شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6871
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:03:20
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

46
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
4 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
3 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
46 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

351
قیمت روز
2 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
26 (7.97%)
تغییر ۳ ماهه
11 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
12 (3.42%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 1Y 1.73 1.725 1.725 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۰۵
New Zealand 2M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
New Zealand 2Y 1.73 1.735 1.73 1.758 0.02 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 4M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
New Zealand 5M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
New Zealand 5Y 1.765 1.775 1.765 1.788 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
New Zealand 6M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
New Zealand 7Y 1.91 1.92 1.91 1.933 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
New Zealand 10Y 2.26 2.245 2.245 2.26 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۰۵
New Zealand 15Y 2.42 2.43 2.405 2.43 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 20Y 2.605 2.595 2.595 2.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۰۵