کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:20
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,970
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
45 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
53 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
73 (3.85%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,796
قیمت روز
9 (0.2%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
365 (8.24%)
تغییر ۳ ماهه
653 (15.77%)
تغییر ۶ ماهه
373 (8.44%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1W 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1Y 7.01 7.02 7.01 7.03 0.03 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Russia 2M 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 2W 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 2Y 7.16 7.15 7.15 7.16 0.06 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Russia 3M 7.49 - 7.49 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۹
Russia 3Y 7.21 7.17 7.17 7.21 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Russia 5Y 7.35 7.36 7.35 7.36 0.05 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Russia 6M 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 7Y 7.38 7.39 7.38 7.4 0.06 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Russia 10Y 7.42 7.41 7.41 7.43 0.08 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Russia 15Y 7.53 7.52 7.52 7.53 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Russia 20-Year 7.77 7.83 7.77 7.84 0.09 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Russia Overnight 7.41 - 7.41 7.41 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲