شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:02:13
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,060
قیمت روز
3 (0.15%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
143 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
143 (7.46%)
تغییر ۶ ماهه
2,060 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,417
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:35:14
207 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
236 (5.64%)
تغییر ۶ ماهه
49 (1.09%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Russia 1W 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Russia 1Y 7.64 - 7.64 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Russia 2M 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2W 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Russia 2Y 7.75 - 7.75 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Russia 3M 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Russia 3Y 8.02 - 8.01 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Russia 5Y 8.15 - 8.15 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Russia 6M 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Russia 7Y 8.25 - 8.25 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Russia 10Y 8.43 - 8.43 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Russia 15Y 8.51 - 8.5 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Russia 20-Year 8.53 - 8.47 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Russia Overnight 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴