شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا
FTSE IT Mid Cap
23,591
قیمت روز
546 (2.31%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:43
221,769 (90.39%)
تغییر ۳ ماهه
221,735 (90.38%)
تغییر ۶ ماهه
207,016 (89.77%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.341 -0.352 -0.222 -0.462 0.03 -9.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 1Y 0.19 0.16 0.14 0.323 0.01 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 2Y 1.007 1.045 0.894 1.062 0.06 6.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 3M -0.175 -0.177 -0.133 0.048 0.46 -260.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 3Y 1.313 1.298 1.15 1.37 0.16 13.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 4Y 1.689 1.701 1.528 1.719 0.16 10.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 5Y 1.956 1.987 1.878 2.005 0.10 5.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 6M 0.041 0.02 -0.05 0.18 0.16 387.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 6Y 2.271 2.278 2.106 2.294 0.16 7.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 7Y 2.465 2.493 2.393 2.508 0.06 2.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 8Y 2.549 2.559 2.475 2.571 0.14 5.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 9M 0.134 0.102 0.037 0.267 0.03 34.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 9Y 2.753 2.761 2.671 2.761 0.12 4.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 10Y 2.848 2.855 2.758 2.855 0.12 4.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 15Y 3.157 3.17 3.108 3.176 0.08 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 20Y 3.385 3.395 3.343 3.4 0.06 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 30Y 3.595 3.588 3.541 3.595 0.04 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 50Y 3.498 3.5 3.471 3.504 0.03 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴