شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6798
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:27
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:16
17 (5.06%)
تغییر ۳ ماهه
29 (8.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (2.53%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 1Y 1.775 - 1.775 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 2M 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 2Y 1.79 - 1.79 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 3M 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 4M 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5M 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 5Y 1.97 - 1.97 1.97 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
New Zealand 6M 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
New Zealand 7Y 2.173 - 2.173 2.173 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
New Zealand 10Y 2.505 - 2.505 2.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 15Y 2.683 - 2.683 2.683 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
New Zealand 20Y 2.84 - 2.84 2.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳