کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.07
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
5 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
23 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
426 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:31:27
80 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
172 (13.93%)
تغییر ۶ ماهه
16 (1.12%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.138 - 8.138 8.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3M 7.479 - 7.479 7.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3Y 8.485 - 8.485 8.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Namibia 6M 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 7Y 9.47 - 9.45 9.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Namibia 9M 7.942 - 7.942 7.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 10Y 9.565 - 9.545 9.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Namibia 15Y 10.485 - 10.175 10.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Namibia 20Y 11.12 - 10.715 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲