کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:58:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,878
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
281 (17.60%)
تغییر ۳ ماهه
229 (13.89%)
تغییر ۶ ماهه
372 (24.70%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:32:12
13 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
14 (2.15%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.34 - 3.34 3.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 1Y 3.716 - 3.716 3.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 2Y 3.981 - 3.981 3.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3M 3.352 - 3.35 3.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3Y 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 4Y 4.085 - 4.017 4.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 5Y 4.164 - 4.164 4.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 6M 3.535 - 3.535 3.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 7Y 4.215 - 4.215 4.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 10Y 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 20Y 4.845 - 4.845 4.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 25Y 4.82 - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲