شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:45:15
0 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:01:37
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,982
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:35:17
16 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
244 (10.97%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.469 - 4.469 4.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 2Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3M 4.122 - 4.122 4.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3Y 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 5Y 5.96 - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Jordan 6M 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 7Y 6.539 - 6.539 6.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.039 - 7.039 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۳