کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2421
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 14:26:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

126
قیمت روز
1 (0.8%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
126 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 14:11:59
80 (4.70%)
تغییر ۳ ماهه
100 (5.83%)
تغییر ۶ ماهه
266 (14.07%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3W 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3Y 3.492 - 3.492 3.492 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Malaysia 5Y 3.711 - 3.711 3.711 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 7Y 3.887 - 3.887 3.887 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Malaysia 10Y 3.932 - 3.932 3.932 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Malaysia 15Y 4.266 - 4.266 4.266 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Malaysia 20Y 4.442 - 4.442 4.442 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Malaysia 30Y 4.698 4.701 4.698 4.701 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱