شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی
وون کره جنوبی / دلار
0.0898
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 12:48:46
0 (911.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (911.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (919.30%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی
33,553
قیمت روز
54 (0.16%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
33,553 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
33,553 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
33,553 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE Korea
2,010
قیمت روز
8 (0.4%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 12:05:16
19,083 (90.47%)
تغییر ۳ ماهه
19,682 (90.73%)
تغییر ۶ ماهه
18,587 (90.24%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
South Korea 2Y 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
South Korea 3Y 2.145 2.149 2.14 2.149 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 4Y 2.362 - 2.362 2.362 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
South Korea 5Y 2.402 2.401 2.392 2.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 10Y 2.608 2.609 2.596 2.609 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 20Y 2.605 2.609 2.591 2.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 30Y 2.588 2.59 2.56 2.59 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 50Y 2.515 - 2.515 2.515 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴