کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,574.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,388
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
49 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
3,388 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
10 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.36%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.155 - -0.155 -0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 1Y -0.162 - -0.162 -0.162 0.00 -1.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 2Y -0.151 - -0.151 -0.151 0.00 -0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 3M -0.175 - -0.175 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 3Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 -1.97% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 4Y -0.155 - -0.155 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 5Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.00 -0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.143 - -0.143 -0.143 0.00 -0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 7Y -0.135 - -0.135 -0.135 0.00 -0.74% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 8Y -0.116 - -0.116 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Japan 9M -0.165 - -0.165 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Japan 9Y -0.065 - -0.065 -0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 10Y -0.027 - -0.02 -0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 15Y 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 20Y 0.393 - 0.371 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Japan 30Y 0.589 - 0.589 0.589 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Japan 40Y 0.622 - 0.571 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱