شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:07
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,222
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:03:15
114 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
235 (11.83%)
تغییر ۶ ماهه
305 (15.91%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,167
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:55
501 (10.73%)
تغییر ۳ ماهه
663 (14.72%)
تغییر ۶ ماهه
1,033 (24.98%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.35 - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1W 6.34 - 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1Y 5.855 - 5.695 5.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 2M 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 2W 6.35 - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Russia 2Y 5.86 - 5.82 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Russia 3M 6.28 - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 3Y 5.975 - 5.87 5.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 5Y 6.19 - 6.15 6.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Russia 6M 6.22 - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 7Y 6.305 - 6.26 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 10Y 6.43 - 6.395 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Russia 15Y 6.675 - 6.63 6.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 20-Year 6.98 - 6.965 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Russia Overnight 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱