کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:30:08
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

Belex 15

744
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:36
12 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
71 (10.50%)
تغییر ۶ ماهه
11 (1.55%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.2 - 2.2 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
Serbia 2Y 2.35 2.5 2.35 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.75 2.8 2.75 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Serbia 5Y 2.9 - 2.9 2.9 0.15 5.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.3 3.21 3.21 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲