شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:00:20
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
1 (0.86%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 09:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (6.45%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,664
قیمت روز
12 (0.73%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:31
140 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
98 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
95 (5.41%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3Y 3.675 - 3.675 3.675 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Malaysia 5Y 3.845 3.846 3.845 3.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۰۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 7Y 4.005 - 4.005 4.005 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Malaysia 10Y 4.099 - 4.099 4.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Malaysia 15Y 4.511 4.512 4.511 4.512 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Malaysia 20Y 4.735 - 4.735 4.735 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Malaysia 30Y 4.919 - 4.919 4.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲