کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

863
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:06
6 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
29 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.53%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.06 - -0.04 -0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 2Y -0.567 - -0.567 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Slovenia 5Y -0.504 - -0.44 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 7Y -0.451 - -0.389 -0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y -0.218 - -0.172 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲