شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,527
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
304 (13.65%)
تغییر ۳ ماهه
525 (26.21%)
تغییر ۶ ماهه
274 (12.18%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.388 - -0.384 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Spain 1Y -0.329 - -0.329 -0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Spain 2Y -0.175 - -0.175 -0.175 0.01 -2.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Spain 3M -0.426 - -0.425 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Spain 3Y -0.101 -0.099 -0.099 -0.101 0.00 -0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۳۴
Spain 4Y 0.094 0.048 0.048 0.094 0.05 95.83% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 5Y 0.164 - 0.164 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 6M -0.374 - -0.373 -0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Spain 6Y 0.444 0.452 0.444 0.452 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۳۴
Spain 7Y 0.664 - 0.664 0.664 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Spain 8Y 0.884 - 0.847 0.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Spain 9M -0.355 - -0.352 -0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Spain 9Y 1.035 - 1.035 1.035 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Spain 10Y 1.184 - 1.172 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 15Y 1.733 - 1.733 1.733 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Spain 20Y 1.888 1.878 1.878 1.888 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 25Y 2.249 2.242 2.242 2.249 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 30Y 2.396 - 2.394 2.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴