شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0189
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:46:10
0 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
107 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,514 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

646
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:32:28
8 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
69 (9.65%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.149 - 5.149 5.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 1Y 6.725 - 6.719 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 2Y 6.817 - 6.792 6.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3M 5.433 - 5.433 5.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3Y 6.832 - 6.832 6.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 4Y 6.947 - 6.947 6.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 5Y 7.079 - 7.079 7.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 6M 6.65 - 6.5 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 7Y 7.088 - 7.088 7.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 10Y 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 20Y 7.566 - 7.566 7.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 7.69 - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲