شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

850
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:32:40
30 (3.69%)
تغییر ۳ ماهه
18 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
47 (5.90%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.253 - -0.249 -0.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 2Y -0.293 - -0.142 -0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Slovenia 5Y 0.13 - 0.13 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 7Y 0.345 - 0.345 0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.918 - 0.918 0.967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴