کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2341
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:45:07
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.95%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:02:20
812 (9.87%)
تغییر ۳ ماهه
1,307 (16.91%)
تغییر ۶ ماهه
800 (9.72%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.051 3.06 3.051 3.06 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Romania 2Y 3.264 3.26 3.26 3.264 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Romania 3Y 3.47 - 3.47 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
Romania 4Y 3.63 - 3.55 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Romania 5Y 3.7 - 3.7 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Romania 6M 2.801 - 2.801 2.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Romania 7Y 4.009 - 4.009 4.009 0.16 4.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Romania 10Y 4.04 - 4 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲