شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,396
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:31
100 (6.70%)
تغییر ۳ ماهه
354 (20.23%)
تغییر ۶ ماهه
389 (21.78%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.523 - 17.523 17.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 2Y 15.266 - 14.998 15.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 3M 15.118 - 15.118 15.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 4Y 15.006 - 14.926 15.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 15.334 - 15.334 15.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Nigeria 7Y 15.322 - 15.322 15.322 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Nigeria 10Y 15.8 - 15.8 15.8 0.13 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.759 - 15.759 15.759 0.11 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴