کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:31:00
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.44%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,504
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:13
621 (7.88%)
تغییر ۳ ماهه
85 (1.01%)
تغییر ۶ ماهه
417 (5.15%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.14 - 3.14 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Romania 2Y 3.46 - 3.45 3.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Romania 3Y 3.795 - 3.78 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲
Romania 4Y 4.03 - 3.96 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Romania 5Y 4.07 - 4.07 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۲۲
Romania 6M 3.531 - 3.531 3.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Romania 7Y 4.28 - 4.25 4.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Romania 10Y 4.51 - 4.51 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۲۲