شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:48:16
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

301
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
34 (12.73%)
تغییر ۳ ماهه
34 (12.73%)
تغییر ۶ ماهه
301 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,297
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
163 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
406 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
1,919 (14.52%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.371 - 2.371 2.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵