کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:32:17
7 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
32 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
47 (4.79%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 3Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 5Y 0.075 - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲