شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:26:11
0 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

4,994
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:14
610 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
854 (14.60%)
تغییر ۶ ماهه
841 (14.42%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.225 - 6.2 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
South Africa 3M 6.24 - 6.24 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
South Africa 3Y 7.3 - 7.24 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
South Africa 5Y 8.42 - 8.36 8.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.165 - 9.08 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.065 - 10.01 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
South Africa 25Y 10.16 - 10.075 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
South Africa 30Y 10.135 - 10.05 10.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲