شاخص یاب

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:46:08
0 (9.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,300
قیمت روز
2 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:43
625 (13.37%)
تغییر ۳ ماهه
359 (7.27%)
تغییر ۶ ماهه
5,300 (0.00%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.6 - 10.6 10.6 0.60 5.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 2Y 11.5 - 11.3 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sri Lanka 3M 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Sri Lanka 3Y 11.85 - 11.85 11.85 0.25 2.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
Sri Lanka 4Y 11.9 12 11.9 12 0.10 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 5Y 11.95 - 11.95 11.95 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 6M 10.15 10.1 10.1 10.15 0.35 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 6Y 12.05 12.1 12.05 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 7Y 12.1 12.15 12.1 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 8Y 12.1 12.2 12.1 12.2 0.20 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 9Y 12.2 - 12.2 12.2 0.20 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 10Y 12.25 12.3 12.25 12.3 0.25 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sri Lanka 15Y 12.4 - 12.4 12.4 0.30 2.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳