کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6428
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:14:14
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:52
10 (21.74%)
تغییر ۳ ماهه
10 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
13 (30.23%)
نوسان سالیانه

NZX 50

377
قیمت روز
2 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:02:32
11 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
29 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
41 (12.14%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 1Y 0.92 - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
New Zealand 2M 1.2 - 1.2 1.2 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 2Y 0.81 0.79 0.79 0.81 0.03 3.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۳۱
New Zealand 3M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 4M 1.21 - 1.21 1.21 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 5M 1.19 - 1.19 1.19 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 5Y 0.833 0.813 0.813 0.833 0.03 3.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۳۱
New Zealand 6M 1.16 - 1.16 1.16 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 7Y 0.948 0.945 0.918 0.948 0.04 3.83% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۰۲
New Zealand 10Y 1.068 1.065 1.035 1.068 0.04 3.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۰۲
New Zealand 15Y 1.243 1.24 1.195 1.243 0.04 3.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۰۲
New Zealand 20Y 1.398 1.39 1.36 1.398 0.06 4.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۳۱