کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

879
قیمت روز
4 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
36 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
66 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
77 (9.61%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.258 - -0.248 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 2Y -0.379 - -0.211 -0.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Slovenia 5Y -0.07 - -0.012 -0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 7Y 0.127 - 0.127 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.628 - 0.624 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲