کالایاب
شاخص یاب

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,359
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
181 (3.27%)
تغییر ۳ ماهه
17 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
503 (10.36%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.85 - 8.8 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۹
Sri Lanka 2Y 9.75 - 9.7 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
Sri Lanka 3M 8.45 - 8.4 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Sri Lanka 3Y 10.05 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
Sri Lanka 4Y 10.25 - 10.2 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
Sri Lanka 5Y 10.28 - 10.28 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Sri Lanka 6M 8.75 - 8.65 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Sri Lanka 6Y 10.5 - 10.5 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
Sri Lanka 7Y 10.57 - 10.55 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.7 - 10.65 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Sri Lanka 9Y 10.7 - 10.7 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
Sri Lanka 10Y 10.7 - 10.7 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۹
Sri Lanka 15Y 11 - 10.9 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰