کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:52:24
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,239
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
157 (11.27%)
تغییر ۳ ماهه
203 (14.08%)
تغییر ۶ ماهه
482 (28.01%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 13.32 13.759 13.32 13.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 2Y 12.604 12.715 12.604 12.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 3M 11.655 11.404 11.404 11.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 4Y 14.459 14.387 14.387 14.459 0.07 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.662 12.934 12.662 12.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 7Y 14.482 14.485 14.482 14.485 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 10Y 14.62 14.631 14.62 14.631 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.521 14.501 14.501 14.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳