شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,896.67%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,471.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,488
قیمت روز
7 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
349 (11.12%)
تغییر ۳ ماهه
349 (11.12%)
تغییر ۶ ماهه
3,488 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:35:08
2 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
11 (7.06%)
تغییر ۶ ماهه
30 (16.57%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.135 - -0.135 -0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 1Y -0.189 - -0.18 -0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 2Y -0.18 - -0.173 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Japan 3M -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Japan 3Y -0.178 - -0.178 -0.178 0.00 -1.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 4Y -0.18 - -0.18 -0.18 0.01 -2.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 5Y -0.175 - -0.165 -0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.169 - -0.169 -0.169 0.00 -2.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 7Y -0.17 - -0.17 -0.17 0.01 -5.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 8Y -0.14 - -0.14 -0.14 0.01 -7.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 9M -0.185 - -0.185 -0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y -0.083 - -0.083 -0.083 0.01 -9.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 10Y -0.04 - -0.03 -0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 15Y 0.19 - 0.19 0.19 0.00 2.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 20Y 0.4 - 0.397 0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Japan 30Y 0.577 - 0.577 0.577 0.01 2.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 40Y 0.648 - 0.648 0.648 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵