کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:41:03
0 (8.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,738
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
1,244 (27.68%)
تغییر ۳ ماهه
1,320 (29.88%)
تغییر ۶ ماهه
2,043 (55.29%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

13,453
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:03:00
2,089 (13.44%)
تغییر ۳ ماهه
6,034 (30.96%)
تغییر ۶ ماهه
7,397 (35.48%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Pakistan 3M 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan 3Y 13.698 - 13.698 13.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Pakistan 5Y 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 6M 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 10Y 13.769 - 13.769 13.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 15Y 14.099 - 14.099 14.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 20Y 14.21 - 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۵:۰۲