کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1075
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:42:14
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
7 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
106 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
67 (4.41%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.394 - -0.394 -0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2M -0.398 - -0.398 -0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2Y -0.48 - -0.48 -0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Sweden 3M -0.398 - -0.398 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sweden 5Y -0.196 - -0.18 -0.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 6M -0.4 - -0.398 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sweden 7Y 0.145 - 0.138 0.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sweden 10Y 0.42 - 0.408 0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 15Y 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Sweden 20-Year 0.89 - 0.881 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲