شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2621
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:33:19
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

121
قیمت روز
1 (0.83%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
16 (15.24%)
تغییر ۳ ماهه
14 (13.08%)
تغییر ۶ ماهه
121 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,658
قیمت روز
2 (0.08%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:05:28
167 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
115 (4.53%)
تغییر ۶ ماهه
118 (4.23%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.33 1.38 1.33 1.4 0.08 6.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 1Y 1.42 1.412 1.412 1.438 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Poland 2M 1.2 - 1.2 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۶
Poland 2Y 1.653 1.654 1.556 1.654 0.10 6.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 3Y 1.791 1.797 1.791 1.805 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 4Y 1.927 1.932 1.927 1.942 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 5Y 2.152 2.165 2.152 2.178 0.02 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.664 2.694 2.664 2.704 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 12Y 2.629 2.651 2.629 2.68 0.05 1.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.715 - 2.712 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Poland 6-Year 2.601 2.602 2.601 2.622 0.03 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Poland Overnight 1.4 - 1.4 1.4 0.05 3.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰