کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:15:17
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
580 (10.82%)
تغییر ۳ ماهه
724 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
178 (3.09%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.81 - 6.81 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
South Africa 3M 6.78 - 5.79 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.655 - 7.635 7.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.465 - 8.445 8.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.595 - 9.595 9.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
South Africa 25Y 9.615 - 9.615 9.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 30Y 9.565 - 9.555 9.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲