شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:21
144 (6.46%)
تغییر ۳ ماهه
135 (6.02%)
تغییر ۶ ماهه
55 (2.36%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.717 - -0.633 -0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 1Y -0.471 - -0.458 -0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Spain 2Y -0.411 - -0.411 -0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
Spain 3M -0.66 - -0.647 -0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
Spain 3Y -0.358 - -0.355 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Spain 4Y -0.224 - -0.209 -0.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Spain 5Y -0.091 - -0.054 -0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 6M -0.499 - -0.483 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Spain 6Y -0.009 - -0.005 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 7Y 0.119 - 0.119 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Spain 8Y 0.228 - 0.226 0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Spain 9M -0.489 - -0.47 -0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Spain 9Y 0.311 - 0.311 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
Spain 10Y 0.438 - 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
Spain 15Y 0.838 - 0.835 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
Spain 20Y 0.847 - 0.847 0.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۱
Spain 25Y 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۱
Spain 30Y 1.318 - 1.306 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱