شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.067
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:56:07
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:03:15
28 (5.16%)
تغییر ۳ ماهه
77 (17.58%)
تغییر ۶ ماهه
112 (27.79%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,344
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:24
124 (10.13%)
تغییر ۳ ماهه
19 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
107 (8.65%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.448 - 7.448 7.448 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Namibia 3M 7.107 - 7.107 7.107 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Namibia 3Y 8.343 - 8.343 8.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 6M 7.326 - 7.326 7.326 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Namibia 7Y 9.412 - 9.412 9.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 9M 7.405 - 7.405 7.405 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Namibia 10Y 10.656 - 10.656 10.656 0.75 7.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Namibia 15Y 10.906 - 10.906 10.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 20Y 11.515 - 11.515 11.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱