شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2444
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:39:12
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,568
قیمت روز
13 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:27
362 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
275 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,022 (13.54%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.235 3.225 3.153 3.235 0.18 5.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Romania 2Y 3.48 3.455 3.455 3.48 0.03 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Romania 3Y 3.56 3.54 3.54 3.658 0.09 2.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Romania 4Y 4.007 3.969 3.969 4.007 0.10 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Romania 5Y 4.23 4.24 4.17 4.24 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Romania 6M 2.925 - 2.925 2.925 0.03 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Romania 7Y 4.4 4.563 4.4 4.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Romania 10Y 4.8 4.78 4.78 4.8 0.03 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴