شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2451
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:37:16
0 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

129
قیمت روز
1 (0.78%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:01:50
13 (11.21%)
تغییر ۳ ماهه
14 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
129 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,707
قیمت روز
14 (0.82%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:39
4 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
77 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
151 (8.12%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.05 1.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 3Y 3.574 - 3.56 3.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۶
Malaysia 5Y 3.732 - 3.732 3.732 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.05 1.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 7Y 3.869 3.868 3.868 3.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Malaysia 10Y 3.895 - 3.885 3.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۶
Malaysia 15Y 4.296 - 4.259 4.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Malaysia 20Y 4.489 - 4.489 4.489 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Malaysia 30Y 4.72 - 4.705 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶