کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:01:03
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

42,993
قیمت روز
43 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
6,890 (19.08%)
تغییر ۳ ماهه
7,611 (21.51%)
تغییر ۶ ماهه
11,256 (35.47%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,731
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:16
50 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
189 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
231 (11.78%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 2Y 1.197 1.203 1.197 1.203 0.05 4.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 3Y 1.172 1.183 1.146 1.183 0.04 3.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 4Y 1.21 - 1.21 1.21 0.03 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 5Y 1.223 1.23 1.198 1.23 0.04 3.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 10Y 1.263 1.274 1.244 1.28 0.03 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 20Y 1.27 1.273 1.258 1.28 0.03 2.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 30Y 1.27 1.275 1.269 1.28 0.03 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 50Y 1.28 - 1.28 1.28 0.02 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲