شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 06:02:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,122
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
268 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
3,122 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,122 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

161
قیمت روز
1 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:32:48
14 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
11 (7.60%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.095 - -0.095 -0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Japan 1Y -0.125 -0.123 -0.12 -0.125 0.01 -4.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 2Y -0.126 -0.122 -0.118 -0.126 0.01 -4.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 3M -0.135 - -0.135 -0.135 0.01 -3.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
Japan 3Y -0.1 -0.102 -0.095 -0.102 0.01 -7.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 4Y -0.085 -0.084 -0.084 -0.085 0.00 -4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 5Y -0.081 -0.079 -0.074 -0.081 0.01 -7.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 6M -0.145 - -0.145 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Japan 6Y -0.039 -0.037 -0.033 -0.039 0.01 -20.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 7Y 0.002 0.003 -0.004 0.004 0.01 250.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 8Y 0.022 0.023 0.022 0.026 0.01 31.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 9M -0.13 - -0.13 -0.13 0.02 -11.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
Japan 9Y 0.063 0.065 0.063 0.066 0.01 9.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 10Y 0.099 0.098 0.098 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Japan 15Y 0.346 0.344 0.343 0.346 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 20Y 0.621 0.62 0.616 0.621 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Japan 30Y 0.85 0.848 0.845 0.85 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Japan 40Y 0.992 0.99 0.986 0.992 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲