کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:36:06
0 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
427 (21.73%)
تغییر ۳ ماهه
329 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
475 (24.78%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,591
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
160 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
386 (9.19%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 1W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 1Y 6.86 - 6.7 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 2M 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 2W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 2Y 6.89 - 6.89 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 3M 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 3Y 6.95 - 6.9 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Russia 5Y 7.06 - 7.02 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 6M 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 7Y 7.16 - 7.13 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 10Y 7.19 - 7.19 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Russia 15Y 7.39 - 7.34 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 20-Year 7.66 - 7.66 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Russia Overnight 6.98 - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲