شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:45:25
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,761
قیمت روز
5 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
132 (6.97%)
تغییر ۳ ماهه
163 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
247 (16.31%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

683
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:31
11 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
86 (14.43%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.127 - 3.127 3.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 1Y 3.483 3.485 3.483 3.485 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 2Y 3.954 - 3.954 3.954 0.05 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3M 3.219 3.218 3.218 3.219 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 3Y 4.066 - 4.066 4.066 0.04 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 4Y 4.165 - 4.165 4.165 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 5Y 4.35 - 4.35 4.35 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 6M 3.287 - 3.287 3.287 0.02 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 7Y 4.656 - 4.656 4.656 0.05 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 10Y 4.775 - 4.775 4.775 0.06 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 20Y 5.305 - 5.305 5.305 0.06 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Philippines 25Y 5.325 - 5.325 5.325 0.05 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱