کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:40
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
48 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
70 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
40 (2.46%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

686
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:13
20 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
40 (6.26%)
تغییر ۶ ماهه
41 (6.34%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 4.505 - 4.505 4.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 1Y 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 2Y 5.083 - 5.083 5.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 3M 4.606 - 4.606 4.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 3Y 5.138 - 5.138 5.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 4Y 5.188 - 5.188 5.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 5Y 5.197 - 5.197 5.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 6M 4.825 - 4.825 4.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 7Y 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 10Y 5.277 - 5.277 5.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 20Y 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Philippines 25Y 5.424 - 5.424 5.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸