شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.05%)
نوسان سالیانه

Belex 15

764
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:32:37
18 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
32 (4.34%)
تغییر ۶ ماهه
15 (2.01%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.105 - 2.105 2.105 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Serbia 2Y 2.135 2.075 1.95 2.25 0.12 5.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.475 - 2.475 2.475 0.08 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Serbia 5Y 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 2.8 2.7 2.7 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱