کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

872
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:14
11 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
75 (9.37%)
تغییر ۶ ماهه
23 (2.52%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.154 -0.153 -0.153 -0.388 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovenia 2Y -0.442 -0.258 -0.258 -0.442 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Slovenia 5Y -0.251 -0.249 -0.249 -0.251 0.00 -0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Slovenia 7Y -0.109 -0.106 -0.081 -0.109 0.00 -1.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.32 0.319 0.315 0.326 0.01 2.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۷