شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:33:19
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,658
قیمت روز
9 (0.55%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
144 (9.51%)
تغییر ۳ ماهه
155 (10.31%)
تغییر ۶ ماهه
1,658 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

663
قیمت روز
6 (0.95%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:04:30
35 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.51%)
تغییر ۶ ماهه
84 (11.26%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.129 - 5.129 5.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 1Y 6.049 - 6.049 6.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 2Y 6.175 - 6.175 6.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 3M 5.72 - 5.72 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 3Y 6.173 - 6.173 6.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 4Y 6.175 - 6.175 6.175 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Philippines 5Y 6.222 - 6.222 6.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 6M 6.011 - 6.011 6.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 7Y 6.298 - 6.298 6.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 10Y 6.449 - 6.449 6.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 20Y 6.692 - 6.692 6.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 25Y 6.7 - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴