شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:19
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
125 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
3,139 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:18
6 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.92%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.105 - -0.105 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Japan 1Y -0.134 - -0.128 -0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 2Y -0.115 - -0.111 -0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 3M -0.245 - -0.245 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Japan 3Y -0.095 - -0.091 -0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 4Y -0.076 - -0.076 -0.076 0.00 -1.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Japan 5Y -0.055 - -0.051 -0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 6M -0.18 - -0.18 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Japan 6Y -0.01 - -0.006 -0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 7Y 0.017 - 0.017 0.017 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Japan 8Y 0.063 - 0.063 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 9M -0.13 - -0.13 -0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Japan 9Y 0.109 - 0.108 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 10Y 0.149 - 0.146 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 15Y 0.405 - 0.402 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 20Y 0.684 - 0.677 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 30Y 0.914 - 0.911 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 40Y 1.083 - 1.08 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳