کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,447
قیمت روز
143 (0.42%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:45
266 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
2,710 (8.54%)
تغییر ۶ ماهه
34,447 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
123 (6.75%)
تغییر ۳ ماهه
70 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
202 (9.45%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.753 - 1.753 1.753 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
South Korea 2Y 1.758 - 1.758 1.758 0.02 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 3Y 1.74 1.736 1.736 1.777 0.04 2.24% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 4Y 1.783 - 1.783 1.783 0.05 2.97% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
South Korea 5Y 1.775 1.771 1.771 1.821 0.05 2.76% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 10Y 1.892 1.882 1.882 1.948 0.06 2.96% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 20Y 1.914 1.908 1.908 1.951 0.05 2.51% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 30Y 1.9 1.906 1.9 1.955 0.06 3.05% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
South Korea 50Y 1.905 - 1.905 1.905 0.05 2.52% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲