شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,402
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
707 (19.13%)
تغییر ۳ ماهه
707 (19.13%)
تغییر ۶ ماهه
4,402 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
356 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
1,356 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,788 (8.37%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۵
Pakistan 3M 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Pakistan 3Y 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 5Y 12.691 - 12.691 12.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 6M 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Pakistan 10Y 13.066 - 13.066 13.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 15Y 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 20Y 13.463 - 13.463 13.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۰۵