شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:42:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

150
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:32
12 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
27 (15.28%)
تغییر ۶ ماهه
24 (13.63%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.21 - -0.21 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 1Y -0.17 -0.169 -0.166 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Japan 2Y -0.144 -0.143 -0.14 -0.144 0.00 -2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Japan 3M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Japan 3Y -0.147 - -0.147 -0.147 0.01 -4.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 4Y -0.145 - -0.145 -0.145 0.01 -3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 5Y -0.131 -0.13 -0.129 -0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 -3.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 7Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 -3.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 8Y -0.065 - -0.065 -0.065 0.00 -6.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 9M -0.165 - -0.165 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 9Y -0.01 - -0.01 -0.01 0.00 -40.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 10Y 0.041 0.044 0.041 0.044 0.00 5.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Japan 15Y 0.304 - 0.304 0.304 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 20Y 0.569 - 0.562 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 30Y 0.794 - 0.794 0.794 0.01 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 40Y 0.949 - 0.949 0.949 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱