شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مهر ۱۳۹۷
ساعت 04:19:05
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9,700.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,888.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
1,196 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
31,737 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,866
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:43
131 (6.54%)
تغییر ۳ ماهه
264 (12.39%)
تغییر ۶ ماهه
366 (16.40%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.83 - 1.83 1.83 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 2Y 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 3Y 1.982 - 1.982 1.982 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 4Y 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 5Y 2.135 - 2.135 2.135 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 10Y 2.322 - 2.322 2.322 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 20Y 2.252 - 2.252 2.252 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 30Y 2.24 - 2.24 2.24 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
South Korea 50Y 2.162 - 2.162 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳