کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,004
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
2,356 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,958 (14.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,016 (7.75%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.266 - -0.206 -0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Italy 1Y 0.073 - 0.065 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 2Y 0.53 - 0.495 0.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.15 - -0.15 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Italy 3Y 1.003 - 0.964 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 4Y 1.318 - 1.282 1.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 5Y 1.662 - 1.662 1.662 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Italy 6M -0.084 - -0.079 -0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Italy 6Y 1.916 - 1.889 1.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 7Y 2.036 - 2.014 2.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 8Y 2.245 - 2.206 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 9M 0.04 - 0.006 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 9Y 2.294 - 2.259 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 10Y 2.612 - 2.578 2.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 15Y 2.909 - 2.874 2.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 20Y 3.252 - 3.221 3.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 30Y 3.461 - 3.447 3.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 50Y 3.517 - 3.495 3.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱