شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:21
1 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
13 (3.90%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.622 -0.611 -0.434 -0.655 0.01 -0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.42 -0.41 -0.35 -0.5 0.05 -11.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.062 -0.064 -0.005 -0.065 0.04 -62.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Slovakia 10Y -0.06 -0.05 -0.04 -0.07 0.04 -66.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.271 -0.274 -0.261 -0.274 0.03 -9.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Slovakia 8-Year -0.078 -0.088 -0.069 -0.088 0.02 -26.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲