شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:30:15
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,900.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,409 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,746
قیمت روز
6 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:32
190 (9.82%)
تغییر ۳ ماهه
353 (16.82%)
تغییر ۶ ماهه
454 (20.63%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 2Y 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 3Y 1.814 1.819 1.805 1.819 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
South Korea 4Y 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
South Korea 5Y 1.881 1.882 1.871 1.882 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
South Korea 10Y 1.976 1.983 1.976 1.983 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
South Korea 20Y 1.949 1.953 1.949 1.953 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
South Korea 30Y 1.913 1.916 1.913 1.916 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
South Korea 50Y 1.908 - 1.908 1.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴