کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:30:19
0 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

518
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
34 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
39 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
41 (8.55%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 -0.9 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 1W -0.92 - -0.84 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Switzerland 1Y -0.71 -0.63 -0.63 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 2M -0.9 - -0.84 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Switzerland 2Y -0.758 - -0.758 -0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M -0.9 - -0.79 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Switzerland 3Y -0.729 - -0.717 -0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 4Y -0.695 - -0.69 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 5Y -0.609 - -0.595 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M -0.87 -0.75 -0.75 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Switzerland 6Y -0.532 - -0.51 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 7Y -0.481 - -0.451 -0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 8Y -0.406 - -0.363 -0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 9Y -0.379 - -0.333 -0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 10Y -0.289 - -0.247 -0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 15Y -0.009 - -0.004 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 20Y 0.112 - 0.112 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 30Y 0.255 - 0.232 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y 0.32 - 0.294 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland Overnight -0.95 - -0.95 -0.95 0.10 -10.53% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱