شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 19:41:10
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9,888.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10,025.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,836
قیمت روز
192 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 19:01:20
1,273 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
31,836 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
31,836 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,922
قیمت روز
3 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:02:49
189 (8.96%)
تغییر ۳ ماهه
194 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
139 (6.76%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
South Korea 2Y 1.946 - 1.946 1.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
South Korea 3Y 2.028 2.03 2.028 2.034 0.03 1.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
South Korea 4Y 2.208 - 2.207 2.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
South Korea 5Y 2.242 2.245 2.242 2.256 0.03 1.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
South Korea 10Y 2.462 2.464 2.459 2.467 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
South Korea 20Y 2.415 2.417 2.415 2.417 0.02 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
South Korea 30Y 2.393 2.394 2.393 2.394 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
South Korea 50Y 2.331 - 2.33 2.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳