کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:15
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.02%)
نوسان سالیانه

Belex 15

720
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:17
10 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
43 (5.68%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.18%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.7 - 2.63 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Serbia 2Y 3 - 3 3.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.3 - 3.3 3.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Serbia 5Y 3.35 - 3.32 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.31 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.839 - 3.839 3.839 0.06 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۲