شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

876
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:31:33
16 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
58 (7.11%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.34 -0.33 -0.306 -0.683 0.07 -16.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Slovenia 2Y -0.36 -0.362 -0.359 -0.465 0.11 -22.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Slovenia 5Y -0.288 -0.299 -0.278 -0.299 0.00 -0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Slovenia 7Y -0.169 -0.168 -0.151 -0.172 0.02 -10.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.159 0.153 0.149 0.181 0.02 15.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱