شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:15:17
0 (11.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,750
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:32:37
1,469 (7.27%)
تغییر ۳ ماهه
2,857 (13.22%)
تغییر ۶ ماهه
642 (3.31%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pakistan 3M 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Pakistan 3Y 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pakistan 5Y 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Pakistan 6M 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pakistan 10Y 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pakistan 15Y 13.091 - 13.091 13.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Pakistan 20Y 13.227 - 13.227 13.227 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۰۳