کالایاب
شاخص یاب

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:52:11
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,298
قیمت روز
16 (0.3%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
247 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
290 (5.79%)
تغییر ۶ ماهه
5,298 (0.00%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.1 10.15 10.1 10.15 0.18 1.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sri Lanka 2Y 10.35 10.3 10.3 10.35 0.15 1.47% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sri Lanka 3M 9.15 8.95 8.95 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
Sri Lanka 3Y 10.7 10.65 10.65 10.7 0.32 3.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sri Lanka 4Y 10.85 10.9 10.85 10.9 0.20 1.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sri Lanka 5Y 11 - 11 11 0.25 2.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 6M 9.3 9.2 9.2 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
Sri Lanka 6Y 11.05 11.1 11.05 11.1 0.25 2.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Sri Lanka 7Y 11.15 11.25 11.15 11.25 0.15 1.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Sri Lanka 8Y 11.35 - 11.35 11.35 0.35 3.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 9Y 11.35 11.4 11.35 11.4 0.25 2.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Sri Lanka 10Y 11.45 - 11.45 11.45 0.30 2.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Sri Lanka 15Y 11.7 11.6 11.6 11.7 0.35 3.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱