شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:16:12
0 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,917
قیمت روز
10 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
65 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,917 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,917 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:38
71 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
149 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
153 (3.50%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.39 - 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1W 7.35 - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 7.56 - 7.46 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 2M 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2W 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2Y 7.74 - 7.66 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 3M 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 3Y 8.23 - 8.21 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 5Y 8.28 - 8.28 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 7Y 8.47 - 8.45 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 10Y 8.59 - 8.59 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Russia 15Y 8.67 - 8.64 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 20-Year 8.63 - 8.63 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Russia Overnight 7.41 - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲