کالایاب
شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lithuania 5Y 0.45 - 0.44 0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Lithuania 10Y 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱