شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:31
51 (5.88%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.25%)
تغییر ۶ ماهه
32 (4.14%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.322 -0.321 -0.291 -0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Slovenia 2Y -0.177 -0.174 -0.145 -0.183 0.04 -21.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Slovenia 5Y 0.425 0.435 0.42 0.435 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Slovenia 7Y 0.587 0.583 0.576 0.587 0.02 2.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.097 1.096 1.062 1.097 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳