شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:23:10
0 (2.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

294
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:01:47
37 (14.40%)
تغییر ۳ ماهه
37 (14.40%)
تغییر ۶ ماهه
294 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,530
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
91 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
35 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
51 (3.26%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.294 - -0.294 -0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2M -0.402 - -0.402 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2Y -0.425 - -0.425 -0.425 0.01 -2.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
Sweden 3M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 5Y -0.146 - -0.12 -0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 6M -0.35 - -0.35 -0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Sweden 7Y 0.015 - 0.015 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 10Y 0.306 - 0.306 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 15Y 0.674 - 0.674 0.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 20-Year 0.974 - 0.974 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵