شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:37:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,612
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
580 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
238 (4.07%)
تغییر ۶ ماهه
206 (3.53%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.98 - 6.965 7.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 3M 7 - 5.95 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.8 - 7.8 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.715 - 8.705 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.84 - 9.835 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 25Y 9.83 - 9.83 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 30Y 9.795 - 9.795 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵