کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6642
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:57:07
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:09
2 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
3 (6.82%)
نوسان سالیانه

NZX 50

375
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 22:32:59
16 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
54 (16.96%)
تغییر ۶ ماهه
27 (7.65%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.64 - 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۳
New Zealand 1Y 1.205 - 1.205 1.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۲
New Zealand 2M 1.63 - 1.62 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
New Zealand 2Y 1.145 - 1.14 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
New Zealand 3M 1.61 - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
New Zealand 4M 1.58 - 1.53 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۳:۳۱
New Zealand 5M 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 5Y 1.243 - 1.225 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
New Zealand 6M 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 7Y 1.395 - 1.385 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
New Zealand 10Y 1.555 - 1.54 1.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
New Zealand 15Y 1.748 - 1.73 1.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
New Zealand 20Y 1.9 - 1.885 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴