شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
1,723 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
578 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
2,617 (10.51%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.272 - -0.172 -0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Italy 1Y 0.265 - 0.218 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Italy 2Y 0.54 - 0.497 0.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 3M -0.15 - -0.15 -0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 3Y 1.021 - 1.021 1.021 0.03 2.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 4Y 1.58 1.578 1.578 1.58 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 5Y 1.844 1.834 1.834 1.844 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۵
Italy 6M 0.045 - 0.018 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Italy 6Y 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 7Y 2.381 - 2.381 2.381 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 8Y 2.422 - 2.422 2.422 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 9M 0.104 - 0.089 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Italy 9Y 2.677 - 2.677 2.677 0.02 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 10Y 2.875 2.854 2.854 2.875 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 15Y 3.194 - 3.194 3.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 20Y 3.521 - 3.521 3.521 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 30Y 3.718 - 3.718 3.718 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 50Y 3.643 - 3.642 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵