شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 23:54:28
0 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,884
قیمت روز
15 (0.8%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
11 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
1,884 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,884 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
286 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
34 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.28%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.14 - 7.14 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 1Y 7.33 - 7.32 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Russia 2M 7.17 - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Russia 2W 7.12 - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۳۵
Russia 2Y 7.91 - 7.88 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 3M 7.21 - 7.21 7.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 3Y 8.22 - 8.15 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 5Y 8.35 - 8.34 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 6M 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 7Y 8.49 - 8.4 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 10Y 8.53 - 8.44 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Russia 15Y 8.58 - 8.45 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 20-Year 8.47 - 8.38 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Russia Overnight 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳