شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,238
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
2,876 (12.44%)
تغییر ۳ ماهه
4,074 (16.76%)
تغییر ۶ ماهه
4,828 (19.26%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.362 - -0.33 -0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Italy 1Y 0.316 - 0.3 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Italy 2Y 0.687 - 0.683 0.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 3M -0.257 - -0.257 -0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Italy 3Y 1.307 - 1.28 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 4Y 1.929 1.931 1.914 1.931 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Italy 5Y 2.173 - 2.173 2.173 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Italy 6M 0.102 - 0.09 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 6Y 2.48 - 2.472 2.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 7Y 2.718 - 2.705 2.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 8Y 2.693 - 2.684 2.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9M 0.235 - 0.228 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9Y 2.905 - 2.896 2.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 3.115 - 3.096 3.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 15Y 3.34 - 3.34 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 20Y 3.593 - 3.589 3.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 30Y 3.702 - 3.697 3.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 50Y 3.579 - 3.579 3.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳