شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.005
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:09:18
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
1 (2.94%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
6 (21.43%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

559
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:40
26 (4.87%)
تغییر ۳ ماهه
45 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
80 (16.70%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.75 -0.74 -0.74 -0.77 0.01 -1.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Switzerland 1W -0.83 -0.8 -0.75 -0.92 0.09 -9.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Switzerland 1Y -0.69 -0.67 -0.66 -0.69 0.26 -27.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 2M -0.8 -0.81 -0.79 -1 0.01 -1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 2Y -0.762 - -0.762 -0.762 0.01 -0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Switzerland 3M -0.77 -0.79 -0.72 -1 0.06 -7.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Switzerland 3Y -0.738 -0.736 -0.736 -0.749 0.01 -0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Switzerland 4Y -0.681 -0.68 -0.679 -0.681 0.01 -1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 5Y -0.624 -0.621 -0.619 -0.624 0.01 -1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 6M -0.75 -0.73 -0.67 -0.76 0.01 -1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 6Y -0.592 -0.588 -0.588 -0.595 0.01 -1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 7Y -0.553 -0.552 -0.551 -0.556 0.01 -1.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 8Y -0.496 -0.493 -0.489 -0.496 0.01 -1.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 9Y -0.444 -0.442 -0.441 -0.45 0.02 -3.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 10Y -0.403 -0.406 -0.4 -0.412 0.02 -5.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 15Y -0.209 -0.207 -0.205 -0.214 0.01 -6.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 20Y -0.117 -0.113 -0.11 -0.12 0.01 -4.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 30Y 0.019 0.023 0.016 0.025 0.02 1800.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland 50Y 0.062 0.068 0.062 0.071 0.02 37.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Switzerland Overnight -0.79 -0.85 -0.79 -0.85 0.01 -1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱