شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,810
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
307 (9.86%)
تغییر ۳ ماهه
420 (13.00%)
تغییر ۶ ماهه
166 (5.58%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.315 - -0.278 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 2Y -0.266 - -0.266 -0.266 0.07 -21.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Portugal 3M -0.578 - -0.571 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Portugal 3Y -0.142 - -0.142 -0.142 0.05 -25.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Portugal 4Y 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۳۲
Portugal 5Y 0.438 - 0.438 0.438 0.02 3.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Portugal 6M -0.45 - -0.42 -0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Portugal 6Y 0.598 - 0.598 0.598 0.02 2.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Portugal 7Y 1.113 - 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۳۲
Portugal 8Y 1.309 - 1.306 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Portugal 9Y 1.473 - 1.473 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 10Y 1.67 - 1.658 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Portugal 15Y 2.217 - 2.217 2.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 20Y 2.546 - 2.546 2.546 0.04 1.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Portugal 30Y 2.851 - 2.847 2.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳