کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
211 (7.16%)
تغییر ۳ ماهه
169 (5.64%)
تغییر ۶ ماهه
89 (2.91%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.346 - -0.342 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 2Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.01 -4.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Portugal 3M -0.369 - -0.359 -0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 3Y -0.174 - -0.145 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 4Y 0.007 - -0.002 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 5Y 0.15 0.166 0.15 0.166 0.01 9.49% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Portugal 6M -0.364 - -0.333 -0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 6Y 0.476 - 0.476 0.476 0.01 3.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Portugal 7Y 0.687 - 0.687 0.687 0.02 3.62% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Portugal 8Y 0.849 - 0.838 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Portugal 9Y 1.049 - 1.039 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Portugal 10Y 1.169 - 1.165 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Portugal 15Y 1.653 - 1.652 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 20Y 1.935 - 1.935 1.935 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Portugal 30Y 2.272 - 2.272 2.272 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱