شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6393
قیمت روز
0 (1%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:19:14
0 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

54
قیمت روز
1 (1.85%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
12 (28.57%)
نوسان سالیانه

NZX 50

382
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:38
3 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
16 (4.48%)
تغییر ۶ ماهه
54 (16.31%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.31 1.13 1.13 1.31 0.17 14.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 1Y 0.782 - 0.782 0.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 2M 1.3 1.13 1.13 1.3 0.16 14.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 2Y 1.045 1.028 0.957 1.045 0.17 19.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
New Zealand 3M 1.29 1.12 1.12 1.29 0.15 13.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 4M 1.29 1.12 1.12 1.29 0.15 13.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 5M 1.29 1.11 1.11 1.29 0.16 14.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 5Y 1.219 1.237 1.212 1.247 0.16 14.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
New Zealand 6M 1.29 1.11 1.11 1.29 0.16 14.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 7Y 1.37 1.388 1.37 1.415 0.14 11.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
New Zealand 10Y 1.489 1.484 1.453 1.524 0.12 8.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۳۲
New Zealand 15Y 1.667 1.697 1.652 1.723 0.10 6.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۳۲
New Zealand 20Y 1.824 1.854 1.808 1.879 0.10 5.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۳۲