کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:54:19
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
56 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
595 (16.10%)
تغییر ۶ ماهه
4,290 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,774
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:00
1,423 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
731 (3.95%)
تغییر ۶ ماهه
4,759 (21.12%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 0.112 - 0.112 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pakistan 3M 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pakistan 3Y 12.651 - 12.651 12.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۱
Pakistan 5Y 12.793 - 12.793 12.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Pakistan 6M 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pakistan 10Y 13.313 - 13.313 13.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Pakistan 15Y 13.611 - 13.571 13.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Pakistan 20Y 13.761 - 13.761 13.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۱