شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (3.7%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,474
قیمت روز
3 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
31 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
101 (6.44%)
تغییر ۶ ماهه
461 (23.84%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.304 - 17.304 17.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 2Y 16.471 - 16.471 16.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 3M 11.642 - 11.642 11.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 4Y 14.787 - 14.787 14.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.888 - 13.888 13.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 7Y 14.486 - 14.486 14.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 10Y 14.727 - 14.727 14.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.475 - 14.475 14.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴