کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:31:57
33 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
53 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.33%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Latvia 3Y 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Latvia 5Y 0.375 - 0.375 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲