کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1034
قیمت روز
0 (2.17%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:29:04
0 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

342
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
47 (15.93%)
تغییر ۳ ماهه
41 (13.62%)
تغییر ۶ ماهه
75 (28.09%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,592
قیمت روز
29 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
334 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
295 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
129 (1.10%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 3M 2.27 - 2.27 2.27 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 5Y 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 6M 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 10Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳