کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:01:20
1 (98.96%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,790
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
448 (13.41%)
تغییر ۳ ماهه
309 (8.88%)
تغییر ۶ ماهه
654 (20.85%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

147
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:01:56
0 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
14 (8.90%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.095 - -0.095 -0.095 0.02 -21.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 1Y -0.265 -0.264 -0.261 -0.265 0.01 -2.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 2Y -0.303 -0.302 -0.298 -0.303 0.00 -1.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 3M -0.135 - -0.135 -0.135 0.02 -11.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 3Y -0.309 -0.308 -0.308 -0.309 0.00 -0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 4Y -0.329 -0.328 -0.328 -0.329 0.00 -0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Japan 5Y -0.338 -0.335 -0.332 -0.338 0.01 -1.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Japan 6M -0.24 - -0.24 -0.24 0.02 -6.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 6Y -0.349 -0.348 -0.345 -0.349 0.00 -0.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 7Y -0.351 -0.347 -0.347 -0.351 0.01 -1.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 8Y -0.336 -0.333 -0.33 -0.336 0.01 -1.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 9M -0.25 - -0.25 -0.25 0.03 -10.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Japan 9Y -0.279 -0.277 -0.275 -0.279 0.00 -1.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 10Y -0.24 -0.239 -0.239 -0.24 0.01 -2.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Japan 15Y -0.044 -0.043 -0.043 -0.044 0.00 -6.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 20Y 0.085 0.087 0.085 0.088 0.00 4.71% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 30Y 0.185 0.184 0.184 0.187 0.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Japan 40Y 0.211 0.212 0.211 0.212 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱