شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,743
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
4,142 (15.41%)
تغییر ۳ ماهه
2,328 (9.29%)
تغییر ۶ ماهه
1,296 (5.39%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.307 - -0.299 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 1Y 0.68 - 0.65 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Italy 2Y 1.305 - 1.28 1.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 3M -0.178 - -0.178 -0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 3Y 1.786 - 1.701 1.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 4Y 2.084 2.078 2.069 2.084 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Italy 5Y 2.411 - 2.349 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 6M 0.24 - 0.218 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 6Y 2.656 2.664 2.656 2.664 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Italy 7Y 2.834 - 2.795 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 8Y 2.886 2.891 2.886 2.891 0.02 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Italy 9M 0.6 - 0.512 0.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 9Y 3.083 - 3.063 3.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 3.117 - 3.104 3.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 15Y 3.414 - 3.399 3.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 20Y 3.638 - 3.612 3.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 30Y 3.7 - 3.694 3.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 50Y 3.576 - 3.564 3.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳