شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
185 (6.54%)
تغییر ۳ ماهه
216 (6.68%)
تغییر ۶ ماهه
31 (1.03%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.368 - -0.368 -0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 2Y -0.238 -0.228 -0.227 -0.238 0.00 -0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 3M -0.363 -0.326 -0.326 -0.363 0.00 -0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 3Y -0.026 -0.024 -0.023 -0.026 0.00 -7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 4Y 0.179 0.181 0.178 0.183 0.00 1.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 5Y 0.353 0.359 0.346 0.379 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۹
Portugal 6M -0.365 -0.338 -0.338 -0.365 0.01 -1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 6Y 0.758 0.759 0.758 0.778 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 7Y 0.984 0.986 0.981 1.015 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 8Y 1.176 1.178 1.176 1.191 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 9Y 1.364 1.366 1.364 1.38 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 10Y 1.505 1.508 1.505 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 15Y 1.972 1.976 1.972 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 20Y 2.245 2.247 2.245 2.306 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Portugal 30Y 2.583 2.586 2.583 2.598 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷