کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,786.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,594
قیمت روز
270 (8.12%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
152 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
455 (14.50%)
تغییر ۶ ماهه
322 (9.84%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

146
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
7 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
15 (11.27%)
تغییر ۶ ماهه
25 (14.74%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.1 -0.12 -0.1 -0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 1Y -0.203 -0.213 -0.202 -0.215 0.00 -1.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 2Y -0.215 -0.23 -0.214 -0.23 0.01 -4.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 3M -0.11 -0.12 -0.11 -0.12 0.02 -12.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 3Y -0.232 -0.245 -0.232 -0.247 0.01 -3.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 4Y -0.252 -0.253 -0.252 -0.264 0.00 -1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Japan 5Y -0.253 -0.263 -0.253 -0.264 0.01 -2.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 6M -0.15 -0.195 -0.15 -0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Japan 6Y -0.244 -0.243 -0.243 -0.254 0.00 -0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Japan 7Y -0.244 -0.243 -0.243 -0.255 0.00 -0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Japan 8Y -0.219 -0.218 -0.218 -0.23 0.00 -0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Japan 9M -0.17 -0.2 -0.17 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Japan 9Y -0.164 -0.163 -0.163 -0.179 0.01 -4.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Japan 10Y -0.142 -0.158 -0.142 -0.158 0.01 -7.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 15Y 0.082 0.062 0.062 0.082 0.01 18.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 20Y 0.242 0.218 0.217 0.242 0.02 8.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 30Y 0.371 0.348 0.344 0.371 0.02 4.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Japan 40Y 0.418 0.417 0.39 0.418 0.02 4.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳