شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:33:21
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

20
قیمت روز
2 (10%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 17:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
20 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:33:03
202 (10.07%)
تغییر ۳ ماهه
295 (14.05%)
تغییر ۶ ماهه
328 (15.42%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.9 - 4.469 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 2Y 5.01 - 4.858 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 3M 4.4 - 4.122 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 3Y 5.4 - 4.969 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 5Y 6.25 - 5.96 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 6M 4.65 - 4.259 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 7Y 7 - 6.55 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.75 - 7.02 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴