شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,184
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
235 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
270 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
235 (12.05%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.5 - -0.455 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 1Y -0.314 - -0.313 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 2Y -0.151 -0.162 -0.15 -0.172 0.02 -13.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Spain 3M -0.447 - -0.446 -0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 3Y 0.064 - 0.03 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 4Y 0.191 - 0.185 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 5Y 0.402 - 0.402 0.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 6M -0.397 - -0.39 -0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 6Y 0.702 0.701 0.687 0.705 0.01 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Spain 7Y 0.933 0.932 0.924 0.935 0.01 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Spain 8Y 1.147 - 1.134 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 9M -0.362 - -0.362 -0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 9Y 1.316 - 1.316 1.316 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Spain 10Y 1.457 - 1.45 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 15Y 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Spain 20Y 2.119 2.123 2.112 2.125 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Spain 25Y 2.476 - 2.476 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Spain 30Y 2.65 - 2.65 2.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳