شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:30:25
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,382
قیمت روز
70 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
3,645 (11.49%)
تغییر ۳ ماهه
3,645 (11.49%)
تغییر ۶ ماهه
35,382 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,920
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:34:37
154 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
42 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
204 (9.63%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.76 - 1.76 1.76 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 2Y 1.83 - 1.83 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
South Korea 3Y 1.81 - 1.81 1.81 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 4Y 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 5Y 1.88 - 1.88 1.88 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 10Y 2.002 - 2.002 2.002 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 20Y 2.076 - 2.076 2.076 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 30Y 2.052 - 2.052 2.052 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
South Korea 50Y 2.023 - 2.022 2.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵