کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.52%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
2 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
6 (1.75%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.504 -0.429 -0.419 -0.504 0.14 -26.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.76 -0.75 -0.75 -0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.297 - -0.297 -0.297 0.01 -2.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 10Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.01 -2.78% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.505 -0.496 -0.496 -0.505 0.00 -0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Slovakia 8-Year -0.337 -0.328 -0.326 -0.337 0.00 -0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲