کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6687
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:49:15
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

364
قیمت روز
1 (0.24%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:31:25
26 (7.80%)
تغییر ۳ ماهه
46 (14.31%)
تغییر ۶ ماهه
20 (5.78%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.87 - 1.85 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 1Y 1.49 - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
New Zealand 2M 1.84 - 1.83 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 2Y 1.493 - 1.493 1.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 3M 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۱
New Zealand 4M 1.81 - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 5M 1.81 - 1.79 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 5Y 1.67 - 1.67 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 6M 1.8 - 1.78 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 7Y 1.84 - 1.84 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 10Y 2 - 2 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 15Y 2.195 - 2.195 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New Zealand 20Y 2.36 - 2.36 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱