شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,497
قیمت روز
40 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۵ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:33:33
554 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
1,399 (15.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,285 (27.82%)
نوسان سالیانه

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.634 - 3.631 3.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Qatar 10-Year 3.975 - 3.973 3.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Qatar 15-Year 4.15 - 4.144 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Qatar 30-Year 4.79 - 4.788 4.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۰۳