کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:34:14
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
5 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.49%)
تغییر ۶ ماهه
9 (3.15%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,393
قیمت روز
45 (0.4%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
427 (3.90%)
تغییر ۳ ماهه
209 (1.87%)
تغییر ۶ ماهه
841 (6.87%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.362 - 2.362 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Morocco 3M 2.296 - 2.296 2.296 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Morocco 5Y 2.417 - 2.417 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Morocco 6M 2.301 - 2.301 2.301 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Morocco 10Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳