شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1101
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:15:33
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
257 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,408
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
138 (8.94%)
تغییر ۳ ماهه
127 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
159 (10.16%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.727 - -0.727 -0.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Sweden 2M -0.727 - -0.727 -0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Sweden 2Y -0.42 - -0.42 -0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Sweden 3M -0.647 - -0.647 -0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Sweden 5Y -0.01 - -0.009 -0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 6M 1.284 1.095 -0.166 1.753 0.66 105.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Sweden 7Y 0.165 - 0.149 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 10Y 0.478 - 0.46 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 15Y 0.884 - 0.859 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 20-Year 1.166 - 1.145 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳