شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:56:07
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,082
قیمت روز
3 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:34
17 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
212 (16.38%)
تغییر ۶ ماهه
392 (26.58%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.955 - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 2Y 12.287 - 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 3M 13.298 - 13.298 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 4Y 11.842 - 11.842 11.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.841 - 13.841 13.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 7Y 12.725 - 12.725 12.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 10Y 13.199 - 13.199 13.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 13.007 - 13.007 13.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱