شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2317
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:11
0 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.65%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 04:01:26
594 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,597 (19.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,198 (14.07%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.124 - 3.124 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۱
Romania 2Y 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Romania 3Y 3.59 - 3.57 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۱
Romania 4Y 3.79 - 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Romania 5Y 3.97 - 3.97 3.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۰۱
Romania 6M 2.828 - 2.828 2.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Romania 7Y 3.995 - 3.97 4.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۱
Romania 10Y 4.39 - 4.365 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱