کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0193
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:42:16
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,565
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
35 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
51 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
1,565 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:01:48
8 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
55 (8.86%)
تغییر ۶ ماهه
6 (0.96%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.599 - 5.59 5.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 1Y 6.099 - 6.099 6.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 2Y 6.009 - 6.009 6.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 3M 5.751 - 5.751 5.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 3Y 5.944 - 5.944 5.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 4Y 5.895 - 5.895 5.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 5Y 5.988 - 5.963 5.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 6M 6.026 - 6.026 6.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 7Y 6.091 - 6.091 6.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 10Y 6.114 - 6.114 6.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philippines 20Y 6.13 - 6.13 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 25Y 6.28 - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲