شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:27:21
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,917
قیمت روز
10 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
1,917 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,294
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
78 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
94 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
57 (1.35%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 1W 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 7.76 - 7.7 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 2M 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Russia 2W 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Russia 2Y 7.91 - 7.89 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 3M 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 3Y 8.27 - 8.23 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 5Y 8.33 - 8.31 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Russia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Russia 7Y 8.55 - 8.5 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 10Y 8.68 - 8.66 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 15Y 8.76 - 8.72 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia 20-Year 8.74 - 8.74 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Russia Overnight 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴