شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.07
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:11
0 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

442
قیمت روز
1 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:01:58
39 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
33 (8.07%)
تغییر ۶ ماهه
442 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:39
29 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
59 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
118 (9.83%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.302 - 8.302 8.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 3M 6.856 - 6.856 6.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 3Y 8.667 - 8.667 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 6M 7.661 - 7.661 7.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 7Y 9.93 - 9.93 9.93 0.04 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Namibia 9M 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 10Y 10.08 - 10.08 10.08 0.09 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Namibia 15Y 10.975 - 10.975 10.975 0.09 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Namibia 20Y 11.45 - 11.45 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳