کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:01:20
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:32:43
178 (14.06%)
تغییر ۳ ماهه
389 (26.35%)
تغییر ۶ ماهه
495 (31.29%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 13.135 - 13.135 13.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 2Y 14.692 - 14.692 14.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 3M 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 4Y 14.464 - 14.464 14.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 7Y 14.105 - 14.105 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 10Y 14.362 - 14.362 14.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.462 - 14.462 14.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲