شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:17:09
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
22 (7.61%)
تغییر ۶ ماهه
267 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:02:16
48 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
1,048 (8.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,122 (9.11%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.511 - 2.511 2.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 3M 2.307 - 2.307 2.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Morocco 5Y 2.719 - 2.719 2.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 6M 2.366 - 2.366 2.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 10Y 3.238 - 3.238 3.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.683 - 3.683 3.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳