کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.292
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:45:25
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
54 (6.61%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:23
2 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
11 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
18 (5.58%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.272 - -0.272 -0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.45 - -0.45 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.203 - 0.178 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 10Y 0.26 - 0.24 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.224 - -0.197 -0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 8-Year 0.043 - 0.015 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳