کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:33:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:01
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.76%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,832
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:18
140 (7.10%)
تغییر ۳ ماهه
111 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
263 (12.55%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.691 - 4.691 4.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 2Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 3Y 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 5Y 5.485 - 5.485 5.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 6M 4.572 - 4.572 4.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 7Y 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.55 - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴