شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.068
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:35:18
0 (3.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,646
قیمت روز
88 (1.57%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
144 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
82 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
548 (10.74%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.766 - 6.766 6.766 0.07 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۰۱
South Africa 3M 6 6.68 6 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.407 7.402 7.397 7.417 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.462 8.457 8.457 8.477 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.266 10.261 10.255 10.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
South Africa 25Y 10.339 10.334 10.329 10.35 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
South Africa 30Y 10.319 10.313 10.308 10.329 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱