شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:57:19
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,799
قیمت روز
14 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
5 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
471 (14.15%)
تغییر ۶ ماهه
660 (21.03%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

164
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
17 (11.58%)
تغییر ۳ ماهه
18 (12.05%)
تغییر ۶ ماهه
12 (8.09%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.184 -0.119 -0.119 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 1Y -0.195 -0.199 -0.195 -0.207 0.01 -3.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Japan 2Y -0.205 -0.207 -0.199 -0.209 0.01 -2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Japan 3M -0.212 -0.219 -0.212 -0.219 0.01 -6.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 3Y -0.225 -0.224 -0.211 -0.225 0.01 -4.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Japan 4Y -0.221 -0.216 -0.209 -0.222 0.01 -4.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 5Y -0.211 -0.213 -0.203 -0.216 0.01 -5.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Japan 6M -0.209 -0.204 -0.204 -0.209 0.08 -27.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 6Y -0.233 -0.231 -0.211 -0.233 0.02 -6.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Japan 7Y -0.226 -0.227 -0.208 -0.232 0.01 -6.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Japan 8Y -0.206 -0.207 -0.185 -0.212 0.01 -6.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 9M -0.288 -0.204 -0.204 -0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 9Y -0.161 -0.16 -0.136 -0.161 0.02 -12.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Japan 10Y -0.106 -0.108 -0.092 -0.109 0.02 -20.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Japan 15Y 0.097 0.096 0.096 0.122 0.02 20.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Japan 20Y 0.255 0.256 0.255 0.284 0.03 10.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 30Y 0.41 0.409 0.405 0.436 0.02 4.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Japan 40Y 0.449 0.448 0.441 0.475 0.01 3.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱