کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1074
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:57:16
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.84%)
تغییر ۶ ماهه
23 (8.61%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
7 (0.44%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
1 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
154 (11.10%)
تغییر ۶ ماهه
27 (1.81%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.394 - -0.394 -0.394 0.00 -0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Sweden 2M -0.398 - -0.398 -0.398 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Sweden 2Y -0.626 -0.624 -0.624 -0.628 0.01 -1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 3M -0.398 -0.402 -0.398 -0.402 0.00 -0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Sweden 5Y -0.533 -0.53 -0.53 -0.542 0.01 -1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 6M -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Sweden 7Y -0.236 -0.234 -0.234 -0.248 0.01 -4.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 10Y 0.024 0.027 0.012 0.027 0.01 71.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.203 0.217 0.192 0.217 0.01 4.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20-Year 0.491 0.504 0.482 0.504 0.01 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳