شاخص یاب
روسیه
روسیه
روبل روسیه / دلار
0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 17:23:12
0 (90.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
1,890
قیمت روز
7 (0.37%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
1,890 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,890 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,890 (0.00%)
نوسان سالیانه
RTS 2
4,383
قیمت روز
39 (0.89%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:43
40,261 (90.18%)
تغییر ۳ ماهه
36,904 (89.38%)
تغییر ۶ ماهه
36,234 (89.21%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Russia 1W 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Russia 1Y 6.92 6.88 6.88 6.98 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Russia 2M 7.07 - 7.07 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Russia 2W 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Russia 2Y 7.11 7.07 7.06 7.11 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 3M 7.07 - 7.07 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Russia 3Y 7.35 7.39 7.35 7.41 0.04 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Russia 5Y 7.42 7.43 7.42 7.48 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Russia 6M 7.09 - 7.09 7.09 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 7Y 7.6 7.57 7.55 7.62 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 10Y 7.66 7.65 7.65 7.72 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Russia 15Y 7.76 7.75 7.73 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 20-Year 7.76 7.78 7.76 7.83 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۳۴
Russia Overnight 6.96 - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴