کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2362
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:12:53
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:34
1,192 (16.65%)
تغییر ۳ ماهه
249 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
569 (6.38%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.31 - 3.31 3.31 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Romania 2Y 3.59 3.58 3.54 3.59 0.03 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
Romania 3Y 3.86 3.85 3.85 3.94 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Romania 4Y 4.21 4.2 4.2 4.21 0.04 0.96% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
Romania 5Y 4.31 4.3 4.3 4.36 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Romania 6M 3.31 3.299 3.299 3.31 0.08 2.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۳۴
Romania 7Y 4.63 4.65 4.63 4.791 0.04 0.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Romania 10Y 5.01 5.05 5.01 5.05 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴