کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:20:51
0 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,938
قیمت روز
2 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
75 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
21 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,938 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:32
95 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
358 (8.48%)
تغییر ۶ ماهه
209 (4.78%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russia 1W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 1Y 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 2M 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russia 2W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 2Y 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 3M 7.69 - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 3Y 7.92 - 7.91 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Russia 5Y 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 6M 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 7Y 8.13 - 8.11 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Russia 10Y 8.24 - 8.23 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Russia 15Y 8.52 - 8.51 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Russia 20-Year 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Russia Overnight 7.59 - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱