شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.412
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:19:18
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,797
قیمت روز
7 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:32:20
47 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
160 (8.19%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.151 - 4.151 4.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 2Y 4.409 - 4.409 4.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 3M 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 3Y 4.651 - 4.651 4.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 5Y 5.249 - 5.249 5.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Jordan 6M 3.867 - 3.867 3.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.211 - 6.211 6.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳