کالایاب
شاخص یاب

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

6,299
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:04
975 (18.31%)
تغییر ۳ ماهه
568 (9.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,783 (39.48%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.2 - 8.15 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 2Y 9.2 - 8.85 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3M 7.9 - 7.9 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 3Y 9.35 - 9.15 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 4Y 9.85 - 9.65 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 5Y 10.05 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6M 8 - 8 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6Y 10.1 - 10 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 7Y 10.2 - 10.1 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.3 - 10.25 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 9Y 10.4 - 10.25 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 10Y 10.25 - 10.25 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 15Y 10.35 - 10.35 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲