شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:57:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

670
قیمت روز
4 (0.54%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
72 (9.72%)
تغییر ۳ ماهه
62 (8.48%)
تغییر ۶ ماهه
85 (11.31%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۴
Serbia 2Y 3.4 3.3 3.3 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۶
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.5 - 3.5 3.5 0.25 7.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۶
Serbia 5Y 3.7 3.85 3.7 3.85 0.15 4.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.8 - 3.8 3.8 0.10 2.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۶
Serbia 7Y 4.2 4.259 4.2 4.259 0.30 7.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۹