کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2393
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:51:05
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
22 (17.32%)
تغییر ۳ ماهه
19 (14.62%)
تغییر ۶ ماهه
33 (28.45%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,596
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:02:46
9 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
130 (7.52%)
تغییر ۶ ماهه
191 (10.69%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3W 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3Y 3.189 - 3.189 3.189 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Malaysia 5Y 3.227 3.226 3.226 3.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Malaysia 7M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 7Y 3.275 - 3.215 3.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 10Y 3.255 - 3.255 3.255 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Malaysia 15Y 3.448 3.449 3.448 3.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Malaysia 20Y 3.537 - 3.537 3.537 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Malaysia 30Y 3.735 - 3.735 3.735 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲