کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1041
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:43:03
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
57 (19.59%)
تغییر ۳ ماهه
55 (18.77%)
تغییر ۶ ماهه
91 (35.41%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
5 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
34 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
63 (4.03%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.392 - -0.392 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Sweden 2M -0.402 - -0.402 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2Y -0.646 - -0.646 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sweden 3M -0.452 - -0.452 -0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 5Y -0.682 - -0.682 -0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sweden 6M -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 7Y -0.496 - -0.473 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 10Y -0.294 - -0.294 -0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sweden 15Y -0.118 - -0.118 -0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Sweden 20-Year 0.156 - 0.148 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲