شاخص یاب

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:11
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,670
قیمت روز
18 (0.32%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
585 (11.50%)
تغییر ۳ ماهه
789 (16.16%)
تغییر ۶ ماهه
5,670 (0.00%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.85 - 10.85 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 2Y 11 - 10.85 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 3M 9.75 - 9.5 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 3Y 11.05 - 11 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 4Y 11.15 - 11.05 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 5Y 11.2 - 11.15 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 6M 9.95 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 6Y 11.35 - 11.25 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 7Y 11.4 - 11.3 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 8Y 11.45 - 11.4 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 9Y 11.45 - 11.45 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Sri Lanka 10Y 11.55 - 11.55 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 15Y 11.65 - 11.65 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶