شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

959
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:32:01
7 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
79 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
59 (5.79%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳