شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:45:13
0 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
6 (1.49%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,272
قیمت روز
38 (3.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:03:18
7 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
66 (4.90%)
تغییر ۶ ماهه
75 (6.24%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.385 - 8.385 8.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Namibia 3M 7.424 - 7.424 7.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Namibia 3Y 7.265 7.28 7.24 7.305 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Namibia 6M 7.921 - 7.921 7.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Namibia 7Y 10.19 10.885 10.19 10.885 0.68 6.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Namibia 9M 8.189 - 8.189 8.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Namibia 10Y 10.34 11.045 10.34 11.045 0.69 6.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Namibia 15Y 11.22 11.69 11.22 11.705 0.42 3.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Namibia 20Y 12.105 12.095 12.055 12.12 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵