کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:34
86 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
415 (15.27%)
تغییر ۶ ماهه
84 (2.60%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.382 - -0.382 -0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Portugal 2Y -0.387 - -0.387 -0.387 0.02 -3.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Portugal 3M -0.394 - -0.394 -0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Portugal 3Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 -0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Portugal 4Y -0.174 - -0.154 -0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 5Y -0.072 - -0.072 -0.072 0.04 -36.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Portugal 6M -0.392 - -0.392 -0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Portugal 6Y 0.071 - 0.071 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 7Y 0.16 - 0.16 0.16 0.02 10.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Portugal 8Y 0.273 - 0.269 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Portugal 9Y 0.459 - 0.424 0.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Portugal 10Y 0.567 - 0.526 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 15Y 0.889 - 0.888 0.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 20Y 1.089 - 1.088 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 30Y 1.438 - 1.438 1.438 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳