کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:09:20
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

748
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:21
49 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
8 (1.08%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.73 - 2.73 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Serbia 2Y 3.25 - 3.25 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.55 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.7 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 4.5 - 4.242 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲