 -1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 2Y -0.757 - -0.739 -0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 3M -0.9 - -0.8 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 3Y -0.748 - -0.725 -0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 4Y -0.638 - -0.624 -0.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 5Y -0.559 - -0.55 -0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 6M -0.9 -0.87 -0.8 -0.9 0.03 -3.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Switzerland 6Y -0.437 - -0.426 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 7Y -0.364 - -0.357 -0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 8Y -0.295 - -0.29 -0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 9Y -0.24 - -0.238 -0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Switzerland 10Y -0.153 - -0.133 -0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 15Y 0.179 - 0.178 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 20Y 0.317 - 0.317 0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 30Y 0.467 - 0.467 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland 50Y 0.581 - 0.581 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Switzerland Overnight -0.75 -0.95 -0.75 -0.95 0.20 -21.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱