کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:42:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
27 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
110 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
489 (26.58%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.67 - 14.67 14.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 2Y 13.634 - 13.634 13.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 3M 11.326 - 11.326 11.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 4Y 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 7Y 13.937 - 13.937 13.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nigeria 10Y 14.468 - 14.468 14.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.561 - 14.561 14.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲