شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.086
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:05:04
0 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

40,683
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
2,535 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
4,073 (11.13%)
تغییر ۶ ماهه
8,946 (28.19%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,928
قیمت روز
11 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:42
203 (11.78%)
تغییر ۳ ماهه
27 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
124 (6.87%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.423 - 1.423 1.423 0.03 1.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
South Korea 2Y 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
South Korea 3Y 1.505 1.509 1.497 1.517 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
South Korea 4Y 1.603 - 1.603 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
South Korea 5Y 1.604 1.607 1.597 1.618 0.02 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
South Korea 10Y 1.781 1.772 1.772 1.788 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
South Korea 20Y 1.743 1.745 1.74 1.753 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
South Korea 30Y 1.713 1.719 1.704 1.719 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
South Korea 50Y 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱