شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.26%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

336
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:42
5 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.72%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 0.132 - -0.009 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.17 - 0.16 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.734 - 0.728 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 10Y 0.82 - 0.81 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.351 -0.192 -0.192 -0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Slovakia 5-Year 0.073 - 0.071 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 8-Year 0.51 - 0.506 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵