کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:14:12
0 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

21
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:39
1 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
45 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
70 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
275 (12.65%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.649 - 4.649 4.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 2Y 5.041 - 5.041 5.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 3Y 5.049 - 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 5Y 5.644 - 5.644 5.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 6M 4.529 - 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 7Y 6.145 - 6.145 6.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.949 - 6.949 6.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲