کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:29:13
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (8.99%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:30
89 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
1,860 (14.34%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.368 - 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 3M 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Morocco 5Y 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 6M 2.333 - 2.333 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 10Y 2.927 - 2.927 2.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 15Y 3.488 - 3.488 3.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲