کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
137 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
3,007 (14.89%)
تغییر ۶ ماهه
389 (1.65%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.291 - -0.291 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Italy 1Y -0.025 - -0.025 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Italy 2Y 0.319 - 0.27 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.23 - -0.2 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Italy 3Y 0.766 - 0.742 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 4Y 1.095 - 1.029 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 5Y 1.349 - 1.309 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 6M -0.138 - -0.133 -0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 6Y 1.567 - 1.513 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 7Y 1.652 - 1.607 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 8Y 1.825 - 1.779 1.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 9M -0.08 - -0.077 -0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 9Y 1.87 - 1.822 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 10Y 2.164 - 2.115 2.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 15Y 2.441 - 2.414 2.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Italy 20Y 2.8 - 2.768 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 30Y 3.028 - 2.992 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 50Y 3.154 - 3.134 3.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲