کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0648
قیمت روز
0 (6.79%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:27:05
0 (5.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
111 (25.52%)
تغییر ۳ ماهه
106 (24.09%)
تغییر ۶ ماهه
137 (33.50%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:32:28
136 (10.31%)
تغییر ۳ ماهه
129 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
89 (6.96%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.629 - 7.629 7.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3M 7.106 - 7.106 7.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 3Y 8.21 - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 6M 7.353 - 7.353 7.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 7Y 9.16 - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 9M 7.438 - 7.438 7.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 10Y 9.787 - 9.787 9.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 15Y 10.679 - 10.679 10.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Namibia 20Y 11.232 - 11.232 11.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲